Članci

Vrelo „DIVLJANA“

Vrelo Divljana nalazi se nasuprot istoimenog sela, na levoj obali Koritničke reke. Jedna od povoljnih specifičnosti ovog izvorišta je i to što je locirano u neposrednoj blizini puta Bela Palanka – Babušnica.

Potpuno prirodna planinska voda vrela Divljana, izbija iz krečnjačkog masiva Suve planine u nivou Koritničke reke i zbog geološkog sastava okoline i slivnog područja, smatra se jednim od najvećih prirdnih bogatstava niškog regiona.

Sastav najvećeg dela slivnog područja vrela Divljana je od karbonatnih stena, dok su rezervoari od krečnjaka iz kojih i izbija čista planinska voda.

Vrelo Divljana specifično je i po povoljnim hidrogeološkim karakteristikama, uz napomenu da se samo izvorište nalazi u podnožju Stare planine. Planinski deo vrela zauzima znatno prostranstvo i prehranjuje se padavinama na čitavoj površini sliva.

Izvorište Divljana spada u jedno od stabilnijih na teritoriji niškog regiona i njegov prirodni potencijal u većem delu godine je ujednačen.

Jedna od njegovih karakteristika je i temperatura vode, koja je uvek

12 – 13°S, dok je protok vode 350 mnm.

Na ovom izvorištu, izgrađena je i kaptaža, a voda se gravitaciono odvodi i priključuje u prekidnu komoru „Divljana", odakle se eksploatiše:

Q max = 800 l/s vode.