Cenovnik usluga

Cenovnik usluga vodosnabdevanja i odvoda otpadnih voda (bez PDV-a)

Kategorija

Cena vode Kanalizacija Ukupna cena m3
Domaćinstva 49,04 9,31 58,35

Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština


 66,84

 12,69

 79,53

Ostali korisnici


111,54 21,21 132,75

Korisnici koji se vodom snabdevaju sa jednog zajedničkog vodomera (Mramor, Sečanica, Krušce, Gornji Matejevac, Hum, Knez Selo, Čamurlija)


 

 

Domaćinstva

56,39

 9,31

65,70

Korisnici čiji se troškovi finansiraju na teret budžeta grada Niša i gradskih opština

 76,87

 12,69

 89,56

Ostali korisnici

128,27 21,21 149,48

Korisnici koji sami održavaju vodovodnu mrežu sa zbirnim računima

44,13

 9,31

 

53,44

JKP Komunalac Babušnica

 19,25

 19,25

Odluka o izmeni i dopuni odluke o vodovodu i kanalizaciji 2017.god.

Odluka o cenama usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda primenjuje se od 01.08.2015.godine

Odlukao vodovodu i kanalizaciji 2005.god.

Odluka o naknadama za izdavanje uslova za izradu tehničke dokumentacije za priključenje instalacija vodovoda i kanalizacije

 

Odluka o naknadama za izdavanje saglasnosti na priključenje instalacija vodovoda i kanalizacije

pozivni-centar

Ocenite kvalitet usluge JKP Naissus

Dobar - 19.8%
Loš - 22.2%
Odličan - 58.1%

Ukupno glasova: 329
The voting for this poll has ended on: 07 mar 2013 - 09:56