Oglasi javnih nabavki

 

 


13.03.2018.


Odluka o izmeni ugovora za partiju 3 Obavezno osiguranje za štetu načinjenu trećim licima AO u vezi javne nabavke br. 6754/1-1-01 Usluge osiguranja


12.03.2018.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku u otvorenom postupku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28


26.02.2018.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 47881/1-8-71 (Usluge popravke i odrzavanja ventila)


23.02.2018.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku otvorenog postupka - Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28


13.02.2018.


Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku male vrednosti-Gume za vozila, broj JN 44983/1-8-64


12.02.2018.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Popravka i održavanje ventila, broj 47881/1-8-71

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, partija 1.1.21.2 Šljunak i pesak, broj 21721/1-1-20

Odluka o izmeni ugovora u vezi javne nabavke - Usluge popravki, održavanja i ustupanja ljudskih resursa, br. 15070/8


07.02.2018.


Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za JN broj 47512/1 - 8 - 69 (Postavljanje ograde - Radovi na izradi pregrada, ograda i gazišta od nerđajućeg materijala na objektima za vodosnabdevanje)

Odluka o obustavi postupka javne nabavke za JN broj 47512/1 - 8 - 69 (Postavljanje ograde - Radovi na izradi pregrada, ograda i gazišta od nerđajućeg materijala na objektima za vodosnabdevanje)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 44952/1-8-63 Laboratorijsko posudje od stakla, partija 3 – Laboratorijsko posudje od plastike


06.02.2018.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28

Pitanja i odgovori za javnu nabavku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28


05.02.2018.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 44952/1-8-63, za partiju 1 - Laboratorijsko posudje od stakla

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 44952/1-8-63 za partiju 2 – Odmerno laboratorijsko posudje od stakla

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, broj 44853/1-1-27


02.02.2018.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku u otvorenom postupku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28

Pitanja i odgovori za javnu nabavku u otvorenom postupku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku u otvorenom postupku – Oprema za pumpnu I trafo stanicu Ljuberadja, broj 47536/1-1-28

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku u otvorenom postupku - Oprema za pumpnu I trafo stanicu Ljuberadja, broj 47536/1-1-28


01.02.2018.


Odluka o izmeni ugovora za JN Usluge poravki i održavanja jn.br. 15070/1-1-14


30.01.2018.


II Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za JN broj 47512/1 - 8 - 69 (Postavljanje ograde - Radovi na izradi pregrada, ograda i gazišta od nerđajućeg materijala na objektima za vodosnabdevanje)

III Izmenjena Konkursna dokumentaciju za JN broj 47512/1 - 8 - 69 (Postavljanje ograde - Radovi na izradi pregrada, ograda i gazišta od nerđajućeg materijala na objektima za vodosnabdevanje)


29.01.2018.


Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 457536/1-1-28

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 457536/1-1-28


25.01.2018.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku u otvorenom postupku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28


24.01.2018.


Izmenjena Konkursna dokumentacija - Usluga popravke i održavanje ventila  JN 47881/1-8-71

Obavestenje o produzenju roka za dostavljanje ponuda za usluge popravke I odrzavanje ventila JN 47881/1-8-71

II Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 47512/1 - 8 - 69 (Postavljanje ograde - Radovi na izradi pregrada, ograda i gazišta od nerđajućeg materijala na objektima za vodosnabdevanje)


23.01.2018.


Odluka o dodeli ugovora za jn broj 44952/1-8-63 Laboratorijsko posudje od stakla

Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 47512/1 - 8 - 69 (Postavljanje ograde - Radovi na izradi pregrada, ograda i gazišta od nerđajućeg materijala)

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za JN broj 47512/1 - 8 - 69 (Postavljanje ograde - Radovi na izradi pregrada, ograda i gazišta od nerđajućeg materijala)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JN broj 46029/1 - 8 - 68 (Instrumenti i pribor u laboratoriji, za Partiju: 1.1.30.1 – Birete, dispenzeri i mikropipete)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JN broj 46029/1 - 8 - 68 (Instrumenti i pribor u laboratoriji, za Partiju: 1.1.30.2 – Pribor za gasni hromatograf) 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JN broj 46029/1 - 8 - 68 (Instrumenti i pribor u laboratoriji, za Partiju: 1.1.30.5 – Laboratorijski pribor za hemijsku laboratoriju)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, broj 44853/1-1-27


22.01.2018.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku u otvorenom postupku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28

Poziv za podnošenje ponude za JN broj 47512/1 - 8 - 69 (Postavljanje ograde - Radovi na izradi pregrada, ograda i gazišta od nerđajućeg materijal na objektima za vodosnabdevanje)

Konkursna dokumentacija za JN broj 47512/1 - 8 - 69 (Postavljanje ograde - Radovi na izradi pregrada, ograda i gazišta od nerđajućeg materijal na objektima za vodosnabdevanje)

Pitanja i odgovori za javnu nabavku u otvorenom postupku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku male vrednosti – Usluge popravke i održavanja ventila broj 47881/1-8-71

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Usluge popravke i održavanja ventila broj 47881/1-8-71

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Elektro motori, broj JN 47538/1-8-70


19.01.2018.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku u otvorenom postupku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 44951/1-8-62 UV VIS spektrofotometar


18.01.2018.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti - Elektro motori, broj JN 47538/1-8-70


17.01.2018.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku u otvorenom postupku – Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28


16.01.2018.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 46029/1 - 8 - 68 (Instrumenti i pribor u laboratoriji - Partija 1.1.30.3 - Laboratorijsko posuđe i oprema od hemijski inertne plastike)


10.01.2018.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti – Laboratorijsko posudje od stakla, broj JN 44952/1-8-63


05.01.2018.


Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za JN broj 41353/1 - 8 - 60 (Nabavka Motor - reduktora)


04.01.2018.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Elektricni akumulatori, broj JN 44985/1-8-95

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.45008/1-8-67 Lekarski pregledi službenika obezbeđenja

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 46029/1 - 8 - 68 (Instumenti i pribor u laboratoriji)


03.01.2018.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Usluga popravke i odrzavanje ventila-regulatora pritiska, broj JN 43446/1-8-61

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Gume za vozila, broj JN 44983/1-8-64

 


29.12.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku otvorenog postupka-Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku otvorenog postupka-Oprema za pumpnu i trafo stanicu Ljuberadja, broj JN 47536/1-1-28


28.12.2017.


Odluka o obustavi postupka javne nabavke broj 41353/1 - 8 - 60 (Nabavka Motor reduktora)

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Elektro motori, broj JN 47538/1-8-70

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Elektro motori, broj JN 47538/1-8-70

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti – Ulja I ostala sredstva za podmazivanje, broj JN 44988/1-8-66


27.12.2017.


Objavite Odluku o dodeli ugovora za jn broj 44951/1-8-62 UV VIS spektrofotometar


26.12.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja gasnih uređaja – Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova, br. 28624/1-8-4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja transformatora opreme trafo stanica, br. 32768/1-8-49

Poziv za podnosenje ponude za javnu nabavku broj 44952/1-8-63 Laboratorijsko posudje od stakla

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 44952/1-8-63 Laboratorijsko posudje od stakla


22.12.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti - Gume za vozila, broj JN 44983/1-8-64

Odluka o obustavi postupka javne nabavke – Ulja i ostala sredstva za podmazivanje, broj JN 44988/1-8-66

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti – Elektricni akumulatori, broj JN 44985/1-8-65

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 41004/1 - 1 - 26 (Radna i zaštitna oprema; Partija 1.1.50.2 - Radna i zaštitna obuća)


21.12.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja gasnih uređaja – Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova, br. 28624/1-8-43

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja transformatora opreme trafo stanica, br. 32768/1-8-49


19.12.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 46029/1 - 8 - 68 (Instrumenti i pribor u laboratoriji)

Konkursna dokumentacija za JN broj 46029/1 - 8 - 68 (Instrumenti i pribor u laboratoriji)


18.12.2017.


Odluka o dodeli ugovora za JN broj 41004/1 - 1 - 26 (Partija 2 - Radna i zaštitna obuća)

Odluka o dodeli ugovora da za JN broj 45008/1-8-67 (Lekarski pregled službenika obezbeđenja)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti - Usluga popravka i odrzavanje ventila-regulatora pritiska, broj JN 43446/1-8-61


15.12.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 41353/1 - 8 - 60 (Nabavka motor - reduktora)

Konkursna dokumentacija za JN broj 41353/1 - 8 - 60 (Nabavka motor - reduktora)


 

14.12.2017.


Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Elektricni akumulatori, broj JN 44985/1-8-65

Konkursna dokumentacija za JN broj 44853/1 – 1 – 27 (Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže)

Obavestenje o produzenju roka za ponosenje ponuda za jn broj 44951/1-8-62 UV VIS spektrofotometar

Izmena Konkursne dokumentacije za jn broj 44951/1-8-62 UV VIS spektrofotometar


13.12.2017.


Poziv za podnosenje ponude za jn broj 44951/1-8-62 UV VIS spektrofotometar

Konkursna dokumentacija za jn broj 44951/1-8-62 UV VIS spektrofotometar

Pitanja i odgovori za javnu nabavku male vrednosti – Ulja i ostala sredstva za podmazivanje, broj JN 44988/1-8-66

Poziv za podnošenje ponuda za jn br 44853/1-27 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže

Konkursna dokumentacija za jn br 44853/1-27 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže

 


12.12.2017.


Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda – Radna i zastitna oprema, za partiju 2- Radna i zastitna obuca 41004/1-1-26

Konkursna dokumentacija– Radna i zastitna oprema, za partiju 2- Radna i zastitna obuca 41004/1-1-26

 


08.12.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti (dobra) – Gume za vozila, broj JN 44983/1-8-64

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti (dobra) – Gume za vozila, broj JN 44983/1-8-64

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti (dobra) – Ulja I ostala sredstva za podmazivanje, broj JN 44988/1-8-66

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti (dobra) – Ulja I ostala sredstva za podmazivanje, broj JN 44988/1-8-66

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti (dobra) – Elektricni akumulatori, broj JN 44985/1-8-65

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti (dobra) – Elektricni akumulatori, broj JN 44985/1-8-65


07.12.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 32774/1-8-51 Usluge remonta razvodnih ormana, elektro opreme, elektro-vodova, ispitivanje I povezivanje zastitnih uredjaja

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Oprema za merenje, upravljanje, komunikaciju, partija 1. Elektro oprema za prenos podataka sa pumpnih stanica i rezervoara, broj JN 32796/1-8-52

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Oprema za merenje, upravljanje, komunikaciju, partija 2. Elektro oprema za merenje procesnih velicina na pumpnim stanicama, broj JN 32796/1-8-52

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku br.45008/1-8-67 usluga Lekarski pregledi radnika obezbeđenja

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br.45008/1-8-67 usluga Lekarski pregledi radnika obezbeđenja


05.12.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti – Oprema za merenje, upravljanje, komunikaciju, broj JN 32796/1-8-52

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Rekonstrukcija uređaja za kontrolisanje vodomera nazivnog prečnika 50 do 150 mm, br. 36319/1-8-57


04.12.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja gasnih uređaja – Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova, br. 28624/1-8-43

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja gasnih uređaja – Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova, br. 28624/1-8-43

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 14223/1-8-14 Usluge servisa i umeravanja katodnih stanica sa ispitivanjem starosti cevovoda

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 41173/1-8-59 Projekat trajnog osiguranja kapaciteta i kvaliteta izvorista Medijana


01.12.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti-Usluga popravka i odrzavanje ventila-regulatora pritiska, broj JN 43446/1-8-61

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti-Usluga popravka i odrzavanje ventila-regulatora pritiska, broj JN 43446/1-8-61

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja transformatora opreme trafo stanica, br. 32768/1-8-49

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja transformatora opreme trafo stanica, br. 32768/1-8-49


30.11.2017.


Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, br. 11502/1-1-03, za partije 1.1.21.4 Nabavka asfaltne mase i asfaltiranje i 1.1.21.5 Rizla

Odluku o dodeli ugovora za JN broj 41173/1 - 8 - 59 (Projekat trajnog osiguranja kapaciteta i kvaliteta izvorista Medijana)


28.11.2017.


Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke broj 32772/1-8-50 Elektro oprema za analizu energetskih karakteristika pumpnih agregata I elektro potrosaca


27.11.2017.


Odluka o dodeli ugovora za JN broj 14223/1 - 8 - 14 (Usluge servisa i umeravanja katodnih stanica sa ispitivanjem starosti cevovoda)

Odluka o dodeli ugovora za jn broj 32774/1-8-51 Usluge remonta razvodnih ormana, elektro opreme, elektro – vodova, ispitivanje I povezivanje zastitnih uredjaja

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Rekonstrukcija uređaja za kontrolisanje vodomera nazivnog prečnika 50 do 150 mm, br. 36319/1-8-57


24.11.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Oprema za merenje, upravljanje, komunikaciju, broj JN 32796/1-8-52

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Oprema za merenje, upravljanje, komunikaciju, broj JN 32796/1-8-52


21.11.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, za partiju 1.1.16.2 Ručni alat i pribor, br. 11506/1-8-05


20.11.2017.


Odluka o obustavi postupka nabavke broj 32772/1-8-50 Elektro oprema za analizu energetskih karakteristika pumpnih agregata I elektro potrosaca


16.11.2017.


Poziv za podnosenje ponude za jn broj 32774/1-8-51 Usluge remonta razvodnih ormana, elektro opreme, elektro-vodova, ispitivanje I povezivanje zastitnih uredjaja

Konkursna dokumentacija za jn broj 32774/1-8-51 Usluge remonta razvodnih ormana, elektro opreme, elektro-vodova, ispitivanje I povezivanje zastitnih uredjaja


15.11.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN 41173/1 - 8 - 59 (Projekat trajnog osiguranja kapaciteta i kvaliteta izvorišta Medijana)

Konkursna dokumentacija za JN 41173/1 - 8 - 59 (Projekat trajnog osiguranja kapaciteta i kvaliteta izvorišta Medijana)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 34179/1-8-55 Hemijski proizvodi, partija 2 – Pribor I hemikalije za opremu HACH


14.11.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 32544/1 – 1 – 25 (Usluge popravke i održavanje pumpi za tečnosti – Partija 1.2.6.2 – Usluge popravke i održavanje pumpi za tečnost, Partija 2 – Hoizontalne pumpe)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 32544/1 – 1 – 25 (Usluge popravke i održavanje pumpi za tečnosti – Partija 1.2.6.3 – Usluge popravke i održavanje pumpi za tečnost, Partija 3 – Pumpe u plaštu)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, za partiju 1.1.16.1 Električni alat i pribor (vodoinstalaterski alat), br. 11506/1-8-05

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, za partiju1.1.16.5 Razni ručni alat (vodoinstalaterski alat), br. 11506/1-8-05


13.11.2017.


Poziv za podnosenje ponuda Radna i zastitna oprema, partija 2 – Radna i zastitna obuca br. nabavke 41004/1-1-26

Konkursna dokumentacija Radna i zastitna oprema, partija 2 – Radna i zastitna obuca br. nabavke 41004/1-1-26


10.11.2017.


Odluka o obustavi postupka javne nabake broj 31329/1 - 1 - 24 (Rekonstrukcija cevnih veza na magistralnom cevovodu)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Rekonstrukcija uređaja za kontrolisanje vodomera nazivnog prečnika 50 do 150 mm, br. 36319/1-8-57

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Rekonstrukcija uređaja za kontrolisanje vodomera nazivnog prečnika 50 do 150 mm, br. 36319/1-8-57

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova – Građevinski radovi sa kamenom. Sanacija odvodnih korita i kanala i izgradnja zaštitnih zidova na izvorištima u sistemu NIVOS, kao i sanacija zaštite cevovoda u koritu reka, za partiju 1.3.4.4 Gradnja obalnog zida u Studeni u delu prirodnog neregulisanog korita Suvog potoka, broj nabavke 30466/1-1-23


09.11.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 14223/1 - 8 - 14 (Usluge servisa i umeravanja katodnih stanica sa ispitivanjem starosti cevovoda)

Konkursna dokumentacija za JN broj 14223/1 - 8 - 14 (Usluge servisa i umeravanja katodnih stanica sa ispitivanjem starosti cevovoda)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku broj 34179/1-8-55,  partija 3 – Pribor I hemikalije za opremu WTW


08.11.2017.


Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluga – Usluge popravke i održavanja ventila – regulatora pritiska, br. 31662/1-8-47

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku usluga – Usluge popravke i održavanja ventila – regulatora pritiska, br. 31662/1-8-47


07.11.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1.1.16.3 Kopački alat, za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05

Obaveštenja o obustavi postupka za partije 1.1.16.4 Alat i pribor za rezanje, za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05

Obaveštenja o obustavi postupka za partije 1.1.16.6 Alat i pribor za davanje priključaka, za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05


03.11.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.1 Servis opreme za detekciju kvarova (SEBA, SEWERIN), br. 36135/1-8-58


01.11.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova br. 30466/1-1-23 – Građevinski radovi sa kamenom. Sanacija odvodnih korita i kanala i izgradnja zaštitnih zidova na izvorištima u sistemu NIVOS, kao i sanacija zaštite cevovoda u koritu reka, za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova br. 30466/1-1-23 – Građevinski radovi sa kamenom. Sanacija odvodnih korita i kanala i izgradnja zaštitnih zidova na izvorištima u sistemu NIVOS, kao i sanacija zaštite cevovoda u koritu reka, za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku radova br. 30466/1-1-23 – Građevinski radovi sa kamenom. Sanacija odvodnih korita i kanala i izgradnja zaštitnih zidova na izvorištima u sistemu NIVOS, kao i sanacija zaštite cevovoda u koritu reka, za partiju 5


30.10.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku radova – Građevinski radovi sa kamenom. Sanacija odvodnih korita i kanala i izgradnja zaštitnih zidova na izvorištima u sistemu NIVOS, kao i sanacija zaštite cevovoda u koritu reka, br. 30466/1-1-23

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05


27.10.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.1 Servis opreme za detekciju kvarova (SEBA, SEWERIN), br. 36135/1-8-58


26.10.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Rekonstrukcija uređaja za kontrolisanje vodomera nazivnog prečnika 50 do 150 mm, br. 36319/1-8-57

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Rekonstrukcija uređaja za kontrolisanje vodomera nazivnog prečnika 50 do 150 mm, br. 36319/1-8-57

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Usluge popravke i održavanja ventila – regulatora pritiska, br. 31662/1-8-47

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Usluge popravke i održavanja ventila – regulatora pritiska, br. 31662/1-8-47


12.10.2017.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05


11.10.2017.


III Pitanja i Odgovori u vezi JN broj 31329/1 - 1 - 24 (Rekonstrukcija cevnih veza na magistralnom cevovodu)


10.10.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.1 Servis opreme za detekciju kvarova (SEBA, SEWERIN), br. 36135/1-8-58

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.1 Servis opreme za detekciju kvarova (SEBA, SEWERIN), br. 36135/1-8-58


06.10.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Alat, uređaji i prateći pribor, br. 11506/1-8-05


04.10.2017.


Odluka o dodeli ugovora za jn broj 34179/1-8-55 Hemijski proizvodi, partije 2 I 3

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci broj 20387/1 - 1 - 18 (Zaštitna ograda)


03.10.2017.


II Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 31329/1 - 1 - 24 (Rekonstrukcija cevnih veza na magistralnom cevovodu)


02.10.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Radna i zastitna oprema, partija 1. Radna i zastitna odeca, broj JN 24237/1-1-22

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Radna i zastitna oprema, partija 3. Zastitna oprema, broj JN 24237/1-1-22

Obavestenje o obustavi postupka za javnu nabavku Radna i zastitna oprema, partija 2. Radna i zastitna obuca, broj JN 24237/1-1-22

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 32960/1-8-53 Kancelarijski namestaj

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.2 Servis opreme za detekciju kvarova (GUTERMANN), br. 34723/1-8-56


29.09.2017.


II Pitanja i odgovori u vezi JN broj 31329/1 - 1 - 24 (Rekonstrukcija cevnih veza na magistralnom cevovodu)


28.09.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga br. 34723/1-8-56 – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.2 Servis opreme za detekciju kvarova (GUTERMANN)


26.09.2017.


Pitanja i odgovori u vezi JN broj 31329/1 - 1 - 24 (Rekonstrukcija cevnih veza na magistralnom cevovodu)


25.09.2017.


Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluga br. 33883/1-8-54 – Servis opreme za detekciju kvarova (SEBA, SEWERIN), partija 1.2.16.1

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku usluga br. 33883/1-8-54 – Servis opreme za detekciju kvarova (SEBA, SEWERIN), partiaja 1.2.16.1


22.09.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 32544/1 - 1 - 25 (Usluge popravke i održavanje pumpi za tečnosti)   

Konkursna dokumentacija za JN broj 32544/1 - 1 - 25 (Usluge popravke i održavanje pumpi za tečnosti)

Odluka o dodeli ugovora za jn broj  32960/1-8-53 Kancelarijski namestaj


21.09.2017.


Izmenjena konkursna dokumentacija za JN broj 31329/1 - 1 - 24 (Rerekonstrukcija cevnih veza na magistralnom cevovodu)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju: 1, za javnu nabavku broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju: 2, za javnu nabavku broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju: 4, za javnu nabavku broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju: 6, za javnu nabavku broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju: 7, za javnu nabavku broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju: 8, za javnu nabavku broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja


19.09.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.2 Servis opreme za detekciju kvarova (GUTERMANN), br. 34723/1-8-56

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.2 Servis opreme za detekciju kvarova (GUTERMANN), br. 34723/1-8-56

Poziv za podnosenje ponude za jn broj 34179/1-8-55 Hemijski proizvodi

Konkursna dokumentacija za jn broj 34179/1-8-55 Hemijski proizvodi


15.09.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 31329/1 - 1 - 24 (Rekonstrukcija cevnih veza na magistralnom cevovodu)

Konkursna dokumentacija za JN broj 31329/1 - 1 - 24 (Rekonstrukcija cevnih veza na magistralnom cevovodu)

Pitanja i odgovori za javnu nabavku radova br. 30466/1-1-23 – Građevinski radovi sa kamenom

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara br. 29905/1-8-44 – Osnovne organske i neorganske supstance, za partiju 1.1.31.2 Osnovne hemikalije za radne rastvore


14.09.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru broj jn 30403/1-8-45 za partiju  1.1.32.4  – Hemijski proizvodi

Obavestenje o zakljucenom ugovoru broj jn 30403/1-8-45 za partiju  1.1.32.6  – Hemijski proizvodi

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.1 Servis opreme za detekciju kvarova (SEBA, SEWERIN), br. 33883/1-8-54

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, partija 1.2.16.1 Servis opreme za detekciju kvarova (SEBA, SEWERIN), br. 33883/1-8-54


13.09.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju  1.1.32.7 – Hemijski proizvodi, broj jn 30403/1-8-45 

Odluka o obustavi postupka za partiju 1.1.50.2 Radna i zaštitna obuća za javnu nabavku dobara – Radna i zaštitna oprema, br. 24237/1-1-22 

Odluka o dodeli ugovora za partije 1.1.50.1 Radna i zaštitna odeća i 1.1.50.3 Zaštitna oprema za javnu nabavku dobara – Radna i zaštitna oprema, br. 24237/1-1-22


12.09.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju  1.1.32.5 – Hemijski proizvodi, broj jn 30403/1-8-45

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara, br. 29905/1-8-44  – Osnovne organske i neorganske supstance za partiju 1.1.31.1 Hemikalije sa posebnim zahtevima 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara, br. 29905/1-8-44. – Osnovne organske i neorganske supstance  za partiju 1.1.31.3 Hemikalije za laboratorijske standarde


11.09.2017.


Pitanje I odgovor na pitanje za jn broj 32960/1-8-53 Kancelarijski namestaj


08.09.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 28016/1 - 8 - 42 (Crevo visokog pritiska)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Instrumenti i pribor u laboratoriji, partija 1.1.30.4 Laboratorijski pribor u mikrobiološkoj laboratoriji, br. 25830/1-8-41

Odluka o obustavi postupka za jn broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja

Odluka o dodeli ugovora za jn broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja


07.09.2017.


Poziv za podnosenje ponude za jn broj 32960/1-8-53 Kancelarijski namestaj

Konkursna dokumentacija za jn broj 32960/1-8-53 Kancelarijski namestaj


05.09.2017.


Odluka o dodeli ugovora JN br. 29905/1-8-44 Osnovne organske i neorganske supstance


04.09.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara br. 25830/1-8-41 – Instrumenti i pribor u laboratoriji, partija 1.1.30.6 Laboratorijsko posuđe i pribor za mikrobiološku laboratoriju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara br. 17503/1-8-30 – Materijal za održavanje elektro opreme, za partiju 1.1.1.2 Rasveta


01.09.2017.


Odluka o obustavi postupka za jn broj 30403/1-8-45 - Hemijski proizvodi

Odluka o dodeli ugovora za jn broj 30403/1-8-45 - Hemijski proizvodi


31.08.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30, za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30, za partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30, za partiju 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30, za partiju 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30, za partiju 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30, za partiju 7


30.08.2017.


Poziv za podnosenje ponude za jn broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja

Konkursna dokumentacija za jn broj 30405/1-8-46 Servis laboratorijskih uredjaja


29.08.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku radova br. 30466/1-1-23 – Građevinski radovi sa kamenom

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku radova br. 30466/1-1-23 – Građevinski radovi sa kamenom


25.08.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30


24.08.2017.


Pitanje i odgovor na pitanje za JN 30403/1-8-45 - Hemijski proizvodi

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 20387/1 - 1 - 18 (Zaštitna ograda)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14225/1 - 8 - 15 (Kontejnerski sistem za skladištenje hlora - posude za skladištenje hlora)


23.08.2017.


Odluka o dodeli ugovora za nabavku Vulkanizerska oprema, JN: 23928/1-8-38

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16, partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16, partija 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16, partija 5

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Usluge ciscenja trase elektro vodova, odrzavanje napojnih vodova i osvetljenja, br. 24848/1-8-39

Odluka o dodeli ugovora za JN dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30


22.08.2017.


Konkursna dokumentacija Osnovne organske i neorganske suptance, JN 29905/1-8-44

Poziv Za Podnosenje Ponude Osnovne organske i neorganske supstance, JN 29905/1-8-44

Odluka o dodeli ugovora – Instrumenti i pribor u laboratoriji, JN 25830/1-8-41

 

21.08.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za JN male vrednosti, broj 30403/1-8-45 – Hemijski proizvodi

Konkursna dokumentacija za JN male vrednosti, broj 30403/1-8-45 – Hemijski proizvodi

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad, partija 4 – Periodicni pregled izolacionih aparata (23072/1-8-36)


18.08.2017.


Odluka o dodeli ugovora Servis elektro opreme, partija 3 – Usluge ciscenja trase elektro vodova, odrzavanje napojnih vodova i osvetljenja, JN 24848/1-8-39

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN - Usluge popravke i održavanja građevinskih mašina i pripadajuće opreme, partija 1.2.21.2 Popravka građevinske mašine CASE, br. 25594/1-8-40

Obaveštenje o obustavi postupka (za partije 2 i 3) za JN Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16


17.08.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Popravka i održavanje elektromotora i ostale opreme, partija 1.2.2.1 Servis elektromotora 0 – 6 kW, br. 15115/1-8-21

Odluka o obustavi postupka (za partije 2 i 3) za JN Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16

Odluka o dodeli ugovora (za partije 1, 4 i 5) za JN Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, partija 1.1.21.2 Šljunak i pesak, broj 21721/1-1-20

 


 

16.08.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Eksterna kontrola kvaliteta vode, br. 21808/1-1-21


 

15.08.2017. 


Odluka o dodeli ugovora za JN 23072/1-8-36 - Periodicni pregled sredstava za rad, partija 1.2.26.4 Periodicni pregled izolacionih aparata 

Odluka o dodeli ugovora za JN 15115/1-8-21 - Popravka i održavanje elektromotora i ostale opreme, partija 1.2.2.1 Servis elektromotora 0 – 6 kW

 


11.08.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 28016/1 - 8 - 42 (Crevo visokog pritiska)

Konkursna dokumentacija za JN broj 28016/1 - 8 - 42 (Crevo visokog pritiska)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, partija 1.1.21.2 Šljunak i pesak, broj 21721/1-1-20


10.08.2017.


Obavestenje o produzenju roka za otvaranje ponuda – Instrumenti i pribor u laboratoriji 25830/1-8-41

Konkursna dokumentacija - Instrumenti i pribor u laboratoriji 25830/1-8-41

Odluku o dodeli ugovora za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)


09.08.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje elektro opreme, br. 17503/1-8-30


08.08.2017.


Poziv za podnosenje ponuda – Servis elektro opreme partija 3 – Usluge ciscenja trase elektro vodova, odrzavanje napojnih vodova i osvetljenja 24848/1-8-39

Konkursna dokumentacija - Servis elektro opreme partija 3 – Usluge ciscenja trase elektro vodova, odrzavanje napojnih vodova i osvetljenja 24848/1-8-39

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Eksterna kontrola kvaliteta vode, br. 21808/1-1-21

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku - Usluge popravke i održavanja građevinskih mašina i pripadajuće opreme, partija 1.2.21.2 Popravka građevinske mašine CASE, br. 25594/1-8-40


07.08.2017.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku - Radna i zaštitna oprema, broj JN 24237/1-1-22


04.08.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 20701/1 - 1 - 19 (Servis i održavenje specijalnih vozila CAPPELLOTTO)

Poziv za podnosenje ponuda – Periodicni pregled sredstava za rad- partija 4- Periodicni pregled izolacionih aparata (23072/1-8-36)

Konkursna dokumentacija - Periodicni pregled sredstava za rad- partija 4- Periodicni pregled izolacionih aparata (23072/1-8-36)

Pitanja i odgovori za nabavku Instrumenti i pribor u laboratoriji 25830/1-8-41

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 20387/1 - 1 - 18 (Zaštitna ograda)


03.07.2017.


 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Popravka i održavanje elektromotora i ostale opreme, partija 1.2.2.1 Servis elektromotora 0 – 6 kW, br. 15115/1-8-21

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Popravka i održavanje elektromotora i ostale opreme, partija 1.2.2.1 Servis elektromotora 0 – 6 kW, br. 15115/1-8-21


02.08.2017.


Poziv za podnosenje ponuda – Instrumenti i pribor u laboratoriji 25830/1-8-41

Konkursna dokumentacija - Instrumenti i pribor u laboratoriji 25830/1-8-41

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16

Izmenjena konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16


28.07.2017.


Odluka o dodeli ugovora za JN broj 20701/1 - 1 - 19 (Servis i održavanje specijalnih vozila CAPPELLOTTO)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru  za jn broj 22325/1-8-35  Reagensi za mikrobioloska ispitivanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 12 ( Pocinkovani sitan fiting, kudelja i dihtunzi) - ViK 2017.godine

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara br. 18634/1-8-32 – Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, za partije 1.1.38.1 Rezervni delovi pumpi za vodu Honda

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara br. 18634/1-8-32 – Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, za partije 1.1.38.2 Rezervni delovi pumpi za vodu Lombardini


27.07.2017.


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za Partije 4 ViK – a, za 2017.godinu

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za Partije 7 ViK – a, za 2017.godinu

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za Partije 10 ViK – a, za 2017.godinu

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za Partije 11 ViK – a, za 2017.godinu

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za Partije 13 ViK – a, za 2017.godinu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku  - Usluge popravke i održavanja građevinskih mašina i pripadajuće opreme, partija 1.2.21.2 Popravka građevinske mašine CASE, br. 25594/1-8-40

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku  - Usluge popravke i održavanja građevinskih mašina i pripadajuće opreme, partija 1.2.21.2 Popravka građevinske mašine CASE, br. 25594/1-8-40

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5 u vezi JN br. 15880/1-1-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1 ViK - a, za 2017.godinu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 8 ViK - a, za 2017.godinu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 9 ViK - a, za 2017.godinu


26.07.2017.


Obaveštene o zaključenim ugovorima za Partije: 3 ViK , za 2017. godinu

Obaveštene o zaključenim ugovorima za Partije: 5 ViK,  za 2017. godinu

Obaveštene o zaključenim ugovorima za Partije: 6 ViK, za 2017. godinu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 13842/1 – 1 – 09 (Prikolica za transport kombinovane mašine i ostale opreme, nosivosti 3,0 tone - partija 1.1.17.7)

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 4 u vezi JN br.15880/1-1-15:  Vodomeri i delovi za vodomere

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 6 u vezi JN br.15880/1-1-15:  Vodomeri i delovi za vodomere

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 7 u vezi JN br.15880/1-1-15: Vodomeri i delovi za vodomere


25.07.2017.


Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16

Odluka o dodeli ugovora za jn broj 22325/1-8-35  Reagensi za mikrobioloska ispitivanja


24.07.2017.


Pitanje 1 i Odgovor za JN broj 20387/1 - 1 - 18 (Zaštitna ograda)

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci za Ugovor broj 50916/8 – 2 (Aneks II - PS Babušnica)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14228/1 - 1 - 12 (Materijal za tretman vode; Partija 2 – Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natijum hipohlorita)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Periodicni pregled pumpnih (crpnih) agregata

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Periodicni pregled elektroinstalacija

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Pregled zatvorenog sistema za neutralizaciju hlora

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Periodicni pregled gradjevinskih masina

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Periodicni pregled zastitne opreme i podnih prostirki sa izdavanjem atesta

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Preventivna i periodicna ispitivanja uslova radne okolinе

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Periodicni pregled gromobranskih instalacija

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Periodicni pregled PP opreme i PP aparata u objektima

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Periodicni pregled i ispitivanje hidranata i hidrantske mreze u objektima

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Pregled i ispitivanje hidrantskih creva

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Periodicna kontrola za dojavu pozara

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) - Pregled i ispitivanje tehnicke ispravnosti protiv-panicne rasvete u objektima

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad (18445/1-8-31) – Merenje i ispitivanje neprekidnosti i otpornosti uzemljenja na instalaciji za izjednacavanje potencijala za zastitu od statickog elektriciteta na rezervoaru loz ulja na lokaciji Medijana


20.07.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Aluminijum sulfat (JN broj 14228/1 - 1 - 12 - Partija 1)


19.07.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 - ViK - a za 2017.godinu (Ogrlica za LC, ACC i PVC cevni materijal sa pripadajućom armaturom)


18.07.2017.


Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1.2.21.2 Popravka građevinske mašine CASE za javnu nabavku - Usluge popravke i održavanja građevinskih mašina i pripadajuće opreme , br. 19002/1-8-33

Obavestenje o zakljucenom ugovoru delovi pumi, kompresora, masina i motora- partija 5- Reyervni delovi za kompresor ATLAS KOPKO 18634/1-8-32


17.07.2017.


Odluka o dodeli ugovora – Periodican pregled sredstav za rad 18445/1-8-31


14.07.2017.


Poziv za podnosenje ponude za jn broj 22325/1-8-35 Reagensi za mikrobioloska ispitivanja

Konkursna dokumentacija za jn broj 22325/1-8-35 Reagensi za mikrobioloska ispitivanja


13.07.2017.


Odluka o dodeli ugovora za JN broj 14684/1 - 1 - 13 (ViK za 2017.godinu)

Obavestenje o obustavi postupaka – Servis opreme za detekciju kvarova 17229/1-8-27

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Usluge popravke i odrzavanja gradjevinskih masina, partija 1 – Popravka gradjevinske masine JCB

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Usluge popravke i odrzavanja gradjevinskih masina, partija3 - Popravka gradjevinske masine VOLVO

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Usluge popravke i odrzavanja gradjevinskih masina, partija4 - Popravka gradjevinske masine LIEBHERR


11.07.2017.


Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za JN br.13670/1-1-07 Pogonsko gorivo i destilati nafte za partiju 2 Loz ulje

Objavite Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 17233/1-8-28 Testovi I reagensi za mikrobioloska ispitivanja za partiju 2 – Testovi za kontrolu suve I vlazne sterilizacije

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 17233/1-8-28 Testovi I reagensi za mikrobioloska ispitivanja za partiju 3 – Referentne kulture


10.07.2017.


Obavestenje o obustavi JN 15880/1-1-15 za partiju 3

Obavestenje o produžetku roka za otvara nje ponuda u vezi JN 15880/1-1-15

Izmenjena konkursna dokumentacija u vezi JN 15880/1-1-15

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi IN br.13670/1-1-07 Pogonska goriva i destilati nafte za partiju 1 Pogonska goriva za vozila i mehanizaciju


07.07.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Usluga popravke i održavanja pumpi za tečnosti, br. 15953/1-1-16

Obavestenje o obustavi postupka  za jn broj 17233/1-8-28 Testovi I reagensi za mikrobioloska ispitivanja, partija 4 – Reagensi za mikrobioloska ispitivanja

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, za partiju 1. Popravka vozila marke Citroen, broj JN 17424/1-8-29

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, za partiju 2. Popravka vozila marke Ford, broj JN 17424/1-8-29

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, za partiju 3. Popravka vozila marke Iveco, broj JN 17424/1-8-29

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, za partiju 4. Popravka vozila marke Mercedes, broj JN 17424/1-8-29

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, za partiju 5. Popravka vozila marke Lada Niva, broj JN 17424/1-8-29

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, za partiju 6. Popravka vozila marke Volkswagen, broj JN 17424/1-8-29

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, za partiju 7. Popravka vozila marke Fiat, broj JN 17424/1-8-29

Obavestenje o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, za partiju 8. Popravka vozila marke Dacia, broj JN 17424/1-8-29

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - Periodicni pregled srdstava za rad 18445/1-8-31

Izmena konkursne dokumentacije – Periodicni pregled srdstava za rad 18445/1-8-31

Pitanja i odgovori - Periodicni pregled srdstava za rad 18445/1-8-31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1.1.38.4 Rezevni delovi kosačica K-700 za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, br. 18634/1-8-32

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 1.1.38.6 Rezervni delovi za kompresor Holman za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, br. 18634/1-8-32


06.07.2017.


Odluka o dodeli ugovora  za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, br. 18634/1-8-32

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, br. 18634/1-8-32

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, partija 1.1.21.2 Šljunak i pesak, broj 21721/1-1-20

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, partija 1.1.21.2 Šljunak i pesak, broj 21721/1-1-20

Odluka o obustavi postupka – servis opreme za detekciju kvarova 17229/1-8-27

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 17233/1-8-28 Testovi I reagensi za mikrobioloska ispitivanja, partija 1 -  Brzi testovi za mikrobioloske analize


05.072017.


Odluka o dodeli ugovora za Racunare i racunarsku opremu, j.n. broj: 15452/1-8-22

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Periodicni pregled sredstava za rad 15961/1-8-26

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Eksterna kontrola kvaliteta vode, br. 21808/1-1-21

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Eksterna kontrola kvaliteta vode, br. 21808/1-1-21

Obavestenje o produzenju roka za otvaranje ponuda – periodicni pregled sredstava za rad 18445/1-8-31

Izmena konkursne dokumentacije – periodicni pregled sredstava za rad 18445/1-8-31

Pitanja i odgovor i – periodicni pregled sredstava za rad 18445/1-8-31

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, br. 20085/1-8-34, za partiju 1.1.40.1 Zidarsko tesarski materijal

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, br. 20085/1-8-34, za partiju 1.1.40.3 Vodovodni materijal


04.07.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 20387/1 - 1 - 18 (Zaštitna ograda)

Konkursna dokumentaciju za JN broj 20387/1 - 1 - 18 (Zaštitna ograda)

Odluka o dodeli ugovora za partije 1.2.21.1 Popravka građevinske mašine JCB, 1.2.21.3 Popravka građevinske mašine VOLVO i 1.2.21.4 Popravka građeviunske mašine LIEBHERR za javnu nabavku  - Usluge popravke i održavanja građevinskih mašina i pripadajuće opreme , br. 19002/1-8-3

Odluka o obustavi postupka za partiju1.2.21.2 Popravka građevinske mašine CASE  za javnu nabavku  - Usluge popravke i održavanja građevinskih mašina i pripadajuće opreme , br. 19002/1-8-3

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 14228/1- 1 – 12 (Materijal za tretman vode – Partija 1 – Aluminijum sulfat i Partija 2 – Hlor (sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor) i natrijum hipohlorit)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, br. 20085/1-8-34


03.07.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 13950/1-1-11 Razna kancelarijska oprema I potrebstine

Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, br. 18634/1-8-32


30.06.2017.


Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda, Periodicni pregled sredstava za rad 18445/1-8-31

Konkursna dokumentacija, Periodicni pregled sredstava za rad 18445/1-8-31

Pitanje i odgovor - Periodicni pregled sredstava za rad 18445/1-8-31


28.06.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Licence za bekap podataka, 14332/1-8-17


27.06.2017.


Pitanja i odgovori u vezi JN br. 15880/1-1-15 Vodomeri i delovi za vodomere

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u vezi JN br. 15880/1-1-15 Vodomeri i delovi za vodomere

Poziv za podnošenje ponude za JN broj 20701/1 – 1 – 19 (Servis i održavanje specijalnih vozila CAPPELLOTTO)

Konkursna dokumentacija za JN broj 20701/1 – 1 – 19 (Servis i održavanje specijalnih vozila CAPPELLOTTO)

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, br. 18634/1-8-32

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, br. 18634/1-8-32

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Sistem za arhiviranje I cuvanje rezervnih kopija podataka, br. 14330/1-8-16

Pitanje I odgovor za nabavku Računara I računarske opreme, br 15452/1-8-22

Pitanja i Odgovori i IV Izmenjenu Konkursnu dokumentaciju za JN broj 14/1 - 1 - 13 (ViK za 2017 godinu)


26.06.2017.


Poziv za podnosenje ponuda – Periodicni pregled sredstava za rad 18445/1-8-31

Konkursna dokumentacija - Periodicni pregled sredstava za rad 18445/1-8-31

Poziv za nabavku racunara I racunarske opreme, 15452/1-8-22

Konkursna dokumentacija za nabavku racunara I racunarske opreme, 15452/1-8-22


23.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, br. 20085/1-8-34

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, br. 20085/1-8-34

Odluka o obustavi postupka javne nabavke male vrednosti – Popravka i odrzavanje vozila i pripadajuce opreme, broj JN 17424/1-8-29

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje vozila i pripadajuce opreme, broj JN 17424/1-8-29

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, br. 11502/1-1-03 za partiju 1.1.21.1 Armirano betonski elementi za šahte

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, br. 11502/1-1-03 za partiju 1.1.21.3 Gotov beton

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, br. 11502/1-1-03 za partiju 1.1.21.5 Rizla

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, br. 11502/1-1-03 za partiju 1.1.21.2 Šljunak i pesak


22.06.2017.


Odluka o dodeli ugovora – Periodicni pregled sredstava za rad 15961/1-8-26

Odluka o dodeli ugovora za partiju 4, za jn broj 17233/1-8-28 Testovi I reagensi za mikrobioloska ispitivanja

Odluka o obustavi postupka za partiju 4, za jn broj 17233/1-8-28 Testovi I reagensi za mikrobioloska ispitivanja

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 14225/1 – 8 – 15 (Kontejnerski sistem za skladištenje  – Posude za skladištenje hlora)


21.06.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Crna metalurgija, broj JN 13946/1-8-12

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji (15748/1-8-24) – partija 1 – Podloge za mikrobiologiju

II Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 14684/1 - 1 - 13 (ViK za 2017.godinu)


20.06.2017.


Poziv za podnosenje ponuda – Servis opreme za detekciju kvarova 17229/1-8-27

Konkursna dokumenstacija - Servis opreme za detekciju kvarova 17229/1-8-27

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku  - Usluge popravke i održavanja građevinskih mašina i pripadajuće opreme , br. 19002/1-8-33

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Usluge popravke i održavanja građevinskih mašina i pripadajuće opreme , br. 19002/1-8-33


19.06.2017.


Pitanja i Odgovore za JN broj 14684/1 – 1 – 13 (ViK za 2017.godinu)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji br. 15748/1-8-24 – Partija 2 – Podloge prema zahtevima Iso standarada

Odluku o dodoeli ugovora za JN Usluge održavanja i popravki


16.06.2017.


Odluka o dodeli ugovora za jn broj 13950/1-1-11 Razna kancelarijska oprema I potrebstine

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji (15748/1-8-24) – partija 3 – Hromogene podloge

Odluka o dodeli ugovora  za JN 13839/1-1-08 Kamion nosivosti do 5 tona 

Odluka o dodeli ugovora  za JN 13842/1-1-09 Prikolica za transport nosivosti do 3 tone


15.06.2017.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku male vrednosti – Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, broj JN 17424/1-8-29

Odluka o dodeli ugovora za nabavku Licence za bekap podataka, 14332/1-8-17

Odluka o dodeli ugovora za nabavku Pretplata na fajervol, 15454/1-8-23

Odluka o dodeli ugovora za nabavku Sistema za arhiviranje I cuvanje reyervnih kopija podataka, 14330/1-8-16


14.07.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1.1.21.4 Nabavka asfaltne mase i asfaltiranje, javna nabavka dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, broj 11502/1-1-03


13.06.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti – Crna metalurgija, broj JN 13946/1-8-12

Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 14684/1 – 1 – 13 (ViK za 2017.godinu)


12.06.2017.


Odluka o dodeli ugovora za partije 1.1.21.1 Armirano betonski elementi za šahte, 1.1.21.3 Gotov beton, 1.1.21.4 Nabavka asfaltne mase i asfaltiranje i 1.1.21.5 Rizla

Odluka o obustavi postupka za partiju 1.1.21.2 Šljunak i pesak

Poziv za podnosenje ponude za jn broj 17233/1-8-28 -  Testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja

Konkursna dokumentacija za jn broj 17233/1-8-28 -  Testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 13949/1-1-10 Usluge stampanja i srodne usluge

Pitanja i Odgovori za JN broj 14684/1 – 1 – 13 (ViK)


09.06.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku – Periodicni pregled sredstava za rad br. 15961/1-8-26

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku – Periodicni pregled sredstava za rad br. 15961/1-8-26

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti –Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, broj JN 17424/1-8-29

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti –Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, broj JN 17424/1-8-29

Odluka o dodeli ugovora – Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji 15748/1-8-24


08.06.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku  - Usluge popravke i održavanja kompresora , br. 13937/1-8-11

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku  - Usluge popravke i održavanja kompresora , br. 13937/1-8-11


07.06.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1.1.38.1 Rezervni delovi za grundomate

Obaveštenje o obustvi postupka za partije 1.1.38.1 Rezervni delovi pumpi za vodu Honda, 1.1.38.2 Rezervni delovi pumpi za vodu Lombardini, 1.1.38.4 Rezervni delovi kosačica K-700, 1.1.38.5 Rezervni delovi za kompresor Atlas kopko i 1.1.38.6 Rezervni delovi za kompresor Holman


06.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za JN broj (14225/1 - 8 - 15) – Kontejnerski sistem za skladištenje – Posude za skladištenje hlora

Konkursna dokumentacija za JN broj (14225/1 - 8 - 15) – Kontejnerski sistem za skladištenje – Posude za skladištenje hlora

Izmenjena konkursna dokumentacija za JN broj 14684/1 – 1 – 13 (ViK)

Odluka o dodeli ugovora za partiju 1.1.38.1 Rezervni delovi za grundomate

Odluka o obustvi postupka za partije 1.1.38.1 Rezervni delovi pumpi za vodu Honda, 1.1.38.2 Rezervni delovi pumpi za vodu Lombardini, 1.1.38.4 Rezervni delovi kosačica K-700, 1.1.38.5 Rezervni delovi za kompresor Atlas kopko i 1.1.38.6 Rezervni delovi za kompresor Holman

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06


05.06.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Usluge hotela i restorana, partija 1. – Hotelske usluge, broj JN 14592/1-8-20

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Usluge hotela i restorana, partija 2. – Usluge restorana nacionalne kuhinje, broj JN 14592/1-8-20

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Usluge hotela i restorana, partija 3. – Usluge restorana internacionalne kuhinje, broj JN 14592/1-8-20

Poziv za podnošenje ponude JN broj (14684/1 - 1 -13 ViK)

Konkursna dokumentacija za JN broj (14684/1 - 1 -13 ViK)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Nabavka električne energije, br. 11482/1-1-02


02.06.2017.


Poziv za podnošenje ponuda u vezi JN br. 15880/1-1-15 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere

Konkursna dokumentacija u vezi JN br. 15880/1-1-15 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere


01.06.2017.


Odluka o dodeli ugovora za JN br. 13670/1-1-07  Pogosko gorivo i destilati nafte

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku – Pice za rad bifea, broj JN 14591/1-8-19

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Rezervni delovi za putnicka,teretna,dostavna i specijalna vozila, partija 1.- Rezervni delovi za putnicka vozila, broj JN 11539/1-1-04

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Rezervni delovi za putnicka,teretna,dostavna i specijalna vozila, partija 2.- Rezervni delovi za dostavna vozila, broj JN 11539/1-1-04

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Rezervni delovi za putnicka,teretna,dostavna i specijalna vozila, partija 3.- Rezervni delovi za teretna vozila, broj JN 11539/1-1-04

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Rezervni delovi za putnicka,teretna,dostavna i specijalna vozila, partija 5.- Rezervni delovi za gradjevinske masine, broj JN 11539/1-1-04


31.05.2017.


Poziv za nabavku Sistem za arhiviranje i cuvanje rezervnih kopija podataka, 14330/1-8-16

Konkursna dokumentacija za nabavku Sistem za arhiviranje i cuvanje rezervnih kopija podataka, 14330/1-8-16

Poziv za Licence za softver za bekap podataka, 14332/1-8-17

Konkursna dokumentacija za Licence za softver za bekap podataka, 14332/1-8-17

Poziv  za nabavku Pretplata na fajervol, 15454/1-8-23

Konkursna dokumentacija za nabavku Pretplata na fajervol, 15454/1-8-23


30.05.2017.


Odluka o dodeli ugovora za jn broj 13949/1-1-10 Usluge stampanja I srodne usluge

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku – Rezervni delovi za putnicka, teretna, dostavna i specijalna vozila, broj JN 11539/1-1-04

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 14349/1-8-18  Sredstva I oprema za odrzavanje higijene

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku  - Usluge popravke i održavanja kompresora , br. 13937/1-8-11

Konkursna dokumentaciju za javnu nabavku  - Usluge popravke i održavanja kompresora , br. 13937/1-8-11


29.05.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Crna metalurgija, broj JN 13946/1-8-12

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Crna metalurgija, broj JN 13946/1-8-12

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke – za partiju 1.1.18.1 Garnitura balona za zaprečavanje kanalizacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – za partiju 1.1.18.2 Lokator ventila i kapa – ferofon


26.05.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, za partiju 1.1.40.4 Bravarski materijal, br. 11511/1-8-07

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku – Usluge hotela i restorana, broj JN 14592/1-8-20


25.5.2017.


Poziv za podnošenje ponudeza JN broj 14228/1 - 1 - 12 (Materijal za tretman vode)

Konkursna dokumentacija za JN broj 14228/1 - 1  - 12 (Materijal za tretman vode)

Odluka o dodeli ugovora za jn broj 11482/1-1-02 Nabavka elektricne energije


24.05.2017.


Poziv za podnosenje ponuda – Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji 15748/1-8-24

Konkursna dokumentacija - Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji 15748/1-8-24

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 14349/1-8-18 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, za partiju 1.1.40.2 Molersko farbarski materijal, br. 11511/1-8-07


23.05.2017.


Obaveštenjao zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, za partiju 1.1.40.1 Zidarsko tesarski materijal, br. 11511/1-8-07

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, za partiju 1.1.40.3 Vodovodni materijal, br. 11511/1-8-07

Odluka o obustavi postupka javne nabavke – za partiju 1.1.18.1 Garnitura balona za zaprečavanje kanalizacije za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju (ferofoni), br. 11504/1-8-04

Odluka o dodeli ugovora – za partiju 1.1.18.2 Lokator ventila i kapa – ferofon za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju (ferofoni), br. 11504/1-8-04

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti Piće za rad bifea, broj JN 14591/1-8-19


22.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora, br. 15951/1-8-25 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora, br. 15951/1-8-25


19.05.2017.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, br. 11502/1-1-03

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, br. 11502/1-1-03

Izmenjena konkursna dokumentacija  za JN  br. 13670/1-1-07 Pogonsko gorivo i destilati nafte


18.052017.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za JN broj11152/1 - 1 - 01 (Rezervni delovi za speijalna vozila CAPPELLOTTO)


16.05.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 13952/1-8-13 Fotokopirni aparati I prateca oprema

Poziv za podnosenje ponude za javnu nabavku broj 13950/1-1-11 Razna kancelarijska oprema I potrebstine

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 13950/1-1-11 Razna kancelarijska oprema I potrebstine


15.05.2017.


Izmena konkursne dokumentacije  za jn broj 11482/1-1-02 Nabavka elektricne energije

Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Poziv za podnosenje ponude za javnu nabavku broj 14349/1-8-18 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 14349/1-8-18 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene

Odluka o dodleli ugovora za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, br. 11511/1-8-07


12.05.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 13839/1 - 1 - 08 (Kamioni/nosivosti do 5t - za JCB 1)

Konkursna dokumentacija za JN broj 13839/1 - 1 - 08 (Kamioni/nosivosti do 5t - za JCB 1)

Poziv za podošenje ponude za JN broj 13842/1 - 1 - 09 (Prikolica za transport kombinovaane mašine i ostale opreme, nosivosti 3,0 tone)

Konkursna dokumentacija za JN broj 13842/1 - 1 - 09 (Prikolica za transport kombinovaane mašine i ostale opreme, nosivosti 3,0 tone)

Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Izmenjena konkursna dokumentacija  za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku Pice za rad bifea, broj JN 14591/1-8-19

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Pice za rad bifea, broj JN 14591/1-8-19


11.05.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku Usluge hotela I restorana, broj JN 14592/1-8-20

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Usluge hotela I restorana, broj JN 14592/1-8-20

Obaveštenje o produženju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju (ferofoni), br. 11504/1-8-04

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju (ferofoni), br. 11504/1-8-04

Pitanje I odgovor na pitanje 1 za jn broj 11482/1-1-02 Nabavka elektricne energije

Izmena konkursne dokumentacije za jn broj 11482/1-1-02 Nabavka elektricne energije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Popravka i održavanje elektromotora i ostale opreme, partija 1.2.2.2 Servis regulacionih pogona, br. 11154/1-8-01


10.05.2017.


Odluka o dodli ugovora za JN broj 11152/1 - 1 - 01 (Rezervni delovi za specijalna vozila CAPPELLOTTO)


09.05.2017.


Odluku o dodeli ugovora za jn broj 13952/1-8-13 Fotokopirni aparati i prateca oprema


08.05.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju (ferofoni), br. 11504/1-8-04

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju (ferofoni), br. 11504/1-8-04

Pitanja i odgovoriu vezi  JN br. 13670/1-1-07 Pogonska goriva i destilati nafte

Poziv za podnošenje ponuda u vezi JN br.17070/1-1-14 Usluge popravki i održavanja

Konkursna dokumentacija u vezi JN br.17070/1-1-14 Usluge popravki i održavanja

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Popravka i održavanje elektromotora i ostale opreme, partija 1.2.2.2 Servis regulacionih pogona, br. 11154/1-8-01

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Zdravstvene mere za obezbedjenje uslova za bezbedan i zdrav rad 11494/1-8-03 – Partija 1- Prethodni lekarski pregled zaposlenih

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Zdravstvene mere za obezbedjenje uslova za bezbedan i zdrav rad 11494/1-8-03  – Partija 2- Periodicni lekarski pregled zaposlenih

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Zdravstvene mere za obezbedjenje uslova za bezbedan i zdrav rad 11494/1-8-03  – Partija 3 - Periodicni lekarski pregled vozaca sa profesionalnim kategorijama

Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Izmenjena konkursna dokumentacijaza javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06


04.05.2017.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06 


03.05.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava Vatrosprem proizvodnja


28.04.2017.


Poziv za podnošenje ponuda u vezi JN 13670/1-1-07 Pogonska goriva i destilati nafte

Konkursna dokumentacijau vezi JN 13670/1-1-07 Pogonska goriva i destilati nafte

Poziv za podnosenje ponudeza jn broj 13949/1-1-10 Usluge stampanja i srodne usluge

Konkursna dokumentacija za jn broj 13949/1-1-10 Usluge stampanja i srodne usluge

Poziv za podnosenje pza javnu nabavku dobara – Agregati sa priključnim alatima, br. 11509/1-8-06onuda za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, br. 11502/1-1-03

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Građevinski materijali i pripadajući proizvodi, br. 11502/1-1-03

Obaveštenje o produženju roka za dostavljne ponuda, za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)

Pitanja i Odgovori za specialno vozilo za čišćenje kanalizacije

Pitanja i Odgovori u vezi JN br. 50896/1-1-20 za Specijlno vozilo i kanalizaciju 

Poziv za podnosenje ponude za jn broj 13952/1-8-13 Fotokopirni aparati i prateca oprema

Konkursna dokumentacija za jn broj 13952/1-8-13 Fotokopirni aparati i prateca oprema


27.04.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za IN broj 11644/1 - 8 - 08 (Kamera za detekciju kvarova kanalizacionih sistema - nadgradnja sistema)


25.04.2017.


Odluka o dodeli ugovora – Zdravstvene mere za obezbedjenje uslova za bezbedan i zdrav rad 11494/1-8-03

Pitanja I odgovori za javnu nabavku Rezervi delovi za putnicka, teretna, dostavna I specijalna vozila, broj JN 11539/1-1-04

Poziv za podnosenje ponude za jn broj 11482/1-1-01 Nabavka električne energije

Konkursna dokumentacija za jn broj 11482/1-1-01 Nabavka električne energije


24.04.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, br. 11511/1-8-07

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Materijal za održavanje objekata, br. 11511/1-8-07

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Rezervi delovi za putnicka,teretna,dostavna i specijalna vozila broj JN 11539/1-1-04

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Rezervi delovi za putnicka,teretna,dostavna i specijalna vozila broj JN 11539/1-1-04

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju, br. 11157/1-8-02

Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)


21.04.2017.


Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)

Izmenjena Konkursna dokumentacija po Rešenju RKZZP, za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju, br. 11157/1-8-02


20.04.2017.


Odluka o dodeli ugovora za JN broj 11644/1 - 8 - 08 (Kamera za detekciju kvarova kanalizacionih sistema - nadgradnja sistema)

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Popravka i održavanje elektromotora i ostale opreme, partija 1.2.2.2 Servis regulacionih pogona, br. 11154/1-8-01

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Popravka i održavanje elektromotora i ostale opreme, partija 1.2.2.2 Servis regulacionih pogona, br. 11154/1-8-01


13.04.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Elektro ormani, pratija 1.1.36.1 –Elektro ormani za upravljanje radom pumpnih stanica, broj JN 51132/1-1-22

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Elektro ormani, pratija 1.1.36.5 –Elektro ormani za upravljanje radom regulacionih ventila Studena-Čukljenik-MRB, broj JN 51132/1-1-22

Pitanje i Odgovor u vezi JN broj 11644/1 - 8 - 08 (Kamera za detekciju kvarova kanalizacionih sistema - NADGRADNJA SISTEMA)


  12.04.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju, br. 11157/1-8-02

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – Aparati za detekciju, br. 11157/1-8-02

Poziv za podnosenje ponuda – Zdravstvene mere za obezbedjenje uslova za bezbedan i zdrav rad 11494/1-8-03

Konkursna dokumentacija - Zdravstvene mere za obezbedjenje uslova za bezbedan i zdrav rad 11494/1-8-03


07.04.2017.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 11152/1 - 1 - 01 (Rezervni delovi za specijalna vozila CAPPELLOTTO)

Konkursna dokumentaciju za JN broj 11152/1 - 1 - 01 (Rezervni delovi za specijalna vozila CAPPELLOTTO)

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 11644/1 - 8 - 08 (Kamera za detekciju kvarova kanalizacionih sistema - nadgradnj sistema)

Konkursna dokumentaciju za JN broj 11644/1 - 8 - 08 (Kamera za detekciju kvarova kanalizacionih sistema - nadgradnj sistema)


06.04.2017.


Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku usluga – Detaljna hidrogeoloska istrazivanja izvorista Medijana radi dobijanja Resenja o razvrstanim rezervama podzemnih voda, br. 14993/1-01-51


29.03.2017.


Odluka o dodeli ugovora za Javnu nabavku Elektro ormani – otvoreni postupak, broj JN 51132/1-1-22


20.03.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elekro ormani sa pupmnim agregaima; Partija 1 – Elektro ormani sa pratećom opremom za upuštanje pumpnih agregata kao i nabavka novih pumpnih agregata za pumpnu stanicu Ljuberađa)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elekro ormani sa pupmnim agregaima; Partija 2 – Elektro ormani sa pratećom opremom za upuštanje pumpnih agregata kao i nabavka novih pumpnih agregata za pumpnu stanicu Babusnica)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elekro ormani sa pupmnim agregatima; Partija 3 – Elektro ormani sa pratećom opremom za upuštanje pumpnih agregata za pumpnu stanicu Krupac)


06.032017.


Odluku o dodeli ugovora za JN 50916/1 – 1 – 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)


27.02.2017.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku, Namenska vozila j.n. broj 50686/1-1-19


24.02.2017.


Pitanja i odgovori za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)


23.02.2017.


Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

Izmenjena konkursna dokumentacija za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

Odgovori za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)


21.02.2017.


Pitanja i Odgovore za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Oprema za bezbedan prustzp internetu i mrežna oprema, j.n. broj: 51730/1-8-72


17.02.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Elektro ormani, broj JN 51132/1-1-22

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Elektro ormani, broj JN 51132/1-1-22

Pitanja i Odgovori za JN broj 50916/1 – 1 – 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za JN broj 50916/1 – 1 – 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 50916/1 – 1 – 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)


14.02.2017.


Pitanje i Odgovor za JN broj 50916/1 – 1 – 21 (Elektro ormani sa pumpnim agrgatima)


09.02.2017.


Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)


08.02.2017.


Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za nabavku Namenska vozila, j.n. broj 50686/1-01-19

I Pitanja i Odgovori za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

II Pitanja i Odgovore za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

III Pitanje i Odgovor za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

IV Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)


06.02.2017.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Oprema za bezbedan  pristup internetu i mrežna  oprema, j.n. broj  51730/1-8-72


30.01.2017.


Obaveštenje o podnetom zahtevu za zastiti prava, u vezi JN broj 50896/1 – 1 – 20 (Specijalno vozili za čišćenje kanalizacije)

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za JN broj 47719/1 - 1 - 18 (Aluminijum sulfat)

Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani isa pumpnim agregatima) 

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani isa pumpnim agregatima)


27.01.2017.


Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN broj 50896/1 – 1 – 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Pumpe na elektromotorni pogon, partija 1.1.2.1 Centrifugalne pumpe, br. 49680/1-8-69


26.01.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Pumpe na elektromotorni pogon, partija 1.1.2.5 Pumpe za pretakanje Al-sulfata – polupotopljene centrifugalne pumpe, br. 49680/1-8-69


25.01.2017.


Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara – Elektromotorni pogoni za ventile, br. 51490/1-8-71

Odluka o izmeni ugovora za jn Sredstva I oprema za odrzavanje higijene, jn broj 9339/1-8-07


24.01.2017.


Pitanje i Odgovor za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)

Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanj ponude za JN broj 50896/1 – 1 – 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije) 


23.01.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18565/1 - 8 - 31 (Dizne za čišćenje kanalizacije)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Elektro motori, transformatori i dodatna oprema, partija 1.1.37.4 Elektro oprema za laboratoriju, broj 49934/1-8-70

Izmenjena konkursna dokumentacija za JN broj 50916/1 - 1 - 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)


20.01.2017.


Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobara – Elektromotorni pogoni za ventile, br. 51490/1-8-71

Pitanja i Odgovori za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)

Izmenjena konkursna dokumentacija za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)


19.01.2017.


Pitanja i Odgovori za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.46517/1-1-17 (Telekomunikacione usluge)

Pitanja i Odgovori za JN broj 50896/1 - 1 - 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)


18.01.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Oprema za upravljanje i komunikaciju, partija 1.1.34.2 Nabavka i ugradnja opreme za prenos signala nivoa sa rezervoara ka pumpnoj stanici, broj 49616/1-8-68

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Elektro motori, transformatori i dodatna oprema, partija 1.1.37.3 Oprema za očitavanje struje na 10/0,4 KV/KV za stubnu trafo stanicu Matejevac 2, broj 49934/1-8-70

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Elektro oprema, partija 1.1.35.2 Frekventni regulatori i soft starter, broj 49070/1-8-66

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Elektro oprema, partija 1.1.35.3 PLC uređaji i dodatne kartice, broj 49070/1-8-66

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Oprema za upravljanje i komunikaciju, partija 1.1.34.1 Nabavka komunikacione opreme za uvođenje podataka sa novih pumpnih stanica na SKADA aplikaciju, broj 49616/1-8-68

Izmenjena Konkursna dokumentacijaza dostavljanje ponude za JN broj 50916/1 - 1- 21 (Elektro ormani sa pumpnim agrgatima)

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude za JN broj 50916/1 - 1- 21 (Elektro ormani sa pumpnim agrgatima)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Pumpe na elektromotorni pogon, br. 49680/1-8-69


16.01.2017.


Poziv za podnošenje ponuda za nabavku Oprema za bezbedan pristup internetu i mrezna oprema. j.n. broj: 51730/1-8-72

Konkursna dokumentacija za nabavku Oprema za bezbedan pristup internetu i mrezna oprema. j.n. broj: 51730/1-8-72

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18565/1 – 8 – 31 (Dizne za čišćenje kanalizacije)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Servis opreme za merenje, ispitivanje i kontrolu, partija 1.2.20.5 Ispitivanje ispravnosti frekventnih regulatora, broj 49615/1-8-67


12.01.2017.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Pumpe na elektromotorni pogon, br. 49680/1-8-69


11.01.2017.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Oružje i municija, br. 48643/1-8-65


10.01.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za nabavku Namenska vozila, j.n. br: 50686/1-1-19

Konkursna dokumentacija za nabavku Namenska vozila, j.n. br: 50686/1-1-19

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Elektro motori, transformatori i dodatna oprema, broj 49934/1-8-70

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Elektro oprema, broj 49070/1-8-66

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Oprema za upravljanje i komunikaciju, broj 49616/1-8-68

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Servis opreme za merenje, ispitivanje i kontrolu, broj 49615/1-8-67


06.01.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Pumpe na elektromotorni pogon, br. 49680/1-8-69

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Pumpe na elektromotorni pogon, br. 49680/1-8-69


04.01.2017.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Elektromotorni pogoni za ventile, br. 51490/1-8-71

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Elektromotorni pogoni za ventile, br. 51490/1-8-71


30.12.2016.


Odluku o dodeli ugovora u vezi JN br. 46517/1-1-17 Usluge mobilne telefonije

Poziv za podnošenje ponude za JN broj 50916/1 - 1 / 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

Konkursna dokumentacija za JN broj 50916/1 - 1 / 21 (Elektro ormani sa pumpnim agregatima)

Poziv za podnošenje ponude za JN broj 50896/1 - 1 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)

Konkursna dokumentacija za JN broj 50896/1 - 1 20 (Specijalno vozilo za čišćenje kanalizacije)


26.12.2016.


Pitanja i odgovori u vezi JN 46517/1-1-17 Uslige mobilne telefonije

Poziv za podnošenje ponude za JN broj 18565/1 – 8 – 31 (Dizne za čišćenje kanalizacije)

Konkursna dokumentacija za JN broj 18565/1 – 8 – 31 (Dizne za čišćenje kanalizacije)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Oružje i municija, br. 48643/1-8-65


22.12.2016.


Pitanja i odgovori u vezi JN br. 46517/1-1-17 Usluge mobilne telefonije

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u vezi JN br. 46517/1-1-17 Usluge mobilne telefonij

Iznenjena konkursna dokumentacija u vezi JN br. 46517/1-1-17 Usluge mobilne telefonije


21.12.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru  za jn broj 46505/1-8-64 Razne vrste laminata

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Elektro motori, transformatori i dodatna oprema, br. 49934/1-8-70 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Elektro motori, transformatori i dodatna oprema, br. 49934/1-8-70

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku servis opreme za merenje, ispitivanje i kontrolu – Ispitivanje ispravnosti frekventnih regulatora br. 49615/1-8-67

Konkursna dokumentacija za nabavku servis opreme za merenje, ispitivanje i kontrolu - Ispitivanje ispravnosti frekventnih regulatora br. 49615/1-8-67


20.12.2016.


Izmenjena konkursna dokumentacija za JN br.46517/1-1-17 Usluge mobilne telefonije

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku OPREMA ZA UPRAVLJANJE I KOMUNIKACIJU 49616/1-8-68

Konkursna dokumentacija za nabavku OPREMA ZA UPRAVLJANJE I KOMUNIKACIJU 49616/1-8-68

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Elektro oprema, br. 49070/1-8-66

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Elektro oprema, br. 49070/1-8-6


13.12.2016.


Pitanja i odgovori o produženju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Oružje i municija, br. 48643/1-8-65

Obaveštenje o produženju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Oružje i municija, br. 48643/1-8-65

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Oružje i municija, br. 48643/1-8-65

 


09.12.2016.


Odluka o dodeli ugovora za jn broj 46505/1-8-64 Razne vrste laminata

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku dobara broj 9356/1-1-04 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, za partiju 1.1.4.1 Armirano betonski elementi za šahte

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Oružje i municija, br. 48643/1-8-65

Konkursna dokumentaciju za javnu nabavku dobara – Oružje i municija, br. 48643/1-8-65


06.12.2016.


Poziv za podnošenje ponude za Aluminijum sulfat (JN broj 47719/1 – 1 – 18)

Konkursna dokumentacija za Aluminijum sulfat (JN broj 47719/1 – 1 – 18)


30.11.2016.


Pitanje I odgovor na pitanje 2 za jn broj  46505/1-8-64  Razne vrste laminata


28.11.2016.


Pitanje i odgovor na pitanje broj  46505/1-8-64  Razne vrste laminata

Poziv za podnošenje ponuda u vez JN 46517/1-1-17 Usluge mobilne telefonije

Konkusna dokumentacija u vez JN 46517/1-1-17 Usluge mobilne telefonije


25.11.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN br.40380/1-1-16 (Usluge zapošljavanja)


24.11.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 46505/1-8-64 Razne vrste laminata

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti broj 46505/1-8-64 Razne vrste laminata


23.11.2016.


Obavestenje o obustavi postupka za javnu nabavku broj 43290/1-8-63  Razne vrste laminata


18.11.2016.


Pojašnjenja konkursne dokumentacije za JN br. 40380/1-1-16

Izmenjena kokursna dokumentacija za JN br. 40380/1-1-16


15.11.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova br. nabavke 37370/1-8-59

Odluku o obustavi postupka za jn broj 43290/1-8-63 Razne vrste laminata


09.11.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 38538/1 - 1 - 15 (Reparacija specijalnih vozila kanaldžet – CAPPELLOTTO)


08.11.2016.


Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda, Razne vrste laminate br. 43290/1-8-63

Pitanja I odgovori, za nabavku Razne vrste laminate br. 43290/1-8-63


07.11.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru – brzi testovi za mikrobioloske analize 40540/1-8-61


04.11.2016.


Odluka o dodeli ugovora – Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova br. 37370/1-8-59

Objavite Pitanje I Odgovor na pitanje za jn broj 43290/1-8-63 Razne vrste laminata


03.11.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 37694/1 - 1 - 14 (Rezervni delovi za specijalna vozila CAPPELLOTTO)


01.11.2016.


Obavestenje o zaključenom ugovoru za JN broj 41060/1 - 8 - 62 (Logeri šuma)


31.10.2016.


Odluka o dodeli ugovora – Brzi testovi za mikrobioloske analize br. Nabavke 40540/1-8-61

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 41060/1 - 8 - 62 (Logeri šuma)

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 37694/1 - 1 - 14 (Rezervni delovi za specijalna vozila CAPPELLOTTO)

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 43290/1-8-63 Razne vrste laminate 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj  43290/1-8-63  Razne vrste laminate


27.10.2016.


Poziv za podnošenje ponude za JN br. 50000000 (Usluge održavanja i popravki)

Konkursna dokumentacija za JN br. 50000000 (Usluge održavanja i popravki)

Obavestenje o obustavi postupka za javnu nabavku broj 40360/1-8-60 Razne vrste laminata


25.10.2016.


Poziv za podnosenje ponuda 37370/1-8-59 Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova

Konkursna dokumentacija 37370/1-8-59 Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova


21.10.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Alat, uredjaji i prateci pribor br. 9514/1-8-12 za partiju br. 1 – Pneumatski alat i pribor

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj ORN: 44423740, za Partiju: 6 ViK – a, za 2016. godinu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj ORN: 44423740, za Partiju: 7 ViK – a, za 2016. godinu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj ORN: 44423740, za Partiju: 8 ViK – a, za 2016. godinu

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Alat, uredjaji i prateci pribor br. 9514/1-8-12 za partiju br. 4 – Kopacki alat

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku broj 40360/1-8-60 Razne vrste laminata


20.10.2016.


Konkursna dokumentacija za nabavku br. 40540/1-8-61 Brzi testovi za mikrobioloske alalize

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku br. 40540/1-8-61 Brzi testovi za mikrobioloske alalize


18.10.2016.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 41060/1 - 8 - 62 (Logeri šuma)

Konkursna dokumentacija za JN broj 41060/1 - 8 - 62 (Logeri šuma)


14.10.2016.


Odluka o dodeli ugovora za nabavku Alat, uredjaji i prateci pribor, (ЈN broj 9514/1-8-12), za partije: Partija 1 – Pneumatski alat i pribor i Partija 4 – Kopa;ki alat

Obavestenje o obustavi postupka za nabavku Alat, uredjaji i prateci pribor, (ЈN broj 9514/1-8-12), za partije: Partija 2 – Elektricni alat i pribor, Partija 3 – Rucni alat i pribor, Partija 5 – Alat i pribor za rezanje, Partija 6 – АлаAlat i pribor za davanje prikljucaka


12.10.2016.


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj ORN: 44163000 za Partije 4 ViK – a

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj ORN: 44163000 za Partije 9 ViK – a

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj  40360/1-8-60 Razne vrste laminate 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj  40360/1-8-60 Razne vrste laminate


10.10.2016.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 38538/1 - 1 – 15 (Reparacija specijalnih vozila kanaldžet – CAPPELLOTTO)

Konkursna dokumentacija za JN broj 38538/1 - 1 – 15 (Reparacija specijalnih vozila kanaldžet – CAPPELLOTTO)


07.10.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 10757/1 – 1 – 07 (Partija 8 – Cevni materijal od PVC – UKN, fazonskih komada i fitinga od PVC)


06.10.2016.


Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti dobara – Testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja, partija 1 – brzi testovi za mikrobiološke analize, j.n. broj 34332/1-8-58


05.10.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 10757/1 – 1 – 07 (ViK – Partija 5)


03.10.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Telekomunikacione usluge, partija 1.2.26.1 Usluge fiksne telefonije (ЈН број 29331/1-1-13)

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 10757/1 - 1 - 07 (ViK za 2016.godinu)


30.09.2016.


Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za nabavku Alati, uredjaji i prateci pribor br. Nabavke 9514/1-8-12

Pitanja i odgovori za nabavku Alati, uredjaji i prateci pribor br. Nabavke 9514/1-8-12

Izmena konkursne dokumentacije za nabavku Alati, uredjaji i prateci pribor br. Nabavke 9514/1-8-12


 28.09.2016.


II Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude za JN broj 10757/1 - 1 - 07 (ViK za 2016.godinu)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 16452/1 - 8 - 28 (Aparati za detekciju; Partija: 1)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 16452/1 - 8 - 28 (Aparati za detekciju; Partija: 2)


27.09.2016.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku br. 9514/1-8-12 Alat, uredjaji i prateci pribor

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti Testovi i reagensi za mikrobiološka isptivanja, j.n. broj: 34332/1-8-58

Poziv za javnu nabavku male vrednosti Testovi i reagensi za mikrobiološka isptivanja, j.n. broj: 34332/1-8-58

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude za JN broj 10757/ 1 - 1 - 07 (ViK 2016.godine)


26.09.2016.


Poziv za podnosenje ponude za JN broj 37694/1 - 1 – 14 (Rezervni delovi za specijalna vozila CAPPELLOTTO – Partija 1)

Konkursna dokumentacija za JN broj 37694/1 - 1 – 14 (Rezervni delovi za specijalna vozila CAPPELLOTTO – Partija 1)


23.09.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Telekomunikacione usluge, Partija 1.2.26.1 Usluge fiksne telefonije, broj 29331/1-1-13

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku Alat, Uredjaji i prateci pribor 9514/1-8-12

Konkursna dokumentacija Alat, Uredjaji i prateci pribor 9514/1-8-12

Pitanje i Odgovor za JN broj 10757/1 – 1 – 07 (ViK)


21.09.2016.


Odluka o dodeli ugovora za Partije 1 i 2 (Aparati za detekciju - JN broj 16452/1 - 8 - 28)

Odluka o obustavi postupka za Partiju 3 - Logeri šuma (JN broj 16452/1 - 8 - 28)


19.09.2016.


Pitanje i Odgovor za JN broj 10757/1 – 1 – 07 (ViK)

III Izmena Konkursne dokumentacije za JN broj 10757/1 – 1 – 07 (ViK)


16.09.2016.


Tehnička specifikacija  za ViK 2016.godine, koju će ponuđači koristiti prilikom dostavljanja ponude, za svih 7 (sedam) partija


15.09.2016.


Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 10757/1 – 1 – 07 (ViK za 2016.godinu)


 14.09.2016.


Izmenjena Konkursna dokumentacija za JN broj 10757/1 – 1 – 07 (ViK za 2016.godinu)

Pitanja i Odgovori za JN broj 10757/1 – 1 – 07 (ViK za 2016.godinu)


13.09.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva i oprema za odrzavanje higijene


12.09.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj

Poziv za podnošenje ponude za ViK za 2016.godinu (JN broj 10757/1 – 1 – 07)

Konkursnu dokumentaciju za ViK za 2016.godinu (JN broj 10757/1 – 1 – 07)


09.09.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnička, teretna i dostavna vozila, broj 24780/1-8-56, za partiju 1.1.20.4 Rezervni delovi za građevinske mašine


08.09.2016.


ObaveštenjE o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnička, teretna i dostavna vozila, broj 24780/1-8-56, za partije 1.1.20.1 Rezervni delovi za putnička vozila

ObaveštenjE o zaključenim ugovorima za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnička, teretna i dostavna vozila, broj 24780/1-8-56, za partije 1.1.20.3 Rezervni delovi za dostavna vozila


07.09.2016.


Obaveštenje o zakljucenom ugovoru u vezi javne nabavke br. 19039/1-1-09 - Kombinovana gradjevinska mašina


06.09.2016.


Odluka o doeli ugovora za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva i oprema za odrzavanje higijene


01.09.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnička, teretna i dostavna vozila, broj 24780/1-8-56

Izmena konkursne dokumentacije za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda  za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene


31.08.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 22330/1-8-50 Obuke strucnog osposobljavanja, za partiju 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 22330/1-8-50 Obuke strucnog osposobljavanja, za partiju 2

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 22330/1-8-50 Obuke strucnog osposobljavanja, za partiju  3


26.08.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 22513/1 - 8 - 51 (Građevinski radovi sa kamenom)


25.08.2016.


Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za JN broj 26731/1 - 8 - 57 (Transformator 10/04)

Obavestenje o produzenju roka za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene

Konkursnu dokumentaciju za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene


24.08.2016.


Odluka o dodeli ugovora za jn broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj

Odluka o dodeli ugovorau vezi JN 190/1-1-09  Nabavka: Kombinovane gradjevinske masine


23.08.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18849/1 - 8 - 39 (Servis elektro opreme, Partija 4 - Usluge remonta razvodnih ormana, elektro opreme, elektro - vodova, ispitivanja i povezivanja zaštitnih uređaja)

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Telekomunikacione usluge, Partija 1.2.26.1 Usluge fiksne telefonije, broj 29331/1-1-13

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Telekomunikacione usluge, Partija 1.2.26.1 Usluge fiksne telefonije, broj 29331/1-1-13


22.08.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Eksterna kontrola kvaliteta vode, br. 23807/1-1-10

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Eksterna kontrola kvaliteta vode, br. 23807/1-1-10


18.08.2016.


Odluka o dodeli ugovora za jn broj 22330/1-8-50 Obuke strucnog osposobljavanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 18849/1 - 8 - 39 (Servis elektro opreme, Partija 3 - Usluge servisiranja merača protoka)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 18849/1 - 8 - 39 (Servis elektro opreme , Partija 1 - Usluga remonta ormana energetike, automatike i elektro instalacija)


17.08.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18849/1 – 8  - 39 (Servis elektro opreme, Partija 2 – Usluga čišćenja trase elektro vodova, održavanje napojnih vodova i osvetljenje)


12.08.2016.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnička, teretna i dostavna vozila, broj 24780/1-8-56

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnička, teretna i dostavna vozila, broj 24780/1-8-56


11.08.2016.


Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj


10.08.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 22583/1 - 8 - 52 (Galanterija za specijalna vozila)


09.08.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, partija 1.2.19.1 Usluge održavanja telefonskih centrala, br. 24779/1-8-55


08.08.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 22330/1-8-50 Obuke strucnog osposobljavanja

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti broj 22330/1-8-50 Obuke strucnog osposobljavanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18843/1 – 8 – 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja) partija 2 – Usluge projektovanja elektro dela pumpnih i trafo stanice

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18843/1 – 8 – 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja) partija 3 - Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18843/1 – 8 – 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja) partija 4 - Usluge projektovanja elektro instalacija i osvetljenja laboratorije


05.08.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, partija 1.2.19.1 Usluge održavanja telefonskih centrala, br. 24779/1-8-55


04-08.2016.


Izmena  konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj


01.08.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 18839/1 - 8 - 34 (Usluge servisa i umeravanja katodnih stanica sa ispitivanjem starosti cevovoda)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Iznajmljivanje mehanizacije, opreme i alata za potrebe uvećanog obima radova, br. 17832/1-8-29


29.07.2016.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 26731/1 - 8 - 57 (Transformator 10/04)

Konkursnu dokumentaciju za JN broj 26731/1 - 8 - 57 (Transformator 10/04)


28.07.2016.


Izmena  konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda  za javnu nabavku male vrednosti broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 18849/1 - 8 - 39 (Servis elektro opreme).

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku JN 21442/1-8-48 male vrednosti– Izrada projekta (Adaptacija dela objekta “Garaže sa pratećim sadržajem” u prostorije za smeštaj radnika)

Obveštenje o zaključenim ugovorima za JN broj 18843/1 - 8 - 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja) ; Partija 1

Obveštenje o zaključenim ugovorima za JN broj 18843/1 - 8 - 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja) ; Partija 5


27.07.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 18845/1 - 8 - 37 (Usluge popravke i odrzavanja transformatora Partija 2 - Usluge remonta transformatora i fitriranja ulja)

Izmenjeno Obaveštenje o zakljucenom ugovoru za Jn broj 18845/1 - 8 - 37 (Usluge popravke i održavanja transformatora; Partija 1 - Usluge remonta, ispitivanja i kontrola opreme trafo stanice)

Pitanje i Odgovor za JN broj 22513/1 - 8 - 51 (Građevinski radovi sa kamenom)


26.07.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18845/1 – 8 – 37 (Usluge popravke i održavanje transformatora -Partija 1 – usluge remonta, ispitivanja i kontrole opreme trafo – stanica)


21.07.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, j.n. broj: 21444/1-8-49, za partiju 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, j.n. broj: 21444/1-8-49, za partiju 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, j.n. broj: 21444/1-8-49, za partiju 5

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, j.n. broj: 21444/1-8-49, za partiju 6

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, j.n. broj: 21444/1-8-49, za partiju 7

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, j.n. broj: 21444/1-8-49, za partiju 8

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, j.n. broj: 21444/1-8-49, za partiju 9

Pitanja i odgovori u vezi JN Pogonska goriva i destilati nafte

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u vezi JN Pogonska goriva i destilati nafte

Izmenjena konkursna dokumentacija u vezi JN Pogonska goriva i destilati nafte


20.07.2016.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 22513/1 – 8 – 51 (Građevinski radovi sa kamenom)

Konkursna dokumentacija za JN broj 22513/1 – 8 – 51 (Građevinski radovi sa kamenom)

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, partija 1.2.19.1 Usluge održavanja telefonskih centrala, br. 24779/1-8-55

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, partija 1.2.19.1 Usluge održavanja telefonskih centrala, br. 24779/1-8-55

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Izrada tehnicke dokumentacije, broj JN 21442/1-8-48

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Servisiranje laboratorijskih uredjaja, partija 4, j.n. broj: 21444/1-8-49

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Servisiranje laboratorijskih uredjaja, partija 10, j.n. broj: 21444/1-8-49

Izmena  konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj


19.07.2016 


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Materijal za odrzavanje elektro opreme br.19042/1-8-40, Partija 1 - Instalacioni materijal    

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Materijal za odrzavanje elektro opreme br.19042/1-8-40, Partija 2 - Rasveta

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Materijal za odrzavanje elektro opreme br.19042/1-8-40, Partija 3 - Sklopna oprema             

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Materijal za odrzavanje elektro opreme br.19042/1-8-40, Partija 4 - Grejači i termostati       

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Materijal za odrzavanje elektro opreme br.19042/1-8-40, Partija 5 - Osigurači, prekidači i releji         

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Materijal za odrzavanje elektro opreme br.19042/1-8-40, Partija 6 - Elektronske komponente i ostali elektro materijal         

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Materijal za odrzavanje elektro opreme br.19042/1-8-40, Partija 7 - Elektro oprema opšte namene za pumpne stanice

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku br. 19342/1-8-45: Specificna radna zastitna odeca, obuca i oprema za rad  

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku br. 19054/1-8-41: Sistem za kompenzaciju električne energije

Poziv za podnosenje ponude za javnu nabavku male vrednosti broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti broj 16061/1-8-27 Kancelarijski namestaj


18.07.2016


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN br. 19057/1-8-42 Elektro oprema za merenje 

Odluka o dodeli ugovora – iznajmljivanje mehanizacije, opreme i alata za potrebe uvecanog obima radova br. 17832/1-8-29 

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 18839/1 – 8 – 34 (Usluge servisa i umeravanja katodnih stanica sa ispitivanjem starosti cevovoda) 

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 22583/1 – 8 – 52 (Galanterija za specijalna vozila)


15.07.2016  


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Eksterna kontrola kvaliteta vode, br. 23807/1-1-10 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Eksterna kontrola kvaliteta vode, br. 23807/1-1-10  


13.07.2016


Pitanje i Odgovor za JN broj 18839/1 – 8 – 34 (Usluge servisa i umeravanja katodnih stanica sa ispitivanjem starosti cevovoda)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Vodomeri i delovi za vodomere:Partija 5. Rezervni delovi za vodomere EWT


12.07.2016


Izmena konkursne dokumentacije iznajmljivanje mehanizacije, opreme i alata za potrebe uvecanog obima radova br. 17832/1-8-29 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda – Iznajmljivanje mehanizacije, opreme i alata za potrebe uvecanog obima radova 17832/1-8-29 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18847/1 – 8 – 38 (Popravka i održavanje elektro motora, Partija 2 – Merenje i ispitivanje karakteristika elektro motora i mrežnog napajanja) 

Izmenjena konkursna dokumentacija- iznajmljivanje mehanizacije, opreme i alata za potrebe uvecanog obima radova. 17832/1-8-29 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda – Iznajmljivanje mehanizacije, opreme i alata za potrebe uvecanog obima radova 17832/1-8-29

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti br. 19054/1-8-41 Sistem za kompenzaciju el.energije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti br. 19342/1-8-45 Specificna radna i zastitna odeca, obuca i oprema za rad sa visokim naponom


11.07.2016


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, br. 19067/1-8-43
Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, br. 19067/1-8-43

Odluka o dodeli ugovora u vezi javne nabavke male vrednosti, Materijal za održavanje elektro opreme br. 19042/1-8-40

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 18843/1 – 8 – 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja) 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, za partiju 1.2.19.2 Servis komunikacione opreme, radio stanica, repetirora i dodatnih napajanja, br. 19067/1-8-43

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 18845/1 – 8 – 37 (Usluge popravke i održavanja transformatora)

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, za partiju 1.2.19.1 Usluge održavanja telefonskih centrala, br. 19067/1-8-43

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Servisiranje laboratorijskih uredjaja, j.n. broj 21444/1-8-49, partija 1,3,4,5,6,7,8,9 i 10

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku Servisiranje laboratorijskih uredjaja, j.n. broj 21444/1-8-49, partija 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 Rezervni delovi za vodomere Insa

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 Rezervni delovi za vodomere Ikom

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18847/1 – 8 – 38 (Popravka i održavanje elektro motora), Partija 1 – Servis elektro motora 0 – 6kw


08.07.2016


Pitanja i odgovore za JN br19342/1-8-45 Specifična radna i zaštitna odeća, obuća i oprema za rad sa visokim naponom


07.07.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku usluga – Izrada tehnicke dokumentacije, broj JN 21442/1-8-48

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Izrada tehnicke dokumentacije, broj JN 21442/1-8-48

Poziv za podnošenje ponude za JN broj 22583/1 – 8 – 52 (Galanterija za specijalna vozila)

Konkursnu dokumentaciju za JN broj 22583/1 – 8 – 52 (Galanterija za specijalna vozila)


06.07.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku – Usluge hotela i restorana, partija 1. Hotelske usluge, broj JN 18831/1-8-32

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Hemijski proizvodi, za partiju 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Hemijski proizvodi, za partiju 3

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Hemijski proizvodi, za partiju 4

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Hemijski proizvodi, za partiju 6

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Hemijski proizvodi, za partiju 7

Poziv za podnosenje ponuda – Iznajmljivanje mehanizacije, vopreme i alata za potrebe uvecanog opbima radova br. 17832/1-8-29

Konkursna dokumentacija - Iznajmljivanje mehanizacije, vopreme i alata za potrebe uvecanog opbima radova br. 17832/1-8-29


 05.07.2016.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 18849/1 – 8 – 39 (Servis elektro opreme)

Konkursna dokumentacija za JN broj 18849/1 – 8 – 39 (Servis elektro opreme)

Odluka o dodeli ugovora JN broj 18847/1 - 8 - 38 (Popravka i odrzavanje elektro motora)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnicka, teretna i dostavna vozila, Partija 1.1.20.2 Rezervni delovi za teretna vozila, br. 19857/1-8-46

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Hemijski proizvodi, Partija 1.1.11.5 Volumetrijski standardni rastvori - Titrivali, br. 18838/1-8-33


04.07.2016.


Odluka o dodeli ugovore za JN Elektro oprema za merenje JN br.19057/1-8-42

Odluka o dodeli ugovore za. JN Vodomeri i delovi za vodomere JN br.9922/1-1-06

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme – partija 2 – servisiranje opreme Analytic jena

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme – partija 3 – servisiranje opreme Elektron

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Oprema za odrzavanje zelenih povrsina, broj JN 14214/1-8-24

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Hemijski proizvodi, Partija 1.1.11. Pribor i hemikalije za opremu HACH, br. 18838/1-8-33

Poziv za podnošenje ponude  za JN broj 18839/1 - 8 – 34 ( Usluge servisa i umeravanja katodnih stanica sa ispitivanjem starosti cevovoda)

Konkursnu dokumentaciju za JN broj 18839/1 - 8 – 34 ( Usluge servisa i umeravanja katodnih stanica sa ispitivanjem starosti cevovoda)


01.07.2016.


Pitanje i Odgovor u vezi JN broj 18843/1 – 8 – 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Testovi i reagensi za mikrobiološka ispitivanja, Partija 1.1.13.3 Referentne kulture, br. 19068/1-8-44

Poziv za podnošenje ponuda vezi JN dobara br. 19342/1-8-45 Specifična radna i zaštitna odeća, obuća, i oprema za rad sa visokim naponom

Konkursna dokumentacija u vezi JN dobara br. 19342/1-8-45 Specifična radna i zaštitna odeća, obuća, i oprema za rad sa visokim naponom30.06.2016.


Pitanje i Odgovor u vezi JN broj 18843/1 – 8 – 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Popravka  i održavanje motornih vozila i pripadajuće opreme, partija 2, j.n. broj 13635/1-8-23.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, br. 19343/1-5-01, za Partiju 1.1.4.3 Gotov beton


28.06.2016.


Odluka o dodeli ugovara za javnu nabavku Usluge hotela i restorana, partija 1. Hotelske usluge, broj JN 18831/1-8-32

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, br. 19067/1-8-43

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Servis telekomunikacione opreme, br. 19067/1-8-43

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Testovi i reagensi za mikrobiološka ispitivanja, Partija 1.1.13.4 Reagensi za mikrobiološka ispitivanja, br. 19068/1-8-44

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Usluge popravke cevnih spojeva pod pritiskom na licu mesta, j.n. broj: 22575/1-5-02

Obavestenje  o zakljucenom ugovoru za nabavku Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, broj 13635/1-8-23, za partiju 1

Obavestenje  o zakljucenom ugovoru za nabavku Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, broj 13635/1-8-23, za partiju  3

Obavestenje  o zakljucenom ugovoru za nabavku Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, broj 13635/1-8-23, za partiju  4

Obavestenje  o zakljucenom ugovoru za nabavku Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, broj 13635/1-8-23, za partiju  5

Obavestenje  o zakljucenom ugovoru za nabavku Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, broj 13635/1-8-23, za partiju  6

obavestenje  o zakljucenom ugovoru za nabavku Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, broj 13635/1-8-23, za partiju  7


27.06.2016.


Pitanja i odgovorI u vezi JN br. 19042/1-8-40 Materijal za održavanje el. opreme

Poziv za podnošenje ponuda u vezi JN br. 19054/1-8-41 Sistem za kompenzaciju električne energije

Konkursna dokumentacija u vezi JN br. 19054/1-8-41 Sistem za kompenzaciju električne energije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, br. 19343/1-5-01, za Partiju 1.1.4.5 Rizla

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnicka, teretna i dostavna vozila, Partija 1.1.20.2 Rezervni delovi za teretna vozila, br. 19857/1-8-46

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za janvu nabavku dobara – Ulja i ostala sredstva za podmazivanje, broj JN 12574/1-8-20

Odluka o izmeni odluke za javnu nabavku dobara – Oprema za odrzavanje zelenih povrsina, broj JN 14214/1-8-24

Poziv za nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, j.n. broj:21444/1-8-49

Konkursna dokumentacija za nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, j.n. broj:21444/1-8-49


24.6.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Testovi i reagensi za mikrobiološka ispitivanja, Partija 1.1.13.3 Referentne kulture i 1.1.13.4 Reagensi za mikrobiološka ispitivanja, br. 19068/1-8-44.

Poziv za podnosenje ponude za JN broj 18843/1 - 8 – 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja)

Konkursna dokumentacija za JN broj 18843/1 - 8 – 36 (Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja i kanalisanja)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br. 20054/1-8-47 servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme, za partiju 2- Servisiranje opreme Analytic jena i partiju 3 – Servisiranje opreme ELEKTRON

Pitanje za nabavku Usluge popravke cenih spojeva pod pritiskom na licu mesta, j.n. broj:22575/1-5-02


23.6.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Oprema za odrzavanje zelenih povrsina, broj JN 14214/1-8-24


22.06.2016.


Poziv za podnosenje ponude za JN broj 18845/1 - 8 – 37 (Usluge popravke i održavanja transformatora)

Konkursnu dokumentaciju za JN broj 18845/1 - 8 – 37 (Usluge popravke i održavanja transformatora)


21.06.2016.


Poziv za podnošenje ponude za JN broj 18847/1 – 8 – 38 (Popravka i održavanje elektro motora)

Konkursnu dokumentaciju za JN broj 18847/1 – 8 – 38 (Popravka i održavanje elektro motora)

Odluka o dodeli ugovora za jn broj 18838/1-8-33 Hemijski proizvodi


20.06.2016.


Poziv za podnošenje ponuda u vezi JN br. 19042/1-8-40 Materijal za održavanje elektro opreme

Konkursna dokumentacija u vezi JN br. 19042/1-8-40 Materijal za održavanje elektro opreme

Poziv za podnošenje ponuda u vezi JN br. 19057/1-8-42 Elektro oprema za merenje

Konkursna dokumentacija u vezi JN br. 19057/1-8-42 Elektro oprema za merenje


16.06.2016.


Odluka o dodeli ugovora za nabavku Održavanje motornih vozila i pripadajuće opreme, j.n. broj 13635/1-8-23

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, br. 19343/1-5-01, za Partiju 1.1.4.3 Gotov beton i 1.1.4.5 Rizla


15.06.2016.


Poziv za podnosenje ponuda – Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme br.20054/1-8-47

Konkursna dokumentacija - Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme br.20054/1-8-47 


14.06.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Ulja i ostala sredstva za podmazivanje, broj JN 12574/1-8-20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Ugradnja novih tahografa, baždarenje, servisiranje i izdavanje uverenja o ispravnosti, br. 18347/1-8-30


13.06.2016,


Poziv za podnošenje ponuda u vezi JN br. 19039/1-1-09 Kombinovana građevinska mašina

Konkursna dokumentacija u vezi JN br. 19039/1-1-09 Kombinovana građevinska mašina

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku usluga – Usluge hotela i restorana, partija 1. Hotelske usluge, broj JN 18831/1-8-32

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Usluge hotela i restorana, partija 1. Hotelske usluge, broj JN 18831/1-8-32


09.06.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Instrumenti i pribor u laboratoriji – partija 6 – Lab. Posudje i pribor za mikrobiolosku laboratoriju

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Testovi i reagensi za mikrobiološka ispitivanja, Partija 1.1.13.3 Referentne culture i 1.1.13.4 Reagensi za mikrobiološka ispitivanja, br. 19068/1-8-44

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – Testovi i reagensi za mikrobiološka ispitivanja, Partija 1.1.13.3 Referentne culture i 1.1.13.4 Reagensi za mikrobiološka ispitivanja, br. 19068/1-8-44


 08.06.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnicka, teretna i dostavna vozila, Partija 1.1.20.2 Rezervni delovi za teretna vozila, br. 19857/1-8-46.

Konkursna dokumentacij za javnu nabavku dobara – Rezervni delovi za putnicka, teretna i dostavna vozila, Partija 1.1.20.2 Rezervni delovi za teretna vozila, br. 19857/1-8-46.

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga – Ugradnja novih tahografa, baždarenje, servisiranje i izdavanje uverenja o ispravnosti, br. 18347/1-8-30.


07.06.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Oprema za odrzavanje zelenih povrsina, broj JN 14214/1-8-24

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara - Oprema za odrzavanje zelenih povrsina, broj JN 14214/1-8-24


  06.06.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Gume za vozila, broj JN 12573/1-8-19

Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava, za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 3 Usluga obaveznog AO od štete pričinjene trćim licima

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 4 Usluge kasko osiguranja vozila

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Vodomeri i delovi za vodomere br.9922/1-1-06

Konkursna dokumentaciju za JN Vodomeri i delovi za vodomere

Konkursna dokumentaciju za JN Vodomeri i delovi za vodomere

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Instrumenti i pribor u laboratoriji 13631/1-8-22 partija 2 – Pribor za gasni hromatograf

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Instrumenti i pribor u laboratoriji 13631/1-8-22 partija 3 – Laboratorijsko posudje od hemijski inertne plastike i teflona

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Instrumenti i pribor u laboratoriji 13631/1-8-22 partija 4 – Laboratorijski pribor u mikrobioloskoj laboratoriji

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Instrumenti i pribor u laboratoriji 13631/1-8-22 partija 5 – Laboratorijski pribor za hemijsku laboratoriju


02.06.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 18838/1-8-33 Hemijski proizvodi

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 18838/1-8-33 Hemijski proizvodi

Pitanje i odgovor (pojasnjenje) na pitanje 3 za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene
Pitanje i odgovor na pitanje 4 za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene


01.06.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara broj 9356/1-1-04 građevinski materijal i pripadajući proizvodi, za partiju 1.1.4.2 šljunak i pesak

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme – partija 1- Servisiranje opeme WTW

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme – partija 4 - Servisiranje opeme HACH

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Instrumenti i pribor u laboratoriji – partija 1- Termometri, dispenzeri, mikropipete, pipetori za automatsko punjenje pipeta


31.05.2016.


Pitanje i odgovor na pitanje 2 za jn broj 9339/1-8-07 sredstva i oprema za odrzavanje higijene

Izmenu konkursne dokumentacije za jn broj 9339/1-8-07 sredstva i oprema za odrzavanje higijene

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda  za jn broj 9339/1-8-07 sredstva i oprema za odrzavanje higijene


30.05.2016.


Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za nabavku Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, j.n. broj: 13635/1-8-23

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara broj 9356/1-1-04 GrObaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara broj 9356/1-1-04 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, za partiju 1.1.4.1 Armirano betonski elementi za šahte

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara broj 9356/1-1-04 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, za partiju 1.1.4.3 Gotov beton i 1.1.4.5 Rizla

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, br. 19343/1-5-01, za Partiju 1.1.4.3 Gotov beton i 1.1.4.5 Rizla.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara – Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, br. 19343/1-5-01, za Partiju 1.1.4.3 Gotov beton i 1.1.4.5 Rizla

Pitanje I Odgovor na pitanje za jn broj 9339/1-8-07 Sredstva I oprema za odrzavanje higijene


27.05.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Gume za vozila, broj JN 12573/1-8-19

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Ulja i ostala sredstva za podmazivanje, broj JN 12574/1-8-20

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Ulja i ostala sredstva za podmazivanje, broj JN 12574/1-8-20

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara broj 9356/1-1-04 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, za partiju 1.1.4.4 Nabavka asfaltne mase i asfaltiranje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 10755/1 – 8 – 15 (Aluminijum sulfat)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 2 Lož ulje


26.05.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge osiguranja za Partiju 1 Osiguranje imovine


25.05.2016.


Poziv za podnosenje ponude za javnu nabavku broj 9339/1-8-07  Sredstva I oprema za odrzavanje higijene

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 9339/1-8-07  Sredstva I oprema za odrzavanje higijene

Pitanja i odgovori za javnu nabavku usluga – Ugradnja novih tahografa, baždarenje, servisiranje i izdavanje uverenja o ispravnosti, br. 18347/1-8-30

Poziv za nabavku Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, j.n. male vrednosti broj: 13635/1-8-23

Konkursna dokumentacija za nabavku Popravka i odrzavanje motornih vozila i pripadajuce opreme, j.n. male vrednosti broj: 13635/1-8-23


24.05.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku usluga – Ugradnja novih tahografa, baždarenje, servisiranje i izdavanje uverenja o ispravnosti, br. 18347/1-8-30

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Ugradnja novih tahografa, baždarenje, servisiranje i izdavanje uverenja o ispravnosti, br. 18347/1-8-30


23.05.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Radovi na ciscenju infiltracionih jezera na lokaciji Medijana, broj JN 14221/1-8-25

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Materijal za odrzavanje objekata, partija 1. Zidarsko tesarski material, broj JN 10333/1-8-13

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Materijal za odrzavanje objekata, partija 2. Molersko farbarski material, broj JN 10333/1-8-13

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Materijal za odrzavanje objekata, partija 3. Vodovodni material, broj JN 10333/1-8-13

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti – Materijal za odrzavanje objekata, partija 4. Bravarski material, broj JN 10333/1-8-13


20.05.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru- laboratorijsko posudje od stakla i plastike


19.04.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Laboratorijsko posudje od stakla


18.05.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Odmerno laboratorijsko posudje od stakla ЈН број 9361/1-8-11

Odluka o dodeli ugovora – Servisiranje, merne, ispitne I kontrolne opreme

Odluka o obustavi postupka - Servisiranje, merne, ispitne I kontrolne opreme

Odluka o dodeli ugovora – Instrumenti I pribor u laboratoriji


17.05.2016.


Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku dobara broj 9356/1-1-04 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, za partije 1.1.4.3 Gotov beton i 1.1.4.5 Rizla

Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara broj 9356/1-1-04 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, za partije 1.1.4.1 Armirano betonski elementi za šahte, 1.1.4.2 Šljunak i pesak i 1.1.4.4 Nabavka asfaltne mase i asfaltiranje.


16.05.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge osiguranja za partiju 2 Osiguranje zaposlenih

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Testovi za kontrolu suve I vlazne sterilizacije


13.05.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Gume za vozila, broj JN 12573/1-8-19

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Gume za vozila, broj JN 12573/1-8-19

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 10753/1 – 8 – 14 (Hlor sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor i natrijum hipohlorit)


12.05.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi javne nabavke Električne energije


11.05.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 1:Pogonsko gorivo za vozila i mehanizaciju

Odluku o dodeli ugovora za Al sulfat

Odluka o dodeli ugovora za jn broj 12585/1-8-21 Fotokopirni aparati i prateca oprema

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti – Materijal za odrzavanje objekata, broj JN 10333/1-8-13

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti - Radovi na ciscenju infiltracionih jezera na lokaciji Medijana, broj JN 14221/1-8-25

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 12585/1-8-21 Fotokopirni aparati I prateca oprema

Izmenjena odluka o dodeli ugovora za AL sulfat


09.05.2016.


Pitanja I odgovori – Instrumenti I pribor u laboratoriji JN 13631/1-8-22


05.05.2016.


Odluka o dodeli ugovora -Testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja - Testovi za kontrolu suve i vlazne sterilizacije JN 12550/1-8-18

Poziv za podnosenje ponude - Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme JN 15159/1-8-26

Konkursna dokumentacija -  Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme JN 15159/1-8-26


04.05.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku usluge – Usluge hotela i restorana, partija 2. Usluge restorana nacionalne kuhinje, broj JN 10800/1-8-16

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku usluge – Usluge hotela i restorana, partija 3. Usluge restorana internacionalne kuhinje, broj JN 10800/1-8-16

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke – Usluge hotela i restorana, partija 1. Hotelske usluge, broj JN 10800/1-8-16

Poziv za podnosenje ponude – Instrumenti I pribor u laboratoriji JN 13631/1-8-22

Konkursna dokumentacija - Instrumenti I pribor u laboratoriji JN 13631/1-8-22


29.04.2016.


Odgovor na pitanje za jn broj 12585/1-8-21 Fotokopirni aparati I prateca oprema

 


28.04.2016.


Izmena Konkursne dokumentacije za podnosenje ponuda  za javnu nabavku broj 12585/1-8-21 Fotokopirni aparati I prateca oprema

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda  za javnu nabavku broj 12585/1-8-21 Fotokopirni aparati I prateca oprema

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, radovi – Radovi na ciscenju infiltracionih jezera na lokaciji Medijana, broj JN 14221/1-8-25

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti, radovi – Radovi na ciscenju infiltracionih jezera na lokaciji Medijana, broj JN 14221/1-8-25

Obavestenje o produzenju roka za javnu nabavku dobara – Materijal za odrzavanje objekata, broj JN 10333/1-8-13

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku dobara – Materijal za odrzavanje objekata, broj JN 10333/1-8-13

Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Materijal za odrzavanje objekata, broj JN 10333/1-8-13

Obavestenje o zakljucenom ugovoru  za jn broj  9342/1-8-08 -  Pice za rad bifea

Обавештење о закљученом уговору - Основне неорганске и органске супстанце - Хемикалије са посебним захтевима

Обавештење о закљученом уговору - Основне неорганске и органске супстанце - Хемикалије за лабораторијске стандарде26.04.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 12585/1-8-21 Fotokopirni aparati I prateca oprema

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 12585/1-8-21 Fotokopirni aparati I prateca oprema 

Odluka o dodeli ugovora – Laboratorijsko posudje od stakla 9361/7


25-04.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti - Masinska obrada, broj JN 9357/1-8-09

Obevestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti - Masinska obrada, broj JN 9357/1-8-09

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti – Usluge hotela i restorana, broj JN 10800/1-8-16

Odluka o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti – Usluge hotela i restorana, partija 1 Hotelske usluge, broj JN 10800/1-8-16

Pitanje i odgovor za JN broj 10755/1 – 8 – 15 (Aluminijum sulfat)

Odluka o dodeli ugovora u vezi JN Usluge osiguranja


22.04.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobra - Materijal za odrzavanje objekata, br.JN 10333/1-8-13

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobra - Materijal za odrzavanje objekata, br.JN 10333/1-8-13

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji – Podloge za mikrobiologiju

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 10753/1 - 8 - 14 (Hlor sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontrole za hlor i natrijum hipohlorit)


21.04.2016.


Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku dobara – Pogonsko gorivo i destilati nafte, br. 8433/1-1-02

Odluku o dodeli ugovora u vezi JN Električne energije

 


20.04.2016.


Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za JN Usluge osiguranja

Izmenjena konkursna dokumentacija za JN Usluge osiguranja

 


19.04.2016.


Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u vezi javne nabavke USLUGE OSIGURANJA

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju u vezi javne nabavke USLUGE OSIGURANJA

Pitanja i odgovore za JN Usluge osiguranja

Odluka o dodeli ugovora – Osnovne neorganske I organske supstance JN 9360/1-8-10

 


18.04.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Hromogene podloge

Poziv za podnosenje ponude – Testovi I reagensi za mikrobioloska ispitivanja – Testovi za kontrolu suve I vlazne sterilizacije JN 12550/1-8-18

Konkursna dokumentacija - Testovi I reagensi za mikrobioloska ispitivanja – Testovi za kontrolu suve I vlazne sterilizacije JN 12550/1-8-18

Poziv za podnošenje ponude za JN broj 10755/1 – 8 – 15 (Aluminijum sulfat)

Konkursna dokumentacija za JN broj 10755/1 – 8 – 15 (Aluminijum sulfat)


15.04.2016.


Pitanja i odgovori - Laboratorijsko posudje od stakla 9361/1-8-11


13.04.2016.


Poziv za podnosenje ponude za JN broj 10753/1 – 8 – 14 (Hlor sa uslugama kontrole celicnih boca i kontejnera za hlor i natrijum hipohlorit).

Konkursna dokumentacija za JN broj 10753/1 – 8 – 14 (Hlor sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor i natrijum hipohlorit).

Odluka o dodeli ugovora za jn broj  9342/1-8-08 -  Pice za rad bifea

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u vezi JN br. 8433/1-1-02 Pogonska goriva i destilati nafte

Izmenjena konkursne dokumentacije u vezi JN br. 8433/1-1-02 Pogonska goriva i destilati nafte

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - Masinska obrada, broj JN  9357/1-8-9

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Masinska obrada, broj JN 9357/1-8-9

Poziv za podnosenje ponuda - Laboratorijsko posudje od stakla 9361/1-8-11

Konkursna dokumentacija - Laboratorijsko posudje od stakla 9361/1-8-11


12.04.2016.


Odluku o dodeli ugovora za JN broj 6693/1 – 8 – 03 (Izrada prelivnog kanala i dodatni radovi na nivelisanju terena kod kaptaže Pešter)


11.04.2016.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku male vrednosti – Usluge hotela i restorana, broj JN 10800/1-8-16

Pitanja i odgovori u vezi JN Pogonska goriva i destilati nafte

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u vezi JN Pogonska goriva i destilati nafte

Izmenjena konkursna dokumentacija u vezi JN Pogonska goriva i destilati nafte

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, br. 9356/1-1-04

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Građevinski materijal i pripadajući proizvodi, br. 9356/1-1-04.


08.04.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Usluge hotela i restorana, broj JN 10800/1-8-16

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti – Usluge hotela i restorana, broj JN 10800/1-8-16


04.04.2016.


Odluka o dodeli ugovora 7317/7– Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laborataotriji

 


01.04.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku usluge – Izrada tehnicke dokumentacije, partija 1 Izrada projekta – Adaptacija dela objekta “Garaze sa pratecim sadrzajem” u prostorije za smestaj radnika, broj JN 6690/1-8-02

Izmena konkursne dokumentacije za JN 9360/1-8-10 – Osnovne neorganske I organske supstance

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku usluge – Izrada tehnicke dokumentacije, partija 2 Prilagodjavanje postojeceg projekta – Adaptacija podrumskog prostora objekta upravne zgrade novim odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, broj JN 6690/1-8-02

 

31.03.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za JN 9360/1-8-10– Osnovne organske I neorganske supstance

Konkursna dokumentacija za JN 9360/1-8-10- Osnovne organske I neorganske supstance

 


30.03.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema I potrebstine

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 7311/1-8-05 Toneri I ketridzi za stampace


29.03.2016.


Obaveštenje o obustavi postupka JN broj 38986/1 – 01 – 35 (AKZ sabirnog sistema natega na izvorištu Medijana)

 


28.03.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za jn broj 9342/1-8-08 Pice za rad bifea

Konkursna dokumentacija  za jn broj 9342/1-8-08 Pice za rad bifea

 


23.03.2016.


Poziv za podnošenje ponuda za JN Usluge osiguranja

Konkursna dokumentacija za JN Usluge osiguranja

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude, za JN broj 6693/1 – 8 – 03 (Izrada prelivnog kanala i dodatni radovi na nivelisanju terena kod kaptaže Pešter)

Izmenjena konkursna dokumentaciju za JN broj 6693/1 – 8 – 03 (Izrada prelivnog kanala i dodatni radovi na nivelisanju terena kod kaptaže Pešter)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 6517/1-8-01 Usluge stampanja I srodne usluge

Pitanja i odgovori u vezi JN Usluge osiguranja

 


22.03.2016.


Odluka o dodeli ugovora za jn broj 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema I potrebstine

Odluku o dodeli ugovora za jn broj 7311/1-8-05 Toneri I ketridzi za stampace

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluge – Izrada tehnicke dokumentacije, broj JN – 6690/1-8-02

Poziv za podnošenje ponuda za JN Električne energije

Konkursna dokumentacija za JN Električne energije

 


21.03.2016.


Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za JN broj 6693/1 – 8 – 03 (Izrada prelivnog kanala i dodatni radovi na nivelisanju terena kod kaptaže Pešter)

 

 


18.03.2016.


Izmenjena konkursna dokumentacija za JN Pogonsko gorivo i lož ulje


17.03.2016.


Poziv za podnošenje ponuda za JN Pogonskog goriva i lož ulja

Konkursna dokumentacija za JN Pogonskog goriva i lož ulja


16.03.2016.


Poziv za podnosenje ponude za javnu nabavku 7317/1-8-06 – Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 7317/1-8-06 - Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji

Odgovor na pitanje 2 za javnu nabavku broj 7311/1-8-05 Toneri I ketridzi za stampace


15.03.2016.


Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 7311/1-8-05 – Toneri I ketidzi za stampace

Izmena konkursne dokumentacije za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 7311/1-8-05 – Toneri I ketidzi za stampace

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema I potrebstine

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema I potrebstine


11.03.2016.


Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema i potrebštine

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema i potrebštine

Odgovor na pitanje za javnu nabavku broj 7311/1-8-05 Toneri i ketridži za štampače


09.03.2016.


Pitanja i odgovori za javnu nabavku usluga – Izrada tehnicke dokumenatacije, broj JN 6690/1-8-02

Odluka o dodeli ugovora za usluge stampanja i srodne usluge, broj javne nabavke 6517/1-8-01


08.03.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 7311/1-8-05 -  Toneri I ketridzi za stampace

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 7311/1-8-05 -  Toneri I ketridzi za stampace

 


07.03.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za JN broj 6690/1-8-02 – Izrada tehnicke dokumentacije

Konkursna dokumentacija za JN broj 6690/1-8-02 – Izrada tehnicke dokumentacije

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 6693/1 - 8 – 03 (Izrada prelivnog kanala i dodatni radovi na nivelisanju terena kod kaptaže Pešter)

Konkursna dokumentacija za JN broj 6693/1 - 8 – 03 (Izrada prelivnog kanala i dodatni radovi na nivelisanju terena kod kaptaže Pešter)


04.03.2016.


Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema I potrebstine

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema I potrebstine


03.03.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema i potrebstine

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku 6894/1-8-04 Razna kancelarijska oprema i potrebstine


01.03.2016.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 6517/1-8-01 Usluge stampanja i srodne usluge

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 6517/1-8-01 Usluge stampanja i srodne usluge


29.02.2016.


Prethodno obavestenje za javnu nabavku dobara – MATERIJAL ZA ODRZAVANJE I IZGRADNJU VODOVODNE I KANALIZACIONE MREZE

Prethodno obavestenje za javnu nabavku dobara – VODOMERI I REZERVNI DELOVI ZA VODOMERE


05.02.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Detaljna hidrogeoloska istrazivanja izvorista Medijana radi dobijanja Resenja o razvrstanim rezervama podzemnih voda, br. 14993/1-01-51


25.01.2016.


Obaveštenje o zaključenju ugovora, za JN broj 6333/1 – 01 -11 (Izrada elaborata o uspostavljanju zona sanitarne zaštite)


18.01.2016.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN male vrednosti za nabavku usluga: Usluge zapošljavanja


13.01.2015.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 42184/1 – 01 – 36 (Rezervni delovi za vodomere „Insa“)


06.01.2016.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Oprema za upravljanje i komunikaciju partija 3, j.n. broj 45327/1-01-94


31.12.2015.


Odluka o dodeli ugovora za JN Usluge zapošljavanja


29.12.2015.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Elektro oprema, za partiju 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Elektro oprema, za partiju 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Elektro oprema, za partiju 3

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Elektro oprema, za partiju 4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Elektro oprema, za partiju 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Elektro oprema, za partiju 6

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Elektro oprema, za partiju 7

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Elektro oprema, za partiju 9

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Elektro oprema, za partiju 10


28.12.2015.


Pitanje i Odgovor za JN broj 38986/1 – 01 – 35 (AKZ sabirnog sistema natega na izvorištu Medijana)

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Oprema za upravljanje i komunikaciju, j.n. broj 45327/1-01-94

Odluku o dodeli Ugovora za JN broj 42184/1 – 01 – 36 (Rezervni delovi za vodomere „INSA“)

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za JN Usluge zapošljavanja

Izmenjena konkursna dokumentacija u vezi JN Usluge zapošljavanja

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2


24.12.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Dodatni radovi na sanaciji odvodnog kanala na izvoristu studena, j.n. broj 42258/1-01-92

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Ispitivanje sudova pod pritiskom, broj JN – 42349/1-01-93

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 42986/1 – 04 – 02 (Partija 3 - Limarski radovi)

 


23.12.2015.


Pitanja i Odgovore, za JN broj 38986/1 – 01 – 35 (AKZ sabirnog sistema natega na izvorištu Medijana)

 


22.12.2015.


Pitanja i Odgovore za  JN broj 38986/1 - 01 - 35 (AKZ sabirnog sistema natega na izvorištu Medijana)

Poziv za podnošenje ponude za JN Usluge zapošljavanja

Konkursna dokumentacija za JN Usluge zapošljavanja

 


21.12.2015.


Odluka o dodeli ugovora za JN broj 42349/1-01-93 – Ispitivanje sudova pod pritiskom

 

 


18.12.2015.


 

Odluka o dodeli ugovora za JN broj 42349/1-01-93 - Ispitivanje sudova pod pritiskom

Pitanja i Odgovore za JN broj 38986/1 - 01 - 35 (AKZ sabirnog sistema natega na izvorištu Medijana)


17.12.2015.


Odluka o dodeli ugovora za Partiju 3 – Limarski radovi

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Nadzorni i sigurnosni sistemi, br. 32346/1-01-79

 


15.12.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 41543/1-01-91 Obuka zaposlenih iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu, partija 4 – Obuka zaposlenih iz pruzanja prve pomoci

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Oprema za upravljanje I komunikaciju, br. 45327/1-01-94

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Oprema za upravljanje I komunikaciju, br. 45327/1-01-94

 


11.12.2015.


Pitanja i odgovori za JN broj  42349/1-01-93 – Ispitivanje sudova pod pritiskom

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Nadzorni i sigurnosni sistemi, j.n. broj 32346/1-01-79

 

 


09.12.2015.


Obavestenje o obustavi postupka za jn broj 41543/1-01-91 Obuka zaposlenih iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu, partija 2

Odluka o dodeli ugovora - Obuka zaposlenih iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu, za partiju 4, za javnu nabavku broj 41543/1-01-91

Odluka o obustavi postupka - Obuka zaposlenih iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu, za partiju 2, za javnu nabavku broj 41543/1-01-91

 

 


07.12.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 38341/1-01-89 Usluge povezivanja knjiga

Izmena konkursne dokumentacije za JN broj 42349/1-01-93 – Ispitivanje sudova pod pritiskom

Poziv za podnosenje ponuda za JN broj 42349/1-01-93 – Ispitivanje sudova pod pritiskom

Konkursna dokumentacija JN broj 42349/1-01-93 – Ispitivanje sudova pod pritiskom

 


04.12.2015.


Poziv za podnosenje ponuda za JN broj 42986/1 - 4 – 02 (Limarski radovi)

Konkursna dokumentacija za JN broj 42986/1 - 4 – 02 (Limarski radovi)

 


03.12.2015.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 26977/1 – 01 – 71 (Servisiranje softvera za PS „Miljkovac“)

Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara – Nadzorni i sigurnosni sistemi, br. 32346/1-01-79

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Nadzorni i sigurnosni sistemi, br. 32346/1-01-79

Izmenjena konkursna dokumentaciju za javnu nabavku dobara – Nadzorni i sigurnosni sistemi, br. 32346/1-01-79

 


02.12.2015.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Servisiranje softvera na PS „Krupac“

 

 


01.12.2015.


Obavestenje o obustavi postupka JN 37342/1-01-88 – Dezinfekciona sredstva za laboratoriju

 

 


30.11.2015.


Poziv za podnošenje ponude, za JN broj 38986/1 – 01 – 35 AKZ sabirnog sistema natega na izvorištu Medijana

Konkursna dokumentacija, za JN broj 38986/1 – 01 – 35 AKZ sabirnog sistema natega na izvorištu Medijana

Poziv za nabavku Dodatnih radova na sanaciji odvodnog kanala, j.n. broj 42258/1-01-92

Konkursna dokumentacija za nabavku Dodatnih radova na sanaciji odvodnog kanala, j.n. broj 42258/1-01-92

 


27.11.2015.


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku dobara – Nadzorni i sigurnosni sistemi, br. 32346/1-01-79

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Nadzorni i sigurnosni sistemi, br. 32346/1-01-79

Poziv za podnosenje ponuda za jn broj 41543/1-01-91 – Obuka zaposlenih iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu

Konkursna dokumentacija za jn broj 41543/1-01-91 – Obuka zaposlenih iz oblasti bezbednosti I zdravlja na radu

 


25.11.2015.


Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 42484/1 – 01 – 36) – Rezervni delovi za vodomere „Insa“

Konkursna dokumentacija za JN broj 42484/1 – 01 – 36) – Rezervni delovi za vodomere „Insa“24.11.2015.


Pitanja i odgovori vezane za javnu nabavku Elektro opreme

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za JN Elektro opreme

Izmenjena konkursna dokumentaciju za JN Elektro opreme

 


23.11.2015.


Odluka o obustavi postupka – Dezinfekciona sredstva za laboratoriju 37342/6-1

 


20.11.2015.


Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku broj 38341/1-01-89 Usluge povezivanja knjiga

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN:  Usluge odobravanja kredita za partiju 6


18.11.2015.


Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda u vezi JN Elektro oprema br. 11289/1-01-24

Pitanja i odgovori u vezi JN Elektro oprema br. 11289/1-01-24

Izmenjena konkursna dokumentacija u vezi JN Elektro oprema br. 11289/1-01-24


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Servis opreme za merenje, ispitivanje i kontrolu, za partiju 1.2.47.3. Ispitivanje ispravnosti frekventnih regulatora, br. 14991/1-01-49

 


17.11.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru sa nabavku Zastita od velikih voda izgradnjom zastitnog zida kod kaptaze pester, j.n. broj 37192/1-014-86

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Izgradnja mosta preko Toponicke reke kod kaptaze Pester, br. 37188/1-01-85

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Javnu nabavku Radna i zastitna odeca, obuca i oprema, partija 3 – Zastitna oprema, br.JN 34467/1-01-84

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Javnu nabavku Radna i zastitna odeca, obuca i oprema, partija 6 – Prezent uniforme, br.JN 34467/1-01-84

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Javnu nabavku Venecijaneri, roletne i rolo zavese, br.JN 38600/1-01-90

 


16.11.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku usluga – Servis opreme za merenje, ispitivanje i kontrolu, za partiju 1.2.47.2. Usluge servisa monitoring stanica za ispitivanje kvaliteta vode, br. 14991/1-01-49

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Kućne vodomere (JN broj 14031/1 – 01 – 27)

Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Rezervni delovi ya apparat TKA RO 7 DEN10.11.2015.


Odluku o dodeli ugovora za JN broj 38600/1-01-90 – Venecijaneri, roletne I rolo zavese09.11.2015.


Pitanja i odgovori za JN Elektro oprema

 


06.11.2015.


Pitanja i odgovori za JN 37342/1-01-88 Dezinfekciona sredstva za laboratoriju

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Izgradnja mosta preko Toponicke reke kod kaptaze Pester, br. 37188/1-01-85


05.11.2015.


Odluka o dodeli ugovora za JN broj 34467/1-01-84  - Radna i zastitna odeca, obuca i oprema

 


04.11.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Nabavka PEHD rezervoara, j.n. broj 31711/1-01-78

 


03.11.2015.


Odluka o dodeli ugovora - Rezervni delovi za aparat TKA RO 7 DEN

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku Zastita od velikih voda izgradnjom zastitonog zida kod kaptaze Pester, j. n. broj 31792/1-01-86

Poziv za podnosenje ponude – Dezinfekciona sredstva za laboratoriju

Konkursna dokumentacija - Dezinfekciona sredstva za laboratoriju

 


02.11.2015.


Pitanja i odgovori za JN broj 38600/1-01-90 – Venecijaneri, roletne I rolo zavese

Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku: Elektro opreme

 

 


30.10.2015.


Poziv za podnosenje ponuda za jn broj 38341/1-01-89 Usluge povezivanja knjiga

Konkursnu dokumentaciju za jn broj 38341/1-01-89 Usluge povezivanja knjiga

Odgovor na pitanje za JN broj 38600/1-01-90 Venecijaneri, roletne I rolo zavese

 


29.10.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavke radova br. 32767/1-01-82 – Izgradnja krova objekta crpne stanice Medijana I

Poziv za podnosenje ponuda za JN broj 38600/1-01-90 Venecijaneri, roletne I rolo zavese

Konkursna dokumentacija za JN broj 38600/1-01-90 Venecijaneri, roletne I rolo zavese

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku Servis opreme za merenje, ispitivanje i kontrolu, br.14991/1-01-49

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Servis opreme za merenje, ispitivanje i kontrolu, br.14991/1-01-49

 


27.10.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru - licence za backup

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Microsft licence

 


23.10.2015


Poziv za podnosenje ponude - rezervni delovi za aparat TKA RO 7 DEN

Konkursna dokumentacija - Rezervni delovi za aparat TKA RO 7 DEN

 


22.10.2015.


Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku Izgradnja mosta preko Toponicke reke kod kaptaze Pester, br. 37188/1-01-85

Izmenjena konkursna dokumentacija za podnosenje ponuda za javnu nabavku Izgradnja mosta preko Toponicke reke kod kaptaze Pester, br. 37188/1-01-85

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Servisiranje softvera na objektima vodosnabdevanja

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Servisiranje softvera na objektima vodosnabdevanja

 


21.10.2015.


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Izgradnja mosta preko Toponicke reke kod kaptaze Pester, br. 37188/1-01-85

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Izgradnja mosta preko Toponicke reke kod kaptaze Pester, br. 37188/1-01-85

 

 


20.10.2015.


Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku Zastita od velikih voda izgradnjom zastitnog zida kod kaptaze Pestar, j.n. broj 37192/1-01-86

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluga br. 17912/1-01-61 Usluge popravki i odrzavanja motornih vozila i pripadajuce opreme za partije 1.2.28.2. Popravka vozila marke FORD

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluga br. 1.2.28.3. Popravka vozila marke IVECO

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluga br. 1.2.28.4. Popravka vozila marke MERCEDES

Obavestenje o obustavi postupka za partiju 1.2.28.5. Popravka vozila marke LADA NIVA

Obavestenje o obustavi postupka za partiju 1.2.28.6. Popravka vozila marke VOLKSWAGEN

Poziv za učestvovanje na tenderu za nabavku Zastita od velikih voda izgradnjom zastitnog zida kod kaptaze Pestar, j.n. broj 37192/1-01-86

Konkursna dokumentacija za nabavku Zastita od velikih voda izgradnjom zastitnog zida kod kaptaze Pestar, j.n. broj 37192/1-01-86

Iznajmljivanje mehanizacije i opreme za niskogradnju operatorom (JN broj 32768/1-01-83)

Obavestenje o dodeli ugovora za javnu nabavku Nabavka PEHD rezervoara, j.n. broj 31711/1-01-78

Izgradnja krova objekta crpne stanice Medijana I (JN broj 32767/1-01-82)

Odluka o dodeli ugovora za Elektronske komponente, jn br.28749/1-01-34

Poziv za podnošenje ponuda za JN br.11289/1-01-24 ELEKTRO

Konkursna dokumentacija za JN br.11289/1-01-24 ELEKTRO16.10.2015.


Odluka o dodeli ugovora- Softverske licence - Licence za backup i microsoft licence

 

 


13.10.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 30828/1-01-76 Usluga odrzavanja i servisiranja Cisco mrezne opreme

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Eksterna kontrola kvaliteta vode


12.10.2015.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 8 – Specifični građevinski radovi (JN broj 8462/1 – 01 – 20; Radovi na održavanju građevinskih objekata)

 

Obaveštene o zaključenom ugovoru za Radove na održavanju građevinskih objekata, JN broj 8462/1–01–20 - Partija1 – Krovopokrivački radovi

 

Obaveštene o zaključenom ugovoru za Radove na održavanju građevinskih objekata, JN broj 8462/1–01–20 - Partija 2 – Hidroizolatorski radovi

 

Obaveštene o zaključenom ugovoru za Radove na održavanju građevinskih objekata, JN broj 8462/1–01–20 - Partija 4 – Molersko – farbaraski radovi

 

Obaveštene o zaključenom ugovoru za Radove na održavanju građevinskih objekata, JN broj 8462/1–01–20 - Partija 5 – Podopolagački radovi

 

Obaveštene o zaključenom ugovoru za Radove na održavanju građevinskih objekata, JN broj 8462/1–01–20 - Partija 6 – Popravka i zamena građevinske stolarije

 

Obaveštene o zaključenom ugovoru za Radove na održavanju građevinskih objekata, JN broj 8462/1–01–20 - Partija 7 – Vodoinstalaterski radovi

 


09.10.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Partija 1 Rezervni delovi pumpi za vodu

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Partija 2 Rezervni delovi pumpi za vodu Lombardini


Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Partija 4 Rezervni delovi za kosacice K-700


Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za j.n. broj 31711/1-01-78

 

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku Nabavka PEHD rezervoara


Odluku o dodeli ugovora za jn broj 30828/1-01-76, Usluge odrzavanja I servisiranja Cisco mrezne opreme

 

Pitanja i odgovori - 32767-1-01-82- Izgradnja krova objekta crpne stanice Medijana I

 

Odluka o obustavi - Rezervni delovi za aparat TKA RO 7 DEN


08.10.2015.


Odluka o dodeli ugovora za nabavku Iznajmljivanje mehanizacije i opreme za niskogradnju operatorom, j.n. broj 32768/1-01-83

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge odobravanja kredita za partiju 4

 


07.10.2015.


Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za j.n. Nabavka PEHD rezervoara, br. 31711/1-01-78

 

Dopunjena konkursna dokumentacija za j.n. Nabavka PEHD rezervoara, br. 31711/1-01-78

 

Odluku o dodeli ugovora za Elektronske komponenete i ostali elektro materijal


05.10.2015.


Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Dizne (razni tipovi)

 

PITANJA I ODGOVORI - BR-32767/1-01-82 - Izgradnja krova objekta crpne stanice Medijana I

 

Pitanja i odgovori - Softverske licence Licence za backup softver i microsoft licence


Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - izgradnja krova objekta crpne stanice medijana I

 

Izmena konkursne dokumentacije - IZGRADNJA KROVA OBJEKTA CRPNE STANICE MEDIJANA I...


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara Delovi pumpi kompresora mašina ili motora za partiju 1.1.57.3. Rezervni delovi za grundomate  br. 17911/1-01-60


Poziv za podnosenje ponuda za JN broj 34467/1-01-84 - Radna i zastitna odeca, obuca i oprema

 

Konkursna dokumentacija za JN broj 34467/1-01-84 - Radna i zastitna odeca, obuca i oprema


Poziv za nabavku PEHD rezervoara, j.n. br. 31711/1-01-78

 

Konkursna dokumentaciju za nabavka PEHD rezervoara, j.n. br. 31711/1-01-78

 

Izmena konursne dokumentacije - izgradnja krova objekta crpne stanice Medijana I

 

Produzenje roka za podnosenje ponuda ЈН 32767/1-01-82 - IZGRADNJA KROVA OBJEKTA CRPNE STANICE MEDIJANA I

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za podnosenje ponuda ЈН 32767/1-01-82 - IZGRADNJA KROVA OBJEKTA CRPNE STANICE MEDIJANA I

 

Poziv za podnosenje izgradnja krova -IZGRADNJA KROVA OBJEKTA CRPNE STANICE MEDIJANA I


Konkursna dokumentacija - IZGRADNJA KROVA OBJEKTA CRPNE STANICE MEDIJANA I


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 18794/1-01-31 – Radna i zastitna odeca, obuca i  oprema, partija 5 – Uniforme za radnike sluzbe obezbedjenja

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 18794/1-01-31 – Radna i zastitna odeca, obuca i  oprema, partija 4 – Radna odeca I obuca za potrebe zaposlenih u laboratoriji


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 18794/1-01-31 – Radna i zastitna odeca, obuca i  oprema, partija 1 - Radna i zastitna odeca

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 18794/1-01-31 – Radna i zastitna odeca, obuca i oprema, partija 2 - Radna i zastitna obuca

 

Poziv Za Podnosenje Ponude - Iznajmljivanje mehanizacije i opreme za niskogradnju sa operatorom

 

Konkursna dokumentacija - iznajmljivanje mehanizacije i opreme za niskogradnju sa operatorom

 

Odgovor na pitanje za javnu nabavku broj 30828/1-01-76 Usluga odrzavanja i servisiranja Cisco mrezne opreme

 

Poziv za podnosenje ponude - SOFTVERSKE LICENCE - LICENCE ZA BACKUP I MICROSOFT LICENCE

 

Konkursna dokumentacija - LICENCE ZA BACKUP SOFTVER I MICROSOFT LICENCE


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Materijal za odrzavanje i rekonstrukciju sistema centralnog grejanja, j.n. broj 29974/1-01-75

 

Obaveštenje o obustavi postupka za JN br. 18794/1-01-31 Radna i zaštitna odeća, obuća i oprema, za partiju 3 – Zaštitna oprema i partiju 6 – Prezent uniforme

 

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE -Rezervni delovi za aparat TKA RO 7 DEN


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Vazdusni pneumatski cilindri, j.n. broj 19922/1-01-63


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge odobravanja kredita za partiju 3

 

Poziv za podnosenje ponude-rezervni delovi za aparat TKA RO 7 DEN


KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Rezervni delovi za aparat TKA RO 7 DEN


Pitanja i odgovori za javnu nabavku Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme, br.17912/1-01-61

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za jn broj 30828/1-01-76 Usluge odrzavanja i servisiranja Cisco mrezne opreme

 

Izmena konkursne dokumentacije za podnosenje ponuda za jn broj 30828/1-01-76 Usluge odrzavanja i servisiranja Cisco mrezne opreme


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 30828/1-01-76 Usluga odrzavanja i servisiranja Cisco mrezne opreme

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 30828/1-01-76 Usluga odrzavanja i servisiranja Cisco mrezne opreme


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 14962/1-01-28 - GPS tablet za terensko prikupljanje podataka


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 6200/1 – 01 – 10 (Hidranti)

 

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za JN broj 8462/1 – 01 – 20, za Partiju 3 – Limarski radovi

 

Odluka o dodeli ugovora - DIZNE (razni tipovi)

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluge popravki i odrzavanja motrornih vozila i pripadajuce opreme, broj 17912/1-01-61

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluge popravki i odrzavanja motrornih vozila i pripadajuce opreme, broj 17912/1-01-61

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Gradjevinski radovi sa kamenom, j.n. broj 13787/1-01-26

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 28973/1 – 01 – 74 (Pneumatski podbušivač – Grundomat)

 

Obaveštenje o produženju roka zapodnošenje ponuda za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora, broj 17911/1-01-60

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora, broj 17911/1-01-60


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme, br.17912/1-01-61

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme, br.17912/1-01-61


Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku Materijal za odzavanje i rekonstrukciju sistema centralnog grejanja, j.n. broj 29974/1-01-75

 

Odgovor na pitanje za JN br.8462/1-01-20 Radovi na održavanju gradjevinskih objekata


Obaveštenje o produženju roka zapodnošenje ponuda za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora, broj 17911/1-01-60


Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora, broj 17911/1-01-60

 

Obavestenje o obustavi Postupka javne nabavke - Nabavka softvera za hidraulicko modeliranje

 

Poziv za podnosenje ponude za JN-Dizne(razni tipovi) 

 

Konkursna dokumentacija za JN-Dizne(razni tipovi)

 

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za JN broj 8462/1 - 01 - 20 (Radovi na održavanju građevinskih objekata)

 

Odluka o dodeli ugovora za Pneumatsi podbušivač – Grundomat , JN broj 28973/1 – 01 – 74


Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude za JN broj 8462/1 - 01 - 20 (Radovi na održavanju građevinskih objekata)


Izmenjena konkursna dokumentacija za JN broj 8462/1 - 01 - 20 (Radovi na održavanju građevinskih objekata)


Konkursna dokumentaciju za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora, br.17911/1-01-60


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Delovi pumpi, kompresora, mašina ili motora, br.17911/1-01-60


Obaveštenje o obustavi postupka za jn Nabavka servisnog plana  unapređenja  (MS Dynamics NAV BREP ) i Microsoft  licenci za MS Dynamics NAV, broj jn 16740/1-01-30

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Javnu nabavku: Pumpe i delovi za pumpe – Centrifugalne pumpe

 

Izmena konkursne dokumentacija - Eksterna kontrola kvaliteta vode

 

Obavestenje O Produzenju Roka Za Podnosenje Ponuda - Eksterna Kontrola Kveliteta Vode


Poziv za javnu nabavku Materijal za odrzavanje i rekonstrukciju sistema centralnog grejanja, j.n. br. 29974/1-01-75

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Materijal za odrzavanje i rekonstrukciju sistema centralnog grejanja, j.n. br. 29974/1-01-75


Izmenjena konkursna dokumentacija, za JN broj 28973/1 - 01 - 74 (Pneumatski podbušivač - Grundomat)

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda


Pitanja i Odgovori za JN broj 28973/1 – 01- 74 (Pneumatski podbušivač – Grundomat)


Izmenjena konkursna dokumentacija, za JN broj 28973/1 - 01 - 74 (Pneumatski podbušivač - Grundomat)

 

Konkursna dokumentacija - Eksterna kontrola kvaliteta vode

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - eksterna kontrola kvaliteta vode

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Servis elektro opreme za: Partiju 2

 

Obaveštenje o zaljučenom ugovoru za JN Servis elektro opreme, za partiju 3

 

Obaveštenje o zaljučenom ugovoru za JN Servis elektro opreme, za partiju 6

 

Poziv za podnošenje ponude za JN broj 28749/1 – 01 – 34 (Elektronske komponente i ostali elektro materijal)

 

Konkursna dokumentacija za JN broj 28749/1 – 01 – 34 (Elektronske komponente i ostali elektro materijal)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluga odobravanja kredita, za partiju 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluga odobravanja kredita, za partiju 2


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Regulatori pritiska, j.n. br. 19921/1-01-62

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 26979/1-01-72 Servis laboratorijskih uređaja, partija 9 -Servis uređaja SMEG


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 26979/1-01-72 Servis laboratorijskih uređaja, partija 7 - Servis uređaja GLF

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 26979/1-01-72 Servis laboratorijskih uređaja, partija 5 -Servis uređaja MEMMERT


Poziv za podnošenje ponude za Pneumatski podbušivač - Grundomat, JN broj 28973/1 - 01 – 74

 

Konkursna dokumentacija za Pneumatski podbušivač - Grundomat, JN broj 28973/1 - 01 – 74

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Servis elektro opreme, za partije 4

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Servis elektro opreme, za partije 5

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Servis elektro opreme, za partije 7

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 7641/1 – 01 – 16 (Aparati za detekciju – Partija 2 – Prenosna kamera za snimanje priključaka)


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 7641/1 – 01 – 16 (Aparati za detekciju, za Partiju 5 – Set za ispitivanje cevovoda na vodonepropustljivost po SRPS (EN) 1610 za prečnike 200 – 400mm. I 350 – 600mm

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 20359/1-01-64 – Sanacija kaptažne građevine na izvorištu Pešter


Odgovor na pitanje za JN broj 18794/1-01-31 - Radna i zaštitna odeća, obuća i oprema


Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke, za JN broj 24701/1 – 5 – 01, Elektronske komponente i ostali elektro materijal

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku: Pumpe i delovi za pumpe za partiju 2. Centrifugalne pumpe

 

Konkursnu dokumentaciju za nabavku: Pumpe i delovi za pumpe za partiju 2. Centrifugalne pumpe


Izmenjena konkursna dokumentaciju za JN broj 8462/1 – 01 – 20 (Radovi na održavanju građevinskih objekata)

 

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke broj 7641/1 – 01 – 16, za partije: 1.1.28.4 – Lokator ventila i kapa i data loger sa senzorima i 1.1.28.6 - Lokator trase za nemetalne cevi


Poziv za podnosenje ponuda za nabavku Vazdusni pneumatski cilindri, j.n. broj 19922/1-01-63

 

Konkursna dokumentacija za nabavku Vazdusni pneumatski cilindri, j.n. broj 19922/1-01-63

 

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju za JN broj 8462/1 – 01 – 20 (Radovi na održavanju građevinskih objekata


Poziv za podnošenje ponude za JN broj, 8462/1 – 01 20 (Radovi na održavanju građevinskih objekata)

 

Konkursna dokumentacija za JN broj, 8462/1 – 01 20 (Radovi na održavanju građevinskih objekata)


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme, partiju 3, j.n. broj 25479/1-01-70


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za nabavku Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme, partiju 5, j.n. broj 25479/1-01-70

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za j.n. broj 19921/1-01-62

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za podnosenje ponuda za j.n. broj 19921/1-01-62

 

Poziv za podnosenje ponuda za Javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, broj JN – 26979/1-01-72

 

Konkursna dokumentacija za Javnu nabavku Servis laboratorisjkih uredjaja, broj JN - 26979/1-01-72


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku broj 22869/1-01-65 Etaloniranje opreme u laboratoriji, partija 2-Etaloniranje stakla


Poziv za javnu nabavku Regulatori pritiska, br. 19921/1-01-62

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Regulatori pritiska, br. 19921/1-01-62

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Servis laboratorijskih uredjaja, partije 3

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Servis laboratorijskih uredjaja, partije 4

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Servis laboratorijskih uredjaja, partije 6

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Servis laboratorijskih uredjaja, partije 8

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Servis laboratorijskih uredjaja, partije 10

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Servis laboratorijskih uredjaja, partije 11

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Servis laboratorijskih uredjaja, partije 12

 

Obaveštenje o podnošenju ponuda bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za JN broj 24701/1 – 5 – 01

 

Konkursna dokumentaciju za JN broj 24701/1 – 5 – 01


Izmena konkursne dokumentacije GPS tablet za terensko prikupljanje podataka

 

Poziv za JN 25309/1-01-32 Eksterna kontrola kveliteta vode

 

Konkursna dokumentacija za JN 25309/1-01-32 Eksterna kontrola kveliteta vode

 

Izmenjenjenu Konkursne dokumentacije, za JN broj 6200/1 – 01 – 10, Hidranti


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom projektne i potrebne  prateće dokumentacije za izgradnju mini hidroelektrana na sistemu NAVOS (PK Divljana i PK Koritnica)

 

Poziv za javnu nabavku br 16224/1-01-55 Nabavka softvera za hidraulicko modeliranje

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br 16224/1-01-55 Nabavka softvera za hidraulicko modeliranje

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za Vodomere i rezervne delove za vodiomere, Partija 2 – Industrijski i kombinovani vodomeri, JN broj 14031/1 – 01 – 27

 

Obavesetenje o obustavi postupka JN 22923/1-01-66 - Servisiranje ispitne, merne i kontrolne opreme Partije 3 i 5


Obavestenje o obustavi postupka za Servis laboratorijskih uredjaja, partiju 5,7 I 9 


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Usluge popravke I odrzavanja ventila


Izmena konkursne dokumentacije za Gradjevinske radove sa kamenom

 

Poziv za podnošenje ponuda za usluge odobravanja kredita


Konkursna dokumentacija za usluge odobravanja kredita


Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku broj 20359/1-01-64 – Sanacija kaptažne građevine na izvorištu Pešter

 

Konkursna dokumentacija za Javnu nabavku broj 20359/1-01-64 – Sanacija kaptažne građevine na izvorištu Pešter

 

Izmena konkursne dokumentacije, za JN broj 6200/1 – 01 – 10, Hidranti

 

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava, JN broj 14031/1 – 01 – 27, Vodomeri i rezervni delovi za vodomere, Partija 1 - Kućni vodomeri

 

Poziv za JN 25479/1-01-70 Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme II

 

Konkursna dokumentacija za JN 25479/1-01-70 Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme II


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Pumpe i delovi za pumpe: za partiju 3 Vakumske pumpe


Poziv za Javnu nabavku broj 18794/1-01-31  – Radna I zaštitna odeća, obuća i oprema

 

Konkursna dokumentacija za Javnu nabavku broj 18794/1-01-31  – Radna I zaštitna odeća, obuća i oprema

 

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava, za JN broj 6333/1 – 01 – 11 (Izrada elaborata o uspostavljanju zona sanitarne zaštite)


Izmena konkurnse dokumentacije Za Gradjevinske radove sa kamenom


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Hemijske proizvode, Partija 7 – Sredstva za mašinsko pranje laboratorijskog posuđa


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Hemijske proizvode za partiju 4 – Referentni i sertifikovani referentni materijali

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Hemijske proizvode za partiju 6 – hemikalije sa specijalnim zahtevom


Pitanje i odogovor za Nabavku servisnog plana unapredjenja (MS Dynamics BREP) i Microsoft licence za MS Dynamics NAV, 16740/1-01-30

 

Pitanje i odogovor za Nabavku servisnog plana unapredjenja (MS Dynamics BREP) i Microsoft licence za MS Dynamics NAV, 16740/1-01-30


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Hemijske proizvode, Partija 3 – Pribor i hemikalije za opremu WTW

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Hemijske proizvode – Partija 5 – Volumetrijski standardni rastvori – Titrivali

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Hemijske proizvode, partija 2 – Pribor i hemikalije za opremu HACH

 

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za JN Pumpi i delova za pumpe za partiju 1 Pumpe za vodu

 

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za JN Pumpi i delova za pumpe za partiju 4 Delovi centrifugalnih pumpi

 

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za JN Pumpi i delova za pumpe za partiju 5 Fekalne pumpe

 

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za JN Pumpi i delova za pumpe za partiju 6 Pumpe za uzorkovanje vode

  •  

Poziv za podnošenje ponude, za JN broj 6200/1 – 01 -10, Hidranti

 

Konkursna dokumentacija, za JN broj 6200/1 – 01 -10, Hidranti


Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 8287/1 – 01 – 19, Radovi na renoviranju prostorija za pripremu Al – sulfata, Partija 2 – Oblaganje kada za pripremu Al – sulfata, sa polietilenom

 

Pitanja i odgovore za JN Servis elektro opreme 


Izmenjena konkursna dokumentaciju, za JN broj 7641/1 – 01 – 16, Aparati za detekciju


Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara – Instrumenti za merenje protoka, nivoa i pritiska, br. 14812/1-01-47


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Instrumenti za merenje protoka, nivoa i pritiska, br. 14812/1-01-47


Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku GPS tablet za terensko prikupljanje podataka


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme

 

Poziv za podnosenje ponude - Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom za postrojenje za prečišćavanje upotrebljenih voda u selu Trupale

 

Оbaveštenje o zaključenom ugovoru za Laboratorijsko posuđe od stakla partiju 1


Оbaveštenje o zaključenom ugovoru za Laboratorijsko posuđe od stakla partiju 2 

 

Конкурсна документација за ЈН број 7641/1 – 01 – 16 (Апарати за детекцију квара)


Позив за ЈН број 7641/1 – 01 – 16 (Апарати за детекцију квара) 


Обавештење о закљученом уговору, ЈН број 9776/1 – 01 – 32 (Секач асфалта)


Обавештење о закљученом уговору, ЈН број 9778/1 – 01 – 33, (Тестере за бетон и асфалт)


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Etaloniranje opreme u laboratoriji, partija 4 – Etaloniranje termometara


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara – Softver za obradu geodetskih podataka, br. 14811/1-01-46


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, br. 14813/1-01-48 Partija 1


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, br. 14813/1-01-48 Partija 2

 

Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom projektne i potrebne prateće dokumentacije za izgradnju mini hidroelektrana na sistemu NIVOS (PK Divljana i PK Koritnica)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 8287/1 – 01 – 19, Radovi na renoviranju prostorije za pripremu Al – sulfata (Partija 1 – Građevinski radovi u prostoriji za pripremu Al – sulfata

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 14077/1 – 01 – 44, Alati , uređaji i prateći pribor (Partija 2 – Ručni alat i pribor)

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Etaloniranje opreme u laboratoriji, partija 1 – etaloniranje merne opreme

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 6812/1 – 01 – 12, Materijal za održavanje elektro opreme (Partija 7 – Elektro oprema opšte namene za pumpne stanice)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 14077/1 – 01 – 44, Alati , uređaji i prateći pribor (Partija 4 – Alat i pribor za rezanje)

 

Obavеštеnjе o zaključеnom ugovoru za JN 6812/1 – 01 – 12 , Matеrijal za održavanjе еlеktro oprеmе (Partija 3 – Rеlеji, kontaktori i bimеtali)

 

Obavеštеnjе o zaključеnom ugovoru, za JN broj 6812/1 – 01 – 12 (Matеrijal za održavanjе еlеktro oprеmе; Partija 2 – Rasvеta)

 

Obavеštеnjе o zaključеnom ugovoru, za JN broj 6812/1 – 01 – 12 (Matеrijal za održavanjе еlеktro oprеmе; Partija 5 – Osigurači i prеkidači)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 6812/1 – 01 – 12 (Materijal za održavanje elektro opreme; Partija 4 – Grejači i termostati)

 

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, broj JN – 16765/1-01-58

 

Konkursna dokumentacija za Javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja, broj JN – 16765/1-01-58

 

Obavеštеnjе o zaključеnom ugovoru, za JN broj 6812/1 – 01 – 12 (Matеrijal za održavanjе еlеktro oprеmе; Partija 1 –Instalacioni matеrijal)

 

Poziv za javnu nabavku - Gradjevinski radovi sa kamenom

 

Konkursna dokumentaciju za javnu nabavku - Gradjevinski radovi sa kamenom

 

Obavеštеnjе o zaključеnom ugovoru za Alatе, urеđajе i pratеći pribor( JN broj 14077/1 – 01 – 44), za Partiju 1 – Elеktrični alat i pribor

 

Obavеštеnjе o zaključеnju ugovora za Motorna vozila (JN broj 4053/1 - 01 -6) – Utovarivač (Partija 4)

 

Poziv za nabavku “Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom projektne i potrebne prateće dokumentacije za izgradnjnu mini hidroelektrana na sistemu NIVOS (PK Divljana i PK Koritnica)

 

Konkursna dokumentacija za nabavku “Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom projektne i potrebne prateće dokumentacije za izgradnjnu mini hidroelektrana na sistemu NIVOS (PK Divljana i PK Koritnica)

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 14962/1-01-28 GPS Tablet za terensko prikupljanje podataka

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 14962/1-01-28 GPS Tablet za terensko prikupljanje podataka

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 16740/1-01-30 – Nabavka servisnog plana unapređenja (MS Dynamics NAV BREP ) i Microsoft licenci za MS Dynamics NAV


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 16740/1-01-30 – Nabavka servisnog plana unapređenja (MS Dynamics NAV BREP ) i Microsoft licenci za MS Dynamics NAV


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara Aparat za elektrofuziono zavarivanje, br. 14992/1-01-50

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Detaljna hidrogeološka istraživanja izvorišta Medijana radi dobijanja Rešenja o razvrstanim rezervama podzemnih voda, br.14993/1-01-51

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Detaljna hidrogeološka istraživanja izvorišta Medijana radi dobijanja Rešenja o razvrstanim rezervama podzemnih voda, br.14993/1-01-51

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku Motorna vozila za Partiu 1 Dostavna multifunkcionalna vozila

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za javnu nabavku Motorna vozila za Partiju 2: Terenska vozila

 

Obavestenje o zaključenom ugovoru - jn Instrumenti i pribor u laboratoriji, za partije 2

 

Obavestenje o zaključenom ugovoru - jn Instrumenti i pribor u laboratoriji, za partije 4

 

Obavestenje o zaključenom ugovoru - jn Instrumenti i pribor u laboratoriji, za partije 5

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - jn Osnovne neorganske i organske supstance za partiju 1

 

Obavestenje o zaključenom ugovoru - jn Instrumenti i pribor u laboratoriji, za partije 1

 

Obavestenje o zaključenom ugovoru - jn Instrumenti i pribor u laboratoriji, za partije 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN: Mototrna vozila, za partiju 3 KOMBINOVANA MAŠINA

 

Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku Agregati sa priključnim alatima

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, br.14813/1-01-48

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – Servis opreme za detekciju kvarova, br.14813/1-01-48

 

Обавештење о закљученом уговору, за ЈН број 9774/1 – 01 -32 (Машина за чеоно заваривање цеви)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Motorna vozila za Partiju 5. Kamioni

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Materijal za tretman vode: Partija 2. Nabavka hlora sa uslugama kontrole čeličnih boca i kontejnera za hlor i hipohlorit

 

Pitanje i odgovor za nabavku Hemijskih proizvoda

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 16737/1-01-56 , Servis telekomunikacione opreme,partija 2-Servis komunikacione opreme radio stanica I repetitora

 

Obaveštenje o zakljuenom ugovoru za nabavku VMware licence

 

Poziv za javnu nabavku: Servis elektro opreme (JN br. 11290/1-01-25)

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku: Servis elektro opreme (JN br. 11290/1-01-25)

 

Obaveštenja za javnu nabavku OPREMA ZA TEHNOLOŠKU LABORATORIJU: Obaveštenje o dodeli ugovora za partije 2

 

Obaveštenja za javnu nabavku OPREMA ZA TEHNOLOŠKU LABORATORIJU: Obaveštenje o dodeli ugovora za partije 3

 

Obaveštenja za javnu nabavku OPREMA ZA TEHNOLOŠKU LABORATORIJU: Obaveštenje o dodeli ugovora za partije 6

 

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 5

 

Pitanja i Odgovori, za JN broj 14031/1 – 01 – 27 (Kućni, Industrijski i Kombinovani vodomeri)

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Instrumenti i pribor u laboratoriji, za partiju 6

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Osnovne neorganske i organske supstance, za partiju 2

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Osnovne neorganske i organske supstance, za partiju 3

 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj 15996/1-01-29 - Usluge popravke I odrzavanja ventila

 

Izmena konkursne dokumentacije za nabavku Hemijskih proizvoda

 

Obaveštenje o produžetku roka za jn Hemijski proizvodi

 

Obavestenje o obustavi postupka za jn Etaloniranje opreme u laboratoriji, partija 2-Etaloniranje stakla

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN Opreme za tehnološku laboratoriju, za Laboratorijski turbidimetar Partija 1

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN Opreme za tehnološku laboratoriju, za Kolorimetar partuja 4


Izmena konkursne dokumentacije za nabavku Hemijskih proizvoda


Obaveštenje o produžetku roka za nabavku Hemijskih proizvoda

 

 

Pitanja i Odgovore, za JN 14031/1 – 01 – 27 ( Kućni, Industrijski i Kombinovani vodomeri)

  

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku dobara Segmentna vrata sa ugradnjom, br. 12034/1-01-39


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku – Sanacija odvodnog kanala

 

Poziv za javnu nabavku - Hemijski proizvodi, 15111/1-01-52


Konkursna dokumentacija za nabavku - Hemijski proizvodi, 15111/1-01-52


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku: Materijal za tretman vode, za partiju 1. Aluminijum sulfat


Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Usluge projektovanja Partija 1

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Usluge projektovanja Partija 2


Pitanje i odogovr za nabavku Laboratorijsko posuđe od stakla

 

Обавештење о закљученом уговору за Резерввне делове за водомере „EWT“ , ЈН број 9415/1 – 01 – 23


Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku dobara – Nadzorni i sigurnosni sistemi, br.3697/1-01-7


Poziv za J.N.- Izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom za postrojenje za prečišćavanje upotrebljenih voda u selu Trupale 


Konkursnu dokumentaciju za Izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom za postrojenje za prečišćavanje upotrebljenih voda u selu Trupale


Poziv za javnu nabavku – Usluge popravke I održavanja ventila, br. JN : 15996/1-01-29 

 

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku – Usluge popravke I održavanja ventila, br. JN : 15996/1-01-29 

 

Pitanja i odgovori za javnu nabavku dobara Instrumenti za merenje protoka, nivoa i pritiska br.14812/1-01-47


Обавештење о закључењу уговора за ЈН број 8257/1 – 01 – 18 Замена филтерске испуне на инфилтрационим језерима 

 

Poziv za podnosenje ponuda za jn 16739/1-01-57 Etaloniranje opreme u laboratoriji

 

Konkursnu dokumentaciju za podnosenje ponuda za jn 16739/1-01-57 Etaloniranje opreme u laboratoriji


Poziv za podnošenje ponuda za JN Laboratorijsko posuđe od stakla


Konkursnu dokumentaciju za Laboratorijsko posuđe od stakla


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Servisiranje opreme i uređaja za doziranje aluminijum sulfata

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Računari i računarska oprema partija 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Računari i računarska oprema partija 2

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Računari i računarska oprema partija 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za JN broj 6197/1 – 01 – 8 (Posude za skladištenje hlora)

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Softver za obradu geodetskih podataka, br.14811/1-01-46

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Softver za obradu geodetskih podataka, br.14811/1-01-46

 

Poziv za podnosenje ponuda za jn broj 16737/1-01-56 Servis telekomunikacione opreme, partija 2 – servis komunikacione opreme radio stanica i repetitora

 

Konkursna dokumentacija za jn broj 16737/1-01-56 Servis telekomunikacione opreme, partija 2 – servis komunikacione opreme radio stanica i repetitora

 

Konkursne dokumentacije za JN broj 14031/1 – 01 – 27 (Kućni, Industrijski i Kombinovani vodomeri)

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Aparat za elektrofuziono zavarivanje, br.14992/1-01-50


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Aparat za elektrofuziono zavarivanje, br.14992/1-01-50

 

Obaveštenje o zaključenom ugogvoru za javnu nabavku: Usluge popravke i održavanja uređaja grabulja

 

Pitanja i Odgovori za JN broj 14031/1 – 01 – 27 (Kućni, Industrijski i Kombinovani vodomеri)

 

Obavеštеnjе o zaključеnju ugovora, za Oplatе i razupiračе

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – Instrumenti za merenje protoka, nivoa i pritiska, br.14812/1-01-47

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku dobara – Instrumenti za merenje protoka, nivoa i pritiska, br.14812/1-01-47

 

Pitanja i odgovori koji su vezani za javnu nabavku :Pumpe i delovi za pumpe

 

Pitanja i Odgovori, za JN broj 14077/1 – 01 – 44 (Alat, urеđaji i pratеći pribor)

 

Pitanja i Odgovora za JN broj 14077/1 – 01 – 44, koja sе odnosе na Alatе, urеđajе i pratеći pribor

 

Izmena konkursne dokumentacije za JN broj 8287/1 – 01 – 19 (Radovi na renoviranju prostorije za pripremu Al sulfata)

 

Obavеštеnjе o obustavi postupka JN broj 6812/1 – 01 – 12 ( Matеrijal za održavanjе еlеktro oprеmе), za Partiju 1.1.73.6 – Elеktronskе komponеntе i ostali еlеktro matеrijal

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku za JN broj 14031/1 – 01 – 27 ( Kućni, industrijski i kombinovani vodomеri)

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku za JN broj 14031/1 – 01 – 27 ( Kućni, industrijski i kombinovani vodomеri)

 

Poziv za podnošenje ponude za JN broj 9776/1 – 01 – 32 (Sekač asfalta)

 

Konkursna dokumentacija za JN broj 9776/1 – 01 – 32 (Sekač asfalta)

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 8451/1-01-29 Usluge hotela I restorana, partija 3 – Usluge restorana internacionalne kuhinje

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 8451/1-01-29 Usluge hotela I restorana, partija 2 – Usluge restorana nacionalne kuhinje

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 8451/1-01-29 Usluge hotela I restorana, partija 1 – Hotelske usluge

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluga popravki i održavanje agregata za tečnost, za Partiju 1. Usluge popravke i odžavanje bunarskih pumpi

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za JN: Pumpe i delovi za pumpe

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Servis telekomunikacione opreme, partija 1 – Usluge održavanja telefonskih centrala

 

Pitanja i odgovori vezane za JN: Pumpe i delovi za pumpe

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Pogonska goriva i destilati nafte, za Partiju 2 Lož ulje

 

Obavеštеnjе o produžеtku roka za dostavljanjе ponuda, za JN broj 14077/1 – 01 – 44, Alati, urеđaji i pratеći pribor

 

Pitanja i Odgovori za JN 4053/1 - 01 - 6 (Motorna vozila)

 

Obavеštеnjе o produžеnju roka za dostavljanjе ponuda, za Partijе: 1 - Dostavna multifunkcionalana vozila i 2 – Tеrеnska vozila

 

Pitanja i Odgovorе za JN 14077/1 – 01 – 44, koja sе odnosi na Konkursnu dokumеntaciju Alati, urеđaji i pratеći pribor

 

Pitanja i Odgovorе za JN 4053/1 – 01 – 6 (Motorna vozila)

 

Pitanja i odgovore za JN 14077/1-01-44


Pitanja i odgovori za javnu nabavku Motorna vozila br.4053/1-01-6

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN broj 11225/1-01-36 – Radovi na čišćenju infiltracionih jezera

 

Odgovori na pitanja za JN 13704/1-01-42 Instrumenti i pribor u laboratoriji

 

Pitanje i Odgovor, za Konkursnu dokumentaciju – Posude za skladištenje hlora (JN broj 6197/1 – 01 – 8)

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za javnu nabavku:Usluge popravki i održavanje pumpnih agregata za tečnost za partiju 2 Usluge popravki i održavanja hotizontalnih pumpi

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za javnu nabavku:Usluge popravki i održavanje pumpnih agregata za tečnost za partiju 3 Usluge popravki i održavanja pumpi u plaštu

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za javnu nabavku:Usluge popravki i održavanje pumpnih agregata za tečnost za partiju 4 Usluge popravki i održavanja fekalnih pumpi

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za javnu nabavku:Usluge popravki i održavanje pumpnih agregata za tečnost za partiju 5 Usluge popravki i održavanja pumpi za pretakanje i doziranje

 

Obavеštеnjе o zaključеnom Ugovoru za Rеzеrvnе dеlovе za vodomеrе „Insa“ (JN broj 9415/1 – 01 – 23)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Usluge popravke i održavanje regulatora pritiska

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Segmentna vrata sa ugradnjom br.12034/1-01-39

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Segmentna vrata sa ugradnjom br.12034/1-01-39

 

Pitanja i Odgovori, za JN broj 4053/1 – 01 – 6 (Motorna vozila)

 

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponude, za Motorna vozila (JN broj 4053/1 – 01 – 6)

 

Izmenjena Konkursna dokumentacija-TRETMAN VODE


Obaveštenje o produženu roka za podnošenje ponuda za nabavku Materijala za tretman vode- Nabavka aluminijum sulfata a za tretman vode za partiju 1

  

Izmena Konkursne dokumentacije, za Testere za beton i asfalt – JN broj 9778/1 – 01 – 33

 

Odgovori za JN Osnovne neogranske i organske supstance


Izmenjena konkursna dokumentacija za uslugu davanja kredita


Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku Usluge popravki i osdržavanja motornih vozila i pripadajuće opreme, br. 11073/1-01-35


Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Partija 1 Citroen

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Pumpi i delova za pumpe


Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku Pumpi i delova za pumpe

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku male vrednosti : Oprema za tehnološku laboratoriju

 

Konkursnu dokumentaciju za nabavku male vrednosti : Oprema za tehnološku laboratoriju

 

Poziv za podnošenje ponuda JN za Alate uređaje i prateći pribor

 

Konkursna dokumentacija JN za Alate uređaje i prateći pribor


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze, za partiju 4

 

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda za Motorna vozila broj 4

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za JN-Motorna vozila broj 4

 

Konkursna dokumentacija - Sanacija odvodnog kanala(izmenjena)

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN-Osnovne  neorganske i organske  supstance

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Osnovne neorganske i organske  supstance

 

Poziv za podnošenje ponuda  za javnu nabavku-Instrumenti i pribor u  laboratoriji

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku-Instrumenti i pribor u  laboratoriji

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 2, za javnu nabvku rezervnih delova za vozila

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 3, za javnu nabvku rezervnih delova za vozila

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 5, za javnu nabvku rezervnih delova za vozila

 

Objavite obaneštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Rezervnih delova za vozila za partiju 6. Rezervni delovi za građevinske mašine


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Sredstva i oprema za održavanje higijene, jn broj 3078/1-01-1

 

Pitanje i odgovor za JN broj  6812/1 – 01 – 12 - Materijal za održavanje elektro opreme - broj 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za :Popravke i održavanje kompresora


Poziv za podnošenje ponuda za uslugu odobravanja kredita


Konkursna dokumentacija za uslugu odobravanja kredita

 

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke Servis telekomunikacione opreme za partiju 2-Servis komunikacione opreme radio stanica i repetitora

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Sanacija odvodnog kanala br. 11227/1-01-37

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Sanacija odvodnog kanala br. 11227/1-01-37

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku - Servisiranje opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova

 

Obavеštеnjе o obustavi postupka JN, za Rеzеrvnе dеlovе, za vodomеrе „IKOM“

 

Izmеna Konkursnе dokumеntacijе za Izradu еlaborata o uspostavljanju zona sanitarnе zaštitе

 

Obavеštеnjе o produžеtku roka za podnošеnjе ponuda za javnu nabavku Sеrvisiranjе oprеmе i urеđaja za doziranjе aluminijum sulfata

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku br. 12924/1-01-40 Servis opreme i uređaja za doziranje aluminijum sulfata

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 12924/1-01-40 Servis opreme i uređaja za doziranje aluminijum sulfata

 

Pitanja i Odgovori, koja sе odnosе na JN broj 6812/1 – 01 – 12 Matеrijal za održavanjе еlеktro oprеmе

 

Poziv za podnošеnjе ponudе, za Radovе na rеnoviranju prostorijе za priprеmu Al - sulfata

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Izrada еlaborata o uspostavljanju zona sanitarnе zaštitе

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Izrada еlaborata o uspostavljanju zona sanitarnе zaštitе

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Građevinskog materijala-rizle, partija 6

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Radovi na rеnoviranju prostorijе za priprеmu Al – sulfata

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Radovi na rеnoviranju prostorijе za priprеmu Al – sulfata

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Tеstеrе za bеton i asfalt

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Tеstеrе za bеton i asfalt

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze, partija 2

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze za partije 7

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze za partije 8

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze, partija 10

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze, za partiju 1

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze, partija 12- Livene cevi

 

Obavеštеnjе o produžеnju roka za podnošеnjе ponuda, za Motorna vozila

 

Pitanja i odgovori za javnu nabavku Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja br.11826/1-01-38

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze, partija 5

 

Pitanja i odgovori za javnu nabavku Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja br.11826/1-01-38

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Mašina za čeono zavarivanje

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Mašina za čeono zavarivanje

 

Pitanja i odgovori za javnu nabavku Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja br.11826/1-01-38

 

Odgovor na pitanje za javnu nabavku Usluge hotela i restorana, broj JN. 8451/1-01-29

 

Obaveštenje o Zaključenom Ugovoru, za Vijačnu robu

 

Pitanja i odgovori - Racunari i racunarska oprema

 

Obavеštеnjе o zaključеnom ugovoru za Obojеnu mеtalurgiju

 

Obavеštеnjе o zaključеnom ugovoru za Crnu mеtalurgiju

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Venecijanere I trakaste zavese, br.JN 6903/1-01-19

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora, br. 6388/1-01-15 za partiju 5. Rezervni delovi za kompresor Atlas copco

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Rezervnih delova za specijalna vozila Kapeloto

 

Obaveštenje o zaklučenom ugovoru za nabavku Građevinskog materijala za partiju 2: šljunak i pesak

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja br.11826/1-01-38

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Usluge projektovanja elektro dela objekata vodosnabdevanja br.11826/1-01-38

 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za JN Radovi na čišćenju infiltracionih jezera. Br.JN. 11225/1-01-36

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Radovi na čišćenju infiltracionih jezera, br. JN : 11225/1-01-36

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Radovi na čišćenju infiltracionih jezera, br. JN : 11225/1-01-36

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 10116/1-01-34 Servis telekomunikacione opreme, partije 1 i 2

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 10116/1-01-34 Servis telekomunikacione opreme, partije 1 i 2

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Usluge hotela I restorana, br. JN : 8451/1-01-19

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Usluge hotela I restorana, br. JN : 8451/1-01-19

 

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku: Motorna vozila

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti - Usluge popravki i održavanja uređaja grabulja

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti - Usluge popravki i održavanja uređaja grabulja

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme br.11073/1-01-35

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Usluge popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme br.11073/1-01-35

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Posude za skladištenje hlora

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Posude za skladištenje hlora

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za Ulja I ostala sredstva za podmazivanje, br.JN 6389/1-01-16

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za Građevinski materijal 1

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za Građevinski materijal 2

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Materijal za održavanje zgrada i objekata - Partija 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Materijal za održavanje zgrada i objekata - Partija 2

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Materijal za održavanje zgrada i objekata - Partija 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Materijal za održavanje zgrada i objekata - Partija 4

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Mrežne opreme

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Mašinska obrada

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Usluge popravke i održavanja regulatora pritiska

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Usluge popravke i održavanja regulatora pritiska

 

Izmenu Konkursne dokumentacije za zamenu filterske ispune, na infiltracionim jezerima IJ 9 i IJ 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Softverske licence, br. 3897/1-01-5 za partiju 5. ESET ENDPOINT antivirus licence

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Testovi i reagensi za mikrobiološka ispitivanja, br. 6170/1-01-12 za partiju 2. Testovi za kontrolu suve i vlažne sterilizacije

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Autoklava, br. 7767/1-01-28

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Zdravstvene mere za obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad, br. 6676/1-01-18 za partije 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Zdravstvene mere za obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad, br. 6676/1-01-18 za partije 4

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Nadzorni i sigurnosni sistemi broj 3697/1-01-7

 

Obaveštenje o produženju roka zapodnošenje ponuda za javnu nabavku Nadzorni i sigurnosni sistemi broj 3697/1-01-7

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za Usluge popravke i održavanje kompresora

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 3 za jn Periodicni pregled sredstava za rad

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 4 za jn Periodicni pregled sredstava za rad

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 5 za jn Periodicni pregled sredstava za rad

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 6 za jn Periodicni pregled sredstava za rad

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 7 za jn Periodicni pregled sredstava za rad

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Servis opreme za doziranje gasnog hlora i nabavka rezervnih delova

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Usluga popravke i održavanje kompresaora

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Usluga popravke i održavanje kompresaora

 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za jn Sredstva i oprema za održavanje higijene

 

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za jn Sredstva i oprema za održavanje higijene

 

Odgovor na pitanje 1 za jn Sredstva i oprema za održavanje higijene

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 za nabavku Pogonskih goriva za vozila i mehanizaciju

 

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku Oplate i razupirači

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Oplate i razupirači

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Materijal za odrzavanje objekata za partije 1

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Materijal za odrzavanje objekata za partije 2

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Materijal za odrzavanje objekata za partije 3

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Materijal za odrzavanje objekata za partije 4

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Venecijaneri i trakaste zavese , JN broj 6903/1-01-19

 

Konkursna dokumentacija javnu nabavku - Venecijaneri i trakaste zavese , JN broj 6903/1-01-19

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Elеktričnеu oprеmu i aparatе – Matеrijal za održavanjе еlеktro oprеmе


Konkursna dokumentacija javnu nabavku - Elеktričnеu oprеmu i aparatе – Matеrijal za održavanjе еlеktro oprеmе

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Nadzorni i sigurnosni sistemi br.3697/1-01-7

 

Konkursna dokumentacija javnu nabavku - Nadzorni i sigurnosni sistemi br.3697/1-01-7

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Kancelarijski namestaj

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Zdravstvene mere za obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad, br. 6676/1-01-18 za partiju 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku Zdravstvene mere za obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad, br. 6676/1-01-18 za partiju 2

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 3078/1-01-1 Sredstva i oprema za odrzavanje higijene

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 3078/1-01-1 Sredstva i oprema za odrzavanje higijene

 

Obavеštеnjе o produžеnju roka za dostavljanjе ponuda za Konkursnu dokumеntaciju - Motorna vozila

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 6 za javnu nabavku broj 3077/1-01-1 Materijal za odrzavanje i izgradnu vodovodne i kanalizacione mreze

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 9 za javnu nabavku broj 3077/1-01-1 Materijal za odrzavanje i izgradnu vodovodne i kanalizacione mreze

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 11 za javnu nabavku broj 3077/1-01-1 Materijal za odrzavanje i izgradnu vodovodne i kanalizacione mreze

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za partiju 13 za javnu nabavku broj 3077/1-01-1 Materijal za odrzavanje i izgradnu vodovodne i kanalizacione mreze

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 9670/1-01-30 Masinska obrada

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 9670/1-01-30 Masinska obrada

 

Poziv za podnošеnjе ponuda za JN - Vodomеri i rеzеrvni dеlovi za vodomеrе

 

Konkursnu dokumеntaciju JN - Vodomеri i rеzеrvni dеlovi za vodomеrе

 

Pitanje i odgovor za Motorna vozila broj 3

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Obuka zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, partija 5 – Obuka zaposlenih iz PPZ

 

Racunari i racunarska oprema - pitanja i odgovori 01

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Filterske ispune na infiltracionim jezerima

 

Konkursna dokumentacija javnu nabavku - Filterske ispune na infiltracionim jezerima


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN Testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja, partija 3- Referentne kulture


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za JN-Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze, Partija 3-Elektrofuzione spojnice, ogrlice za prikljucak na pe cevni materijal, pripadajuci pe servis ventil i teleskopske ugradbene garniture

 

Pitanja i odgovori za Motorna vozila (1)

 

Pitanja i odgovori za Motorna vozila

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku - Gume za vozila

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku usluga za servisiranje pumpi za tečnosti

 

Konkursna dokumentacija za nabavku usluga za servisiranje pumpi za tečnosti

 

Pitanja i odgovori za gradjevinske konstrukcije i materijal

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku softverske licence - VMware licence

 

Konkursna dokumentacija javnu nabavku softverske licence - VMware licence

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Građevinske konstrukcije i material

 

Konkursna dokumentacija javnu nabavku - Građevinske konstrukcije i material

 

Izmenu konkursne dokumentacije za jn Periodicni pregled sredstava za rad za partije 3, 4, 5, 6 i 7

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7206/1-01-20 Periodicni pregled sredstava za rad za partije 3, 4, 5, 6 i 7

 

Konkursna dokumentacija javnu nabavku broj 7206/1-01-20 Periodicni pregled sredstava za rad za partije 3, 4, 5, 6 i 7

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN Racunari i racunarska oprema

 

Konkursna dokumentacija za JN Racunari i racunarska oprema

 

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku - Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora br. 6388/1-01-15

 

Obavestenje o produžetku roka za podnošenje ponuda - Delovi pumpi

 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, broj JN 3747/1-01-8 Usluga servisiranja računara i računarske opreme

 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru, broj JN 5921/1-01-11 Električni akumulatori

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Usluge stampanja i srodne usluge, jn broj 6201/1-01-14

 

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora br. 6388/1-01-15

 

Poziv za podnošenje ponuda za jn : Oplata i razupirača

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku : Oplata i razupirača

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 7207/1-01-21, Obuka zaposlenih iz PPZ

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 7207/1-01-21, Obuka zaposlenih iz PPZ

 

Poziv za podnošenje ponuda za jn - Motorna vozila


Konkursna dokumentacija za jn - Motorna vozila

 

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora br. 6388/1-01-15

 

Izmena konkursne dokumentacije za jn Ulja i ostala sredstva za podmazivanje

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za jn Ulja i ostala sredstva za podmazivanje

 

Odgovor na pitanje za jn Ulja i ostala sredstva za podmazivanje

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora br. 6388/1-01-15

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina i motora br. 6388/1-01-15

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Građevinskog materijala, sa sledećim objašnjenjem: Naručilac od ponuđača ne zahteva menice za ozbiljnost ponude

 

Poziv za podnošenje ponuda za jn - Autoklav

 

Konkursna dokumentacija za jn - Autoklav

 

Pitanja i odgovori u vezi javne nabavke pogonskih goriva JN br. 3158/1-01-2

 

Poziv za podnosenje ponuda za jn - Ulja I ostala sredstva za podmazivanje, jn broj 6389/1-01-16

 

Konkursna dokumentacija za jn - Ulja i ostala sredstva za podmazivanje, jn broj 6389/1-01-16

 

Poziv za podnošenje ponuda za jn - Vijačna roba

 

Konkursna dokumentacija za jn - Vijačna roba

 

Konkursna dokumentacija za jn - Nabavka rezervnih delova za putnička, teretna, dostavna i specijalna vozila

 

Konkursna dokumentacija za jn - Nabavka građevinskog materijala

 

Konkursna dokumentacija za jn - Pogonsko gorivo

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Zdravstvene mere za obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad, br. 6676/1-01-18

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Zdravstvene mere za obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad, br. 6676/1-01-18

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za jn Piće za rad bifea

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku: Materijala za održavanje objekata

 

Konkursna dokumentacija za : Materijal za održavanje objekata

 

Tehnička specifikacija za jn 3077/1-01-1 Materijal za održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku mrežne opreme

 

Konkursna dokumentacija za nabavkau mrežne opreme

 

Izmena konkursne dokumentacije za Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda

 

Odgovor na pitanje 2 za jn Kancelarijski namestaj

 

Izmena konkursne dokumentacije za jn Kancelarijski namestaj

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda

 

Izmena konkursne dokumentacije za Gume za vozila

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda

 

Matеrijal za ispitivanjе kvalitеta vodе u mikrobiloškoj laboratoriji - Podlogе prеma zahtеvima ISO standarda

 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za Usluge stampanja i srodne usluge

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda

 

Matеrijal za ispitivanjе kvalitеta vodе u mikrobiološkoj laboratoriji - Hromogеnе podlogе

 

Odgovor na pitanje za jn Kancelarijski namestaj

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za rezervne delove za vozila

 

Odgovor na pitanje za jn Kancelarijski namestaj

 

Izmena konkursne dokumentacije za jn Usluge servisiranja racunara i racunarske opreme

 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za Usluge servisiranja racunara i racunarske opreme

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda

 

Poziv za podnošenje ponuda za rezervne delove za vozila

 

Konkursna dokumentacija za rezervne delove za vozila

 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za usluge stampanja i srodne usluge

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda


Poziv za podnosenje ponuda nabavku-Kancelarijski namestaj, JN broj 3156/1-01-5


Konkursna dokumentacija nabavku-Kancelarijski namestaj, JN broj 3156/1-01-5

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku građevinskog materijala

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn broj 3155/1-01-4, Razna kancelarijska oprema i potrepstine

 

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze

 

Pitanje i odgovor za Materijal za odrzavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreze

 

Odgovor na pitanje za jn Elektricni akumulatori

 

Poziv za podnošenje ponuda za jn - Usluge servisiranja racunara I racunarske opreme, jn broj 3747/1-01-8

 

Konkursna dokumentacija za jn - Usluge servisiranja racunara I racunarske opreme, jn broj 3747/1-01-8

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 5920/1-01-10 – Gume za vozila

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 5920/1-01-10 – Gume za vozila

 

Poziv za podnošenje ponuda za jn - Softverske licence – ESET ENDPOINT ANTIVIRUS LICENCE

 

Konkursna dokumentacija za jn - Softverske licence – ESET ENDPOINT ANTIVIRUS LICENCE

 

Poziv za podnosenje ponuda za jn Elektricni akumulatori, broj jn 5921/1-01-11

 

Konkursna dokumentacija za jn Elektricni akumulatori, broj jn 5921/1-01-11

 

Poziv za podnošenje ponuda za jn Usluge štampanja i srodne usluge, jn broj 6201/1-01-14

 

Konkursna dokumentacija za jn Usluge štampanja i srodne usluge, jn broj 6201/1-01-14

 

Poziv za nabavku - Testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja JN br. 6170/1-01-12

 

Konkursna dokumentacija za nabavku - Testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja JN br. 6170/1-01-12

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku građevinskog materijala

 

Konkursna dokumentacija za nabavku građevinskog materijala

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku električne energije

 

Konkursna dokumentacija za nabavku električne energije

 

Poziv za podnošenje ponuda za gorivo

 

Konkursna dokumentacija za nabavku goriva

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 3077/1-01-1 Materijal za održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže

 

Konkursnа dokumentacijа za javnu nabavku broj 3077/1-01-1 Materijal za održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže

 

Tehničkа specifikacijа za javnu nabavku broj 3077/1-01-1 Materijal za održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

 

Obavestenje o produzetku roka za podnosenje ponuda za jn Razna kancelarijska oprema i potrepstine, broj jn 3155/1-01-4

 

Nova konkursna dokumentacija za jn Razna kancelarijska oprema i potrepstine, broj jn 3155/1-01-4

 

Poziv za podnošenje dokumentacije za javnu nabavku Razna kancelarijska oprema i potrepstine, jn broj 3155/1-01-4

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Razna kancelarijska oprema i potrepstine, jn broj 3155/1-01-4

 

Pitanja i odgovori- Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - Pićе za rad bifеa Br.3133/1-01-3

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Pićе za rad bifеa Br.3133/1-01-3

 

Poziv za podnosenje ponude - Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji

 

Konkursna dokumentacija - Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji

 

Prethodno obavestenje za nabavku: Materijal za održavanje i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže

 

Prethodno obavestenje za nabavku: Motorna vozila

 

Prethodno obavestenje za nabavku: Vodomeri I rezervni delovi za vodomere

 

Prethodno obavestenje za nabavku: Usluge odobravanja kredita

 

Prethodno obavestenje za nabavku: Elektricna energija

 

Obavesetenje o zakljucenom ugovoru laboratorijski konduktometar

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za - Posude za skladištenje hlora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge mobilne telefonije

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Radovi na obradi spaletni na novopostavljenoj spoljnoj stolariji I postavljanje pvc dasaka Br.18572/1-01-76

 

Odluka o izmeni ugovora za jn Gume za vozila

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 6710/1-01-43 Računari i računarska oprema – Partija 2 – Računarska oprema

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn Rucni plameni pistolj-sterilizator na propan, butan ili gradski gas, broj 21744/1-01-79

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 15628/1-01-30 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za Partija 9

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 15628/1-01-30 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za Partija 12

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku broj 23390/1-01-80 Dostavna vozila

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 6710/1-01-43 Računari i računarska oprema – Partija 1 – Personalni računari

 

Poziv za podnošenje ponuda za jn broj 23797/1-01-81 Posude za skladištenje hlora

 

Konkursna dokumentacija za jn broj 23797/1-01-81 Posude za skladištenje hlora

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 20712/1-01-77 Laboratorijska oprema – Laboratorijski Konduktometar

 

Konkursna dokumentacija za JN broj 20712/1-01-77 Laboratorijska oprema – Laboratorijski Konduktometar

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 23390/1-01-80 Dostavna vozila

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 23390/1-01-80 Dostavna vozila

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Radovi na obradi špaletni oko novopostavljene spoljne stolarije i postavljanje PVC dasaka Br. 18572/1-01-76

 

Poziv za javnu nabavku Radovi na obradi špaletni oko novopostavljene spoljne stolarije i postavljanje PVC dasaka Br. 18572/1-01-76

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Radovi na obradi špaletni oko novopostavljene spoljne stolarije i postavljanje PVC dasaka Br. 18572/1-01-76

 

Odgovor na pitanje za javnu nabavku broj 21744/1-01-79, Rucni plameni pistolj-sterilizator na propan, butan ili gradski gas

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 21744/1-01-79 Rucni plameni pistolj – sterilizator na propan, butan ili gradski gas


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 21744/1-01-79 Rucni plameni pistolj – sterilizator na propan, butan ili gradski gas

 

Poziv za podnošenje ponuda za jn broj 15858/1-01-71 Posude za skladištenje hlora

 

Konkursna dokumentacija za jn broj 15858/1-01-71 Posude za skladištenje hlora

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za JN broj 6710/1-01- 43 Računari i računarska oprema

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN broj 6710/1-01- 43 Računari i računarska oprema

 

Pitanja i odgovore vezane za JN broj 6710/1-01- 43 Računari i računarska oprema

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za usluge masinske obrade, za jn broj 15991/1-01-31

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14573/1-01-28 Gradjevinski materijal i pripadajući proizvodi Partija 5 – Hladna Asfaltna masa

 

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava za JN br 14255/1-01-26 Agregat sa priključnim alatima

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 6710/1-01-43 Računari i računarska oprema

 

Konkursna dokumentacija za JN broj 6710/1-01-43 Računari i računarska oprema

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14557/1-01-27 Radna i zaštitna oprema za Partije 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14557/1-01-27 Radna i zaštitna oprema za Partije 2

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14557/1-01-27 Radna i zaštitna oprema za Partije 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za j.n. br 18112/1-01-75, Nadzorni i sigurnosni sistemi i uredjaji

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 18057/1-01-74 UV Lampa

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge javne telefonije

 

Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 16224/1-01-72 Radovi na sanaciji prostorija za pripremu aluminijum sulfata

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14573/1-01-28 Gradjevinski materijal i pripadajući proizvodi Partija 1 – armirani betonski elementi za šahte

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 6627/1-01-17 Aparati za detekciju kvarova Partije 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 6627/1-01-17 Aparati za detekciju kvarova Partije 2


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 6627/1-01-17 Aparati za detekciju kvarova Partije 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14543/1-01-68 Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom projektne i prateće dokumentacije za izradu MHE na sistemu NIVOS-A i krovnih solarnih elektrana na izvorištu Medijana

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14573/1-01-28 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi – Partija 2 – Asfaltna masa i asfaltiranje

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 17137/1-01-73 Laboratorijski Turbidimetar

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 15628/1-01-30 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za Partije 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 15628/1-01-30 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za Partije 5

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 15628/1-01-30 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za Partije 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 15628/1-01-30 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za Partije 7

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 15628/1-01-30 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za Partije 8

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 15628/1-01-30 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za Partije 11

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 15628/1-01-30 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za Partije 14


Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za tender -  Radovi na podbušivanju pruge i puta

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 14573/1-01-28 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi – Partija 2 – šljunak, pesak , rizla

 

Poziv za javnu nabavku Radovi na sanaciji prostorija za pripremu Al. sulfata Br.16224/1-01-72

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Radovi na sanaciji prostorija za pripremu Al. sulfata Br.16224/1-01-72

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Radovi na izgradnji krovnih pokrivača Partija 1. Izgradnja krova objekta crpne stanice Delijski vis

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Radovi na izgradnji krovnih pokrivača Partija 2 Izgradnja krova na pasareli koja povezuje fabriku vode Medijana i zgradu laboratorije

 

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke - Pogonsko gorivo za vozila i mehanizaciju

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Građevinskih mašina-novog bagera

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku Nadzorni i sigurnosni sistemi i uredjaji Br. 18112/1-01-75

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Nadzorni i sigurnosni sistemi i uredjaji Br. 18112/1-01-75

 

Pitanja i odgovore za javnu nabavkui 14557/1-01-27 Radna i zaštitna oprema

 

Pitanja i odgovori za javnu nabavku 16828/1-01-32 Pogonsko gorivo i destilati nafte

 

Izmena konkursne dokumentacije za JN broj 16828/1-01-32 Pogonsko gorivo i destilati nafte

 

Izgradnja krova objekta crpne stanice Delijski vis


Izgradnja krova na pasareli koja povezuje fabriku vode Medijana i zgradu laboratorije

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku havarijske kamere za snimanje kanalizacije

 

Izmena konkursne dokumentacije za JN broj 14557/1-01-27 Radna i zaštitna oprema

 

Pitanja i odgovori za javnu nabavku 14557/1-01-27 Radna i zaštitna oprema

 

Pitanja i odgovori - laboratorijski turbidimetar

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za tender Agregati sa priključnim alatima

 

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za tender Agregati sa priključnim alatima

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku broj 18057/1-01-74 - uv lampa za sterilizaciju vazduha


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 18057/1-01-74 - uv lampa za sterilizaciju vazduha

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Zaptivni cepovi za zatvaranje kanalizacije sa pratecom opremom

 

Poziv za podnosenje ponude za javnu nabavku broj 17137/1-01-73- Laboratorijski turbidimetar

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 17137/1-01-73 - Laboratorijski turbidimetar

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva, za : Radovi radovi na izgradnji krovnih pokrivača

 

Konkursna dokumentaciju za : Radovi radovi na izgradnji krovnih pokrivaca

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za Agregat za priključnim alatima (uređajima)

 

Pitanje i odgovor za Agregat za priključnim alatima (uređajima)

 

Pitanja i odgovori vezani za nabavku Havarijske kamere za snimanje kanalizacije

 

Poziv za podnosenje ponuda za JN 1599/1-01-31 - Usluge masinske obrade

 

Konkursna dokumentacija za JN 1599/1-01-31 - Usluge masinske obrade

 

Pitanja i odgovori u vezi javne nabavke Agrgata sa priključnim uređajima

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku Agregata i priključnih uređaja

 

Odluku o obustavi postupka za JN broj 13997/1-01-24 Radovi na izgradnji krovnih pokrivaca

 

Pitanje i odgovor - Materijal za održavanje vik mreže (jn br. 15628/1-01-30)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, za Partiju 5 - Podopolagački radovi, u okviru Konkursne dokumentacije - tendera, Radovi na održavanju građevinskih objekata

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 14557/1-01-27 Radna i zaštitna oprema

 

Konkursna dokumentacija za JN broj 14557/1-01-27 Radna i zaštitna oprema

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 14543/1-01-68 Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom projektne i prateće dokumentacije za izradu MHE na sistemu NIVOS-a i krovnih solarnih elektrana na izvorištu Medijana

 

Konkursna dokumentacija za JN broj 14543/1-01-68 Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom projektne i prateće dokumentacije za izradu MHE na sistemu NIVOS-a i krovnih solarnih elektrana na izvorištu Medijana

 

Izmena - Dopuna Konkursne dokumentacije, crtežom podužnog profila

 

Materijal za odrzavanje vik mreze


Poziv za podnošenje ponude za Agregat sa priključnim alatima


Konkursna dokumentacija za Agregat sa priključnim alatima


Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Gradjevinski material I priipadajuci proizvodi Br. 14573/1-01-28


Pitanja i odgovori za Građevinsku mašinu (Kupovinu novog bagera)


Pitanja i odgovori za Havarijsku kameru za snimanje kanalizacije


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Usluge hotela I restorana Br.3020/1-01-12 partija 1

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Usluge hotela I restorana Br.3020/1-01-12 partija 2

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Usluge hotela I restorana Br.3020/1-01-12 partija 3

 

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku - Građevinske mašine (Nabavka novog bagera)

 

Izmenjena konkursnua dokumentacija za nabavku - Građevinske mašine (Nabavka novog bagera)

 

Poziv za podnosenje ponuda za jn – Materijal za odrzavanje vik mreze

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Softverske licence partija 5 Br.13134/1-01-66

 

Konkursna dokumentacija za nabavku-Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mrežePartija 14

 

Specifikacija-Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže Partija 14


Poziv za podnošenje ponuda - Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže

 

Konkursna dokumentacija - Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže

 

Specifikacija - Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže

 

Poziv  za podnošenje prijava za Radove na podbušivanju pruge I puta


Konkursna dokumentacija za Radove na podbušivanju pruge I puta


Poziv za javnu nabavku Oprema za detekciju kvarova  Br.6627/1-01-17

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Oprema za detekciju kvarova  Br.6627/1-01-17


Pitanja i odgovori za Konkursnu dokumentaciju, Građevinske mašine- Kupovina novog bagera


Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda za nabavku - Građevinske mašine (Nabavka novog bagera) 


Izmenjena konkursnua dokumentacija za nabavku - Građevinske mašine (Nabavka novog bagera)

 

Poziv za podnosenje ponuda za nabavku havarijske kamere za snimanje kanalizacije

 

Konkursna dokumentacija za nabavku havarijske kamere za snimanje kanalizacije


Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku gradjevinske masine ( kupovina bagera)

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Kancelarijski namestaj Br.11146/1-01-63

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za telekomunikacione usluge ОРН 64200000-Prijava (1)

 

Izmena konkursne dokumentacije za telrkomunikacione usluge ОРН 64200000

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja partija 5 Br.11677/1-01-65  


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja partija 7  Br.11677/1-01-65  


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja partija 8  Br.11677/1-01-65  

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja partija  9 Br.11677/1-01-65

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Građevinski materijali i pripadajući proizvodi  Br.14573/1-01-28


Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku Građevinski materijali i pripadajući proizvodi  Br.14573/1-01-28


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partija 1, po konkursnoj dokumentaciji: Radovi na održavanju građevinskih objekata


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partija 2, po konkursnoj dokumentaciji: Radovi na održavanju građevinskih objekata


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partija 3, po konkursnoj dokumentaciji: Radovi na održavanju građevinskih objekata

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partija 4, po konkursnoj dokumentaciji: Radovi na održavanju građevinskih objekata


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partija 6, po konkursnoj dokumentaciji: Radovi na održavanju građevinskih objekata


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partija 7, po konkursnoj dokumentaciji: Radovi na održavanju građevinskih objekata

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Servis laboratorijskih uredjaja partija 4 servis opreme Sanyo Br.11677/1-01-65  


Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Softverske licence partija 4 Br.13134/1-01-66

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - PROMITECH

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - servis uredjaja - LOVIBOND

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - servis uredjaja - TKA GERMANY

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - servis uredjaja - VELP SCIENTIFICA

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za Telekomunikacione usluge

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za Telekomunikacione usluge

 

Prethodno obavestenje za nabavku: pogonska goriva za vozila i mehanizaciju

 

Poziv za javnu nabavku Zaptivni cepovi za zatvaranje kanalizacije sa pratecom opremom Br.14603/1-01-69

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Zaptivni cepovi za zatvaranje kanalizacije sa pratecom opremom Br.14603/1-01-69

 

Poziv za javnu nabavku Radovi na izgradnji krovnih pokrivaca Br.13997/1-01-24

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Radovi na izgradnji krovnih pokrivaca Br.13997/1-01-24

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za mabavku "Građevinskih mašina"

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za nabavku Telekomunikacionih usluga

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Usluge etaloniranja laboratorijske, merne I ispitne opreme Br.9627/1-01-59


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku - usluge odobravanja kredita


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - usluge odobravanja kredita


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku - Gradjevinske masine


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku - Gradjevinske masine


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 9473/1-01-20 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže – Partija 6 – Reparacione spojnice

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Rezervni delovi za teretna, dostavna I putnicka vozila Br.10201/1-01-21

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Rezervni delovi lab.opreme br.11147/1-01-64, za partiju 3

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Rezervni delovi lab.opreme br.11147/1-01-64, za partiju 8

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 10235/1-01-60 Mrežna oprema

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 9473/1-01-20 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže – Partija 10 – PE I PP sitan fiting

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 10236/1-01-61 Računari i računarska oprema- Partija 3- Serveri i serverska oprema

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Usluge popravke I odrzavanja za odredjenen delove vozila br.9614/1-01-56, za partiju 1

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Usluge popravke I odrzavanja za odredjenen delove vozila br.9614/1-01-56, za partiju 7

 

Poziv za podnosenje ponude-Softverske licence-EMC M&R-i-Microsoft server (SQL, MOSS, Lunc, Excange...)

 

Konkursna dokumentacija za podnosenje ponude-Softverske licence-EMC M&R-i-Microsoft server (SQL, MOSS, Lunc, Excange...)


Obaveštenje o zaključenom  ugovoru za javnu nabavku Usluge popravke I održavanja za odredjenen delove vozila    br.9614/1-01-56, za partiju 8


Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku br. 3028/1-01-12 – Usluge hotela i restorana


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 3028/1-01-12 – Usluge hotela i restorana

 

Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku 3028/1-01-12-Usluge hotela i restorana

 

Poziv za podnošenje ponuda za Telekomunikacione usluge 

 

Konkursnu dokumentaciju za Telekomunikacione usluge 

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Usluga Specijalnih Zavarivanja


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 8682/1-01-19 za nabavku dobara Građevinski materijali i pripadajući proizvodi - Partija 4-  Nabavka asfaltne mase i asfaltiranje

 

Poziv za podnosenje ponuda Servis laboratorijskih uredjaja

 

Izmenjena konkursna dokumentacija Servis laboratorijskih uredjaja

 

Pitanja i odgovori za javnu nabavku SERVIS LABORATORIJSKIH UREĐAJA JHMB 11677/1-01-65

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku br. 9625/1-01-58- Laboratorijski pribor 1- partija br.4


Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 5590/1-01-14 Izrada elaborata o uspostavljanju zona sanitarne zaštite


Obaveštenje o obustavi Partije 2 iz JN Elektro opreme: Za nabavku EL. ormani za upravljanje radom drenažnih bunara

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku br. 9614/1-01-56 Usluge popravke i odrzavanja za odredjene delove vozila- partija 3 – Usluge vulkaniziranja guma i balansiranje


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za: Usluge održavanja telefonskih centrala


Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 11677/1-01-65 Servis laboratorijskih uređaja


Konkursna dokumentacija za JN broj 11677/1-01-65 Servis laboratorijskih uređaja


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 7544/1-01-47 Obuka zaposlenih iz PPZ


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 10325/1-01-62 Vijačna roba

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima: Alati, uređaji i prateći pribor, partija 1 - Ručni alat i pribor

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima: Alati, uređaji i prateći pribor, partija 2 - Električni alat i pribor

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima: Alati, uređaji i prateći pribor, partija 3 - Kopački alat

 

Obaveštenje o zaključenim ugovorima: Alati, uređaji i prateći pribor, partija 4 - Alat i pribor za rezanje

 

Obaveštenja o zaključenju ugovora: Građevinske konstrukcije, materijal i pomoćni proizvodi u građevinarstvu, partija 1 - Proizvodi crne metalurgije

 

Obaveštenja o zaključenju ugovora: Građevinske konstrukcije, materijal i pomoćni proizvodi u građevinarstvu, partija 2 - Proizvodi obojene metalurgije


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za : Usluge odobravanja kredita za partiju 5

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Laboratorijsko posuđe od stakla-odmerno

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Laboratorijsko posuđe od stakla

 

Pitanje i odgovor-za javnu nabavku br. 11146/1-01-63- Kancelarijski namestaj

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku br. 11146/1-01-63- kancelarisjski namestaj

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 11146/1-01-63- kancelarisjski namestaj 

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN broj 10235/1-01-60 Mrežna oprema


Izmenjena konkursna dokumentaciju za JN broj 10235/1-01-60 Mrežna oprema

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN broj 10236/1-01-61 Računari i računarska oprema – Partija 3  - Serveri i serverska oprema


Izmenjena konkursna dokumentaciju za JN broj 10236/1-01-61 Računari i računarska oprema – Partija 3  - Serveri i serverska oprema

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge remonta i kontrola trafo-stanica, razvodnih ormana i elektro-vodova, ispitivače zaštita

 

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke-Delovi Pumpi, Kompresora, Masina i Motora

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru oprema za laboratoriju- Potrošni materijal OPH 33140000

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Tehnicka kontrola projektne dokumentacije

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Organske i neorganske supstance - Hemikalije 3

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru Organske i neorganske supstance - Hemikalije 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge servisiranja el.dela sistema za neutralizaciju hlora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge servisiranja monitoring stanica za ispitivanje kvaliteta vode

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge servisiranja merača mutnoće vode

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge čišćenja trase el.vodova, održavanje napojnih vodova i osvetljenja

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge servisiranja visokonaponskih elektromotora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge servisiranja elektro motora od 0-4 kw

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge servisiranja merača protoka

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Servis komunikacione opreme, radio stanica i repetitora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Usluge servisiranja i umeravanja katodnih stanica

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Rezervnih delova za klima uređaje


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku: Grejača i termostata

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru: Elektro oprema opšte namene za pumpne stanice


Obaveštenje o zaključenom ugovoru: Elektronske komponente i ostali el. materijal

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Osigurači i prekidači


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Releja, konektora i bimetala


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Rasvete


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku Instalacionog materijala


Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 10236/1-01-61 Računari i računarska oprema – Partija 3  - Serveri i serverska oprema


Konkursna dokumentacija za JN broj 10236/1-01-61 Računari i računarska oprema – Partija 3  - Serveri i serverska oprema


Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 10235/1-01-60 Mrežna oprema


Konkursna dokumentacija za JN broj 10235/1-01-60 Mrežna oprema

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku br. 11147/1-01-64 -Rerervni delovi laboratorijske opreme – partija 3- Rezervni delovi za aparat TKA RO 7 DEN – partija 8- Rezervni delovi za aparat ANALYTIC JENA

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 11147/1-01-64 -Rerervni delovi laboratorijske opreme – partija 3- Rezervni delovi za aparat TKA RO 7 DEN – partija 8- Rezervni delovi za aparat ANALYTIC JENA

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Osnovne organske I neorganske supstance br.7584/1-01-48, za partiju 2

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 8597/1-01-51 Materijal za održavanje objekata – Partija 2 Molersko farbarski materijal


Obaveštenje o produženje roka za podnošenje ponuda za Radove na održavanju  građevinskih objekata


Konkursna dokumentacija za Radove na održavanju  građevinskih objekata


Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - Javna nabavka br. 9627/1-01-59- Usluge etaloniranja laboratorijske, merne I ispitne opreme


Konkursna dokumntacija-izmena- Javna nabavka br. 9627/1-01-59- Usluge etaloniranja laboratorijske, merne I ispitne opreme


Pitanje i odgovor 1- Javna nabavka br. 9627/1-01-59- Usluge etaloniranja laboratorijske, merne I ispitne opreme


Pitanje i odgovor2- Javna nabavka br. 9627/1-01-59- Usluge etaloniranja laboratorijske, merne I ispitne opreme

 

Pitanje i odgovor za JN  Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže br. 9473/1-01-20


Poziv za javnu nabavku Rezervni delovi za teretna, dostavna I putnicka vozila  Br.10201/1-01-21


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Rezervni delovi za teretna, dostavna I putnicka vozila Br.10201/1-01-21

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku br. 9627/1-01-59 Etaloniranje laboratorijske, merne i ispitne opreme

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 9627/1-01-59 Etaloniranje laboratorijske, merne i ispitne opreme


Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN: Radovi na održavanju građevinskih objekata


Konkursna dokumentacija za JN: Radovi na održavanju građevinskih objekata


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 8597/1-01-51 Materijal za održavanje objekata za partiju 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 8597/1-01-51 Materijal za održavanje objekata za partiju 4


Obavestenje o zakljucenom  ugovoru za javnu nabavku Usluge servisiranja merne ispitne I kontrolne opreme  br.7933/1-01-50, za partiju 6

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Usluge popravke I odrzavanja za odredjene delove vozila br. 9614/1-01-56


Obavestenje o produzenju roka za dostavu ponuda za javnu nabavku broj 9615/1-01-57Delovi pumpi, kompresora, masina I motora

 

Konkursna dokumenacija  za javnu nabavku broj 9615/1-01-57Delovi pumpi, kompresora, masina I motora


Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 7544/1-01-47 Obuka zaposlenih – Partija 3 – Obuka zaposlenih iz PPZ


Konkursna dokumentacija za JN broj 7544/1-01-47 Obuka zaposlenih – Partija 3 – Obuka zaposlenih iz PPZ


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 5509/1-01-36 Instrumenti i pribor u laboratoriji za partiju 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 5509/1-01-36 Instrumenti i pribor u laboratoriji za partiju 2


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 5509/1-01-36 Instrumenti i pribor u laboratoriji za partiju 3

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 5509/1-01-36 Instrumenti i pribor u laboratoriji za partiju 5


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 5509/1-01-36 Instrumenti i pribor u laboratoriji za partiju 6

 

Obavestenje o zakljucenom  ugovoru za javnu nabavku Usluge servisiranja merne ispitne I kontrolne opreme  br.7933/1-01-50, za partiju 2


Obavestenje o zakljucenom  ugovoru za javnu nabavku Usluge servisiranja merne ispitne I kontrolne opreme  br.7933/1-01-50, za partiju 3

 

Obavestenje o zakljucenom  ugovoru za javnu nabavku Usluge servisiranja merne ispitne I kontrolne opreme  br.7933/1-01-50, za partiju 4


Poziv za podnošenje ponuda za Vijačnu robu

 

Konkursna dokumentacija za Vijačnu robu


Poziv za javnu nabavku Usluge popravke I odrzavanja za odredjene delove vozila br. 9614/1-01-56

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku Usluge popravke I odrzavanja za odredjene delove vozila br. 9614/1-01-56

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za Alate, uređaje i prateći pribor

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za Alate, uređaje i prateći pribor

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku br. 9625/1-01-58 Instrumenti i pribor u laboratotji Partija 4 – Laboratorijski pribor 1

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 9625/1-01-58 Instrumenti i pribor u laboratotji Partija 4 – Laboratorijski pribor 1

 

Poziv za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina I motora br. 9615/1-01-57


Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku Delovi pumpi, kompresora, mašina I motora br. 9615/1-01-57

 

Obaveštenje o obustavi postupka  za javnu nabavku broj 5429/1-01-13 Radovi na izgradnji krovnih pokrivača


Obaveštenje o zaključenom  ugovoru za javnu nabavku Usluge popravke I održavanja za određene delove vozila  br.5430/1-01-34-Partija 2  

 

ObaveŠtenje o zaključenom  ugovoru za javnu nabavku Rezervni delovi za teretna, dostavna I putnička vozila br.3042/1-01-8, za partiju 4


Obavestenje o zakljucenom ugovoru-JN broj 7258/1-01-45 – Dezinfekciona sredstva za laboratoriju

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 9473/1-01-20 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za partije 6 i 10


Konkursna dokumentaciji za JN broj 9473/1-01-20 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za partije 6 i 10 

 

Specifikaciju za JN broj 9473/1-01-20 Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže za partije 6 i 10

 

Obaveštenje o zaključenom  ugovoru za javnu nabavku Rezervni delovi za teretna, dostavna I putnička vozila br.3042/1-01-8, za partiju 5


Obaveštenja o zaključenim ugovorima a JN broj 3187/1-01-9 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere za partiju 4

 

Poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku br. 9419/1-01-55 Softverske licenc


Konkursna dokumentacija za javnu nabavku br. 9419/1-01-55 Softverske licence

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Materijal za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže-Partija 8 –PE cevi i tuljci sa slobonim prirubnicama

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj8682/1-01-19 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi – Partija 4 Nabavka asfaltne mase i asfaltiranje


Konkursnu dokumentaciju za JN broj8682/1-01-19 Građevinski materijal i pripadajući proizvodi – Partija 4 Nabavka asfaltne mase i asfaltiranje

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za JN Alati, uređaji i prateći pribor

 

Konkursna dokumentacija za JN Alati, uređaji i prateći pribor


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za Usluge odobravanja kredita - partija 4

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima a JN broj 3187/1-01-9 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere za partija 1

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima a JN broj 3187/1-01-9 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere za partija 2

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima a JN broj 3187/1-01-9 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere za partija 3 

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima a JN broj 3187/1-01-9 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere za partija 5

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4-Servis Hidraulike i Pneumatike Za Vozila 

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 6-Popravka Pumpi Visokog Pritiska

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 9-ServisTahografa

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za Elektro opremu

 

Konkursnu dokumentaciju za Elektro opremu


Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Pribor i hemikalije za opremu HACH javne nabavke br.6322/1-01-42 


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Periodični pregled sredstava za rad za partiju 7

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN Periodični pregled sredstava za rad za partiju 8

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru zaJN: Creva visokog pritiska


Obaveštenje o zaključenom ugovoru zaJN: Radovi na zameni filterske ispune na infiltracionim jezerima

 

Obaveštenje o zaključenom  ugovoru za javnu nabavku Usluge popravke I održavanja za određene delove vozila  br.5430/1-01-34, za partiju 5

 

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke-Materijali za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže-Partija 10, PE i PC sitan fiting

 

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke-Materijali za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže-Partija 6, reparacione spojnice

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1-Zatvarači i servid ventili sa pripadajućim teleskopskim garniturama

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2-Ogrlice za LC,ACC i PVC cevni materijal sa pripadajućom armaturom

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3-Elektrofuzione spojnice, ogrlice za priključak na PE cevni materijal, padajući PE servis ventil i teleskopske ugradne garniture

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4-Sigurnosni ventil sa ključem

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5-Univerzalne spojnice tipa "U" i "E" i flanš adapteri

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7-Šaht poklopci, slivničke rešetkre i flanše

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9-Cevni materijali od PVC-UKN, fazonski komadi i fiting od PVC 

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11-Pocinkovani sitan fiting, kudelja i dihtunzi

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12-Vazdušni ventili, MDK, hvatači nečistoće, nepovratni vrentili

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 13-Livene cevi

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 14-Liveni fazonski komadi

 

Obaveštenje o obustavi postupka  za javnu nabavku broj 5430/1-01-34 Usluge popravke I održavanja za određene delove vozila, partija 1 ,3,7,8,10 i 11


Obavestenje o produzenju roka za dostavu ponuda  za javnu nabavku broj 8633/1-01-53  Laboratorijsko posudje od stakla


Pojasnjenja za javnu nabavku broj 8633/1-01-53  Laboratorijsko posudje od stakla


Pitanja I odgovori vezani za JN broj 8633/1-01-53  Laboratorijsko posuđe od stakla


Pitanja I odgovore vezane za JN broj 8633/1-01-53  Laboratorijsko posuđe od stakla


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4433/1-01-32 Periodična pregled sredstava za rad za partije 1

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4433/1-01-32 Periodična pregled sredstava za rad za partije 2 


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4433/1-01-32 Periodična pregled sredstava za rad za partije 3


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4433/1-01-32 Periodična pregled sredstava za rad za partije 4


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4433/1-01-32 Periodična pregled sredstava za rad za partije 5


Obaveštenje o zaključenom ugoboru- Liveni fazonski komadi-Partija 


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4433/1-01-32 Periodična pregled sredstava za rad za partije 6


Pojašnjenja za javnu nabavku broj 7584/1-01-48 Osnovne neorganske i organske supstance 

 

Obaveštenje o obustavi postupka  za javnu nabavku broj 3042/1-01-8 Rezervni delovi za teretna, dostavna I putnička vozila, partija 1 Rezervni delovi za putnicka vozila


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 5508/1-01-35 Vijačna roba


Poziv za podnošenje ponuda za Građevinske konstrukcije, materijal i pomoćni proizvodi u građevinarstvu

 

Konkursnu dokumentacju za podnošenje ponuda za Građevinske konstrukcije, materijal i pomoćni proizvodi u građevinarstvu

 

Poziv za podnošenje ponuda za Alate, uređaje i prateći pribor 


Konkursna dokumentacija za  Alate, uređaje i prateći pribor


Obaveštenje o zaključenom Ugovoru usluge projektovanja el.delova pumpnih i trafo stanica 

 

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za servisiranje softvera na objektima vodosnabdevanja


Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku Tehnicka kontrola projektne dokumentacije br. 7696/1-01-49


Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku Tehnicka kontrola projektne dokumentacije br. 7696/1-01-49


Obaveštenje o zaključenim  ugovorima za javnu nabavku Rezervni delovi za teretna, dostavna i putnička vozila br.3042/1-01-8, partija 2


Obaveštenje o zaključenim  ugovorima za javnu nabavku Rezervni delovi za teretna, dostavna i putnička vozila br.3042/1-01-8, partija 3


Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 8597/1-01-51 Materijal za održavanje objekata partije 2,3 i 4


Konkursna dokumentacija za JN broj 8597/1-01-51 Materijal za održavanje objekata


Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponudajava za javnu nabavku broj 7584/1-01-48 Osnovne neorganske I organske supstance

 

Nova konkursna dokumentacija za javnu nabavku broj 7584/1-01-48 Osnovne neorganske I organske supstance

 

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj 7584/1-01-48 Osnovne neorganske I organske supstance

 

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku Potrošnog laboratorijskog materijala

 

Konkursnu dokumentaciju za nabavku Potrošnog laboratorijskog materijala


Poziv za podnošenje ponuda za nabavku Laboratorijskog posuđa


Konkursnu dokumentaciju za nabavku Laboratorijskog posuđa 


Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 8681/1-01-54 Periodični pregled sredstava za rad- Partije 7 i 8 

 

Konkursnu dokumentaciju za JN broj 8681/1-01-54 Periodični pregled sredstava za rad- Partije 7 i 8 

 

Odgovori na pitanja vezana za javnu nabavku 5590/1-01-14 Izrada elaborate o uspostavljanju zona sanitarne zaštite


Obaveštenje o obustavi postupka za Jn broj 5509/1-01-36,  Instrumenti i pribor za laboratoriju-Partija 4 - Laboratorijski pribor-Partija 1


Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4861/1-01-12 Usluge popravke i održavanja mašinske i srodne opreme partija 1

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4861/1-01-12 Usluge popravke i održavanja mašinske i srodne opreme partija 2

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4861/1-01-12 Usluge popravke i održavanja mašinske i srodne opreme partija 3

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4861/1-01-12 Usluge popravke i održavanja mašinske i srodne opreme partija 4

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4861/1-01-12 Usluge popravke i održavanja mašinske i srodne opreme partija 5

 

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za JN broj 4861/1-01-12 Usluge popravke i održavanja mašinske i srodne opreme partija 6

 

Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 7542/1-01-46 - Periodični pregled sredtstava za rad za partije 7 


Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 7542/1-01-46 - Periodična kontrola sistema za dojavu požara i partija 8 – Periodični pregled PP opreme

 

Poziv za javnu nabavku- Radovi na održavanju građevinskih objekata 

 

Konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku- Radovi na održavanju građevinskih objekata

 

Poziv za podnošenje ponude za nabavku-Osnovne neorganske i organske supstance

 

Konkursna dokumentacija-Osnovne neorganske i organske supstance

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija4-Popravka vozila marke Ford

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija5-Popravka vozila marke Citroen

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1-  Prethodni sistematski lekarski pregled

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2-  Prethodni sistematski lekarski pregled

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3-  Periodični lekarski pregled vozača sa profesionalnim kategorijama 

 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija1-Popravka vozila marke iveco

 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija2-Popravka vozila marke wolsvagen

 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partija3-Popravka vozila marke mercedes

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija6-Popravka vozila marke lada

 

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru partije-Rezervni delovi za grundomate

 

Obaveštenje o obustavi postupka Javne Nabavke delovi pumpi, kompresora i motora

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 6152/1-01-41 Zdravstvene usluge za obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad za partiju 6 – Vakcinacija protiv tetanusa

 

Poziv za podnosenje ponude-servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme2

 

Konkursna dokumentacija-servisiranje merne ispitne i kontrolne opreme2 

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 7542/1-01-46 Periodični pregled sredstava za rad partija 7 i 8 


Konkursnu dokumentaciju za JN broj 7542/1-01-46 Periodični pregled sredstava za rad partija 7 i 8 

 

Pitanja i odgovori vezani za JN broj 3187-Vodomeri i rezervni delovi za vodomere

 

Konkursna dokumentacija za JN broj 3187/1-01-9 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere

 

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku-Dezinfekciona sredstva za laboratoriju

 

Konkursna dokumentacija za podnošenje ponude za javnu nabavku-Dezinfekciona sredstva za laboratoriju

 

Poziv za podnošenje ponuda za JN broj 5590/1-01-14 Izrada elaborata o uspostavljanju zona sanitarne zaštite


Konkursnu dokumentaciju za JN broj 5590/1-01-14 Izrada elaborata o uspostavljanju zona sanitarne zaštite


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 3191/1-01-17 Servisiranje računara I računarske opreme


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku-Usluge popravke pumpi i održavanje pumpi za tečnost

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-servisiranje opreme VARIAN 

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru  o odobravanju kredita-Partija 3

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za javnu nabavku Servisiranje elektro opreme

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku Servisiranje elektro opreme

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku- ELEKTRO OPREMA

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku- ELEKTRO OPREMA

 

Obavestenje o zaključenom ugovoru-servisiranje opreme WTW

 

Poziv za podnošenje ponude za javnu nabavku usluga-Periodični pregled sredstava za rad

 

Konkursna dokumentacija za podnošenje ponude za javnu nabavku usluga-Periodični pregled sredstava za rad 

 

Obavestenje o zaključenom ugovoru-Referentne kulture

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku hlora i hipohlorita

 

Odluka o dodeli ugovora u pregovarackom postupku bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda za nabavku električne energije

 

Obaveštenje o obustavi postupka za JN Građevinski materijal i pripadajući proizvodi – asfaltna masa i asfaltiranje-Partija 4

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Gradjevinski materijal  Partija 1

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Gradjevinski materijal  Partija 2

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Gradjevinski materijal  Partija 3

 

Poziv za podnosenje ponude-Radovi na izgradnji krovnih pokrivaca 

 

Konkursna dokumentacija-Radovi na izgradnji krovnih pokrivaca

 

Pitanja i odgovori za nabavku Instrumenti i pribor u laboratoriji 1 

 

Pitanja i odgovori za nabavku Instrumenti i pribor u laboratoriji

 

Poziv za podnošenje ponude usluge popravke i održavanja za određene delove vozila

 

Konkursna dokumentacija usluge popravke i održavanja za odredjene delove vozila

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN broj 2493/1-01-3 Pogonsko gorivo za vozila i mehanizaciju – Partija 1 


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 3315/1-01-19 - Materijal za održavanje objekata – Partija 1- Zidarsko tesarski materijal 


Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-Zdravstvene mere za obezbeđivanje uslova za bezbedan i zdrav rad

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za nabavku-Materijal za tretman vode-Aluminijum sulfat назив и ознака 24313123

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-Materijal za održavanje VIK mreže

 

Pitanje i odgovor 6 - Materijal za odrzavanje VIK mreze

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 2493/1-01-3 Pogonska goriva i destilati nafte  - Lož ulje 


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 4325/1-01-30 Oprema za službu Sanin 

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda za javnu nabavku- obezbedjenje uslova za bezbedan i zdrav rad- za partiju 2

 

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku- obezbedjenje uslova za bezbedan i zdrav rad- za partiju 2


Izmena konkursne dokumentacije za JN broj 3187/1-01-9 Vodomeri i rezervni delovi za vodomere 

 

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku- Servis racunara i dodatne računarske opreme

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku- Servis racunara i dodatne računarske opreme

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku - Ulja I ostala sredstva za podmazivanje br.3858/1-01-25O


Poziv za podnošenje dokumentacije za nabavku- Crevo visokog pritiska

 

Konkursna dokumentacija za tender-Crevo visokog pritiska

 

Poziv za tender - Radovi na zameni filterske ispune na inflitracionim jezerima

 

Konkursnu dokumentaciju za tender - Radovi na zameni filterske ispune na inflitracionim jezerima

 

Poziv za podnosenje ponude za nabavku - Pribor i hemikalije za opremu HACH

 

Konkursna dokumentacija - Pribor i hemikalije za opremu HACH

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-Instrumenti i pribor u laboratoriji


Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 3315/1-01-19 Materijal za održavanje objekata za partija 2

 

Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 3315/1-01-19 Materijal za održavanje objekata za partija 3


Obaveštenje o obustavi postupka za JN broj 3315/1-01-19 Materijal za održavanje objekata za partija 4

 

Poziv za podnošenje ponude za nabavku - Instrumenti i pribor u laboratoriji

 

Konkursna dokumentacija za nabavku - Instrumenti i pribor u laboratoriji

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku br. 3029/1-01-13 Razna kancelarijska oprema i potrepstine

  

Dodatno pojašnjenje za javnu nabavku-Zdravstvene mere obezbeđivanja uslova za bezbedan i zdrav rad br.JN. 6152/1-01-41

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za nabavku struje

 

Konkursnu dokumentaciju za pregovarački postupak za nabavku struje 

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za javnu nabavku Auto gume br. 3789/1-01-23 

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda za nabavku građevinski materijali i pripadajuići proizvodi asfaltnih masa i asfaltiranje Partija4

 

Konkursna dokumentacija za  produženje roka za podnošenje ponuda za nabavku-Građevinski materijali, pripadajuići proizvodi-Asfaltna masa i asfaltiranje Partija4

 

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka za nabavku el.energije

 

Konkursna dokumentacija o pokretanju pregovaračkog postupka za nabavku el.energije

 

Poziv za podnošenje ponuda javne nabavke-Zdravstvenih mera za obezbeđivanje uslova za bezbedan i zdrav rad 6152/1-01-41

 

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku-Zdravstvenih mera za obezbeđivanje uslova za bezbedan i zdrav rad 6152/1-01-41

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru zdravstvene mere za obezbeđivanje uslova za bezbedan i zdrav rad -partija4

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru zdravstvene mere za obezbeđivanje uslova za bezbedan i zdrav rad -partija5

 

Poziv za podnošenje ponude za nabavku-Delovi pumpi, kompresora, masina i motora

 

Konkursna dokumentacija za nabavku-Delovi pumpi i kompresora, masina i motora

 

Pitanja i odgovori -Referentne kulture

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-Preventivna i periodičnai spitivanja uslova radne okoline

 

Pitanje i odgovor 1-Materijal za održavanje vik mreže

 

Pitanje i odgovor 2-Materijal za održavanje vik mreže

 

Pitanje i odgovor 3-Materijal za održavanje vik mreže

 

Pitanje i odgovor 4-Materijal za održavanje vik mreže

 

Pitanje i odgovor 5-Materijal za održavanje vik mreže

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN–Toneri i kertridži za štampače i fotokopir aparate 3030/1-01-14

 

Obavestenjeo zakljucenom ugovoru usluge obavljanja kredita partija 2

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru pregleda i overe kućnih i industrijskih vodomera

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru usluge štampanja i srodnih usluga 1

 

Poziv za podnosenje ponude za nabavku vodomera i rezervnih delova vodomera

 

Vodomeri i rezervni delovi za vodomere-Konkutsna dokumentacija

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru osiguranje 1

 

 Obavestenje o zakljucenom ugovoru osiguranje 2

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru osiguranje 3

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru osiguranje 4

 

Obavestenje o zakljucenom partija 1 banka

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda partija 4 gradjevinski materijali i pripadajući proizvodi

 

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku rezervni delovi za teretna, dostavna i putnička vozila

 

Pitanje i odgovor-Glynwed

 

Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava VIK (3)

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-Prijava VIK (3)

 

Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava VIK

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-Prijava VIK

 

Poziv za podnosenje ponude referentne kulture (2)

 

Konkursna dokumentacija testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja

 

Obavestenje o Zakljucenom Ugovoru Elektricni Akumulatori

 

Pitanje i odgovor - Materijal za održavanje vik mmreže - Dukamam

 

Оbaveštenje-О-Zaključenom-Ugovoru-Za-JN-BR-3193-1-1-18-Partija-6-Ventil-Za-Regulaciju-Pritiska

 

KonkursnaDokumentacijaUslugePopravkeIOdrzavanjaMotornihVozilaIPripadajuceOpreme

 

Pitanje i odgovor - Materijal za održavanje vik mreže - Sanivod

 

Obavestenje o Zakljucenom Ugovoru Elektricni Akumulatori 

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru-Mrenje Zagadjenja

 

Poziv za odnošenje ponude za Usluge Popravke I Odrzavanja Motornih Vozila I Pripadajuce Opreme 

 

Obavestenje o zakljucenju ugovora - delovi centrifugalnih pumpi

 

Konkursna dokumentacija - Usluga projektovanja el. delova pumpnih i trafo stanica

 

Poziv za podnosenje ponude - Usluga projektovanja el. delova pumpnih i trafo stanica

 

Konkursna dokumentacija - Servis softvera na objektima vodosnabdevanja

 

Poziv za podnosenje ponude - Servis softvera na objektima vodosnabdevanja

 

Konkursna dokumentacija - Servis elektro opreme

 

Poziv za podnosenje ponude - Servis elektro opreme

 

Konkursna dokumentacija - Materijal za odrzavanje elektro opreme

 

Poziv za podnosenje ponude - Materijal za odrzavanje elektro opreme

 

Konkursna dokumentacija - Vijačna roba

 

Obavestenje o obustavi postuka - Zdravstvene usluge

 

Konursna dokumentacija - Usluge popravke i odrazavanja masinske i srodne opreme

 

Poziv za podnosenje ponude - Usluge popravke i odrzavanja masinske i srodne opreme

 

Nova konkursna dokumentacija -Rezervni delovi za teretna, putnicka i dostavna vozila

 

Obavestenje o obustavi postupka - Elektricna energija

 

Tehnicka specifikacija - Materijal za odrzavanje vodovodne i kanalizacione mreze

 

Konkursna dokumentacija - Materijal za odrzavanje vodovodne i kanalizacione mreze

 

Poziv za podnosenje ponude - Materijal za odrzavanje vodovodne i kanalizacione mreze

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Sredstva za masinsko pranje laboratorijskog posudja

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Referentni i sertifikovani referentni materijali

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Standardi za gasnu hromografiju i organski rastvaraci viskoke cistoce

 

Nova konuksna dokumentacija - Pregle i overa kucnih i industrijskih vodomera

 

Obavestenje o produzenju roka - Pregled i overa kucnih i industrijskih vodomera

 

Pitanja i odgovori 2 - Materijal za tretman vode

 

Nova konkursna dokumentacija - Gume za laka i teska vozila

 

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - Gume za laka i teska vozila

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Partija 3 pribor i hemikalije za opremu WTW

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Partija 5 volumetrijski standardni rastvori - titrivali

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Partija 2 testovi za kontrolu suve i vlazne sterilizacije i slicno

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Partija 6 hemikalije sa specijalnim zahtevom

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Partija 3 Hromogene podloge

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Partija 2 Podloge prema zahtevima ISO standarda

 

itanja i odgovori - Materijal za tretman vode

 

Konkursna dokumentacija - Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme

 

Poziv za podnosenje ponude - Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme

 

Konkursna dokumentacija - Oprema za sluzbu SANIN

 

Poziv za podnosenje ponude - Oprema za sluzbu SANIN

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Obuka zaposlenih za specificne delatnosti

 

Pitanja i odgovori - Usluge stampanja i srodne usluge

 

Pitanja i odgovori - Toneri i ketridzi za stampace i fotokopir aparate

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Namirnice za rad bifea

 

Konkursna dokumentacija - Toneri i ketridzi za stampace i fotokopir aparate

 

Poziv za podnosenje ponuda - Toneri i ketridzi za stampace i fotokopir aparate

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Partija 1 Podloge za mikrobioligiju

 

Nova konkursna dokumentacija - Gume za vozila

 

Obavestenje o produzenju roka - Gume za vozila

 

Pitanja i odgovori - Gume za vozila

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Sredstva i oprema za odrzavanje higijene

 

Konkursna dokumentacija - Pregled i overa kucnih i industrijskih vodomera

 

Poziv za podnosenje ponude - Pregled i overa kucnih i industrijskih vodomera

 

Konkursna dokumentacija - Razna kancelarijaska oprema i potrebstine

 

Poziv za podnosenje ponude - Razna kancelarijska oprema i potrebstine

 

Nova konkursna dokumentacija - Elektricni akumulatori

 

Obavestenje o produzenju roka za nabavku - Elektricni akumulatori

 

Konkursna dokumentacija - Usluge stampanja i srodne usluge

 

Poziv za podnosenje ponude - Usluge stampanja i srodne usluge

 

Obvestenje o obustavi postupka - Pribor i hemikalije za opremu HACH

 

Pitanja i odgovori - Zdravstvene mere za obezbedjenje uslova za bezbedan i zdrav rad

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Usluge popravke i odrzavanja ventila

 

Pitanja i odgovori 3 - Osiguranje imovine i lica

 

Konkursna dokumentacija - Delovi centrifugalnih pumpi

 

Poziv za podnosenje ponude - Delovi centrifugalnih pumpi

  

Konkursna dokumentacija - Merenje zagadjenja

 

Poziv za podnosenje ponude - Merenje zagadjenja

 

Konkursna dokumentacija - Hidromasinska i oprema za regulaciju protoka i pritiska

  

Poziv za podnosenje ponude - Hidromasinska i oprema za regulaciju protoka i pritiska

  

Konkursna dokumentacija - Gume za vozila

 

Poziv za podnosenje ponude - Gume za vozila

 

Konkursna dokumentacija - Ulja i ostala sredstva za podmazivanje

 

Poziv za podnosenje ponude - Ulja i ostala sredstva za podmazivanje

 

Pitanja i odgovori 2 - Osiguranje imovine i lica

 

Konkursna dokumentacija NOVA - Zdravstvene usluge

 

Obavestenje o produzenju roka ponuda za nabavku - Zdravstvene usluge

  

Konkursna dokumentacija - Materijal za odrzavanje objekata

 

Poziv za podnosenje ponude - Materijal za odrzavanje objekata

 

Konkursna dokumentacija - Gradjevinski materijal i pripadajuci proizvodi

 

Poziv za podnosenje ponude - Gradjevinski materijal i pripadajuci proizvodi

 

Konkursna dokumentacija - Elekricni akumulatori

 

Poziv za podnosenje ponude - Elektricni akumulatori

  

Obavestenje o obustavi postupka - Servisiranje merne, ispitne i kontrolne opreme

 

Obavestenje o obustavi postupka - Testovi i reagensi za mikrobioloska ispituivanja

 

Konkursna Dokumentacija - Usluge popravki i ordzavanja pumpi za tecnost

 

Poziv za podnosenje ponude - Usluge popravki i ordzavanja pumpi za tecnost

  

Konkursna dokumentacija - Vijacna roba

  

Poziv za podnosenje ponude - Vijacna roba

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - Usluge popravke i odrzavanje ventila - regulatora pritiska

 

Pitanja i odgovori - Osiguranje imovine i lica

 

Konkursna dokumentacija - zdravstvene usluge

  

Poziv za podnosenje ponude - zdravstvene usluge


Konkursna dokumentacija - Obuka zaposlenih za specificne delatnosti

 

Poziv za podnosenje ponude - Obuka zaposlenih za specificne delatnosti

 

Nova konkursna dokumentacija 2 - Osiguranje imovine i lica

 

Konkursna dokumentacija - Materijal za tretman vode

 

Poziv za podnosenje ponude - Materijal za tretman vode

 

Konkursna dokumentacija - Usluge odobravanja kredita

 

Poziv za podnosenje ponude - Usluge odobravanja kredita

 

Konkursna dokumentacija - Pogonsko gorivo i destilati nafte

  

Poziv za podnosenje ponude - Pogonsko gorivo i destilati nafte

 

Konkursna dokumentacija - Usluge snabdevanja elektricnom energijom

  

Poziv za podnosenje ponude - Usluge snabdevanja elektricnom energijom

  

Konkursna dokumentacija - Usluge popravke i odrzavanja ventila - Regulatora pritiska

 

Poziv za podnosenje ponude - Usluge popravke i odrzavanja ventila- Regulatora pritiska

 

Konkursna dokumentacija - Usluge popravke i odrzavanja ventila

 

Poziv za podnosenje ponude - Usluge popravke i odrzavanja ventila

  

Nova konkursna dokumentacija - Osiguranje imovine i lica

 

Pojasnjenje konkursne dokumentacije 2 za nabavku - Hemijski proizvodi

 

Konkursna dokumentacija - Osiguranje imovine i lica

 

Poziv za podnosenje ponuda - Osiguranje imovine i lica

  

Pojasnjenje konkursne dokumentacije 2 za nabavku – Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji

 

Obavestenje o produzenju roka ponuda za nabavku 2 - Hemijski proizvodi

  

Nova konkursna dokumentacija 2 - Hemijski proizvodi

 

Konkursna dokumentacija - Sredstva i oprema za odrzavanje higijene

 

Poziv za podnosenje ponuda - Sredstva i oprema za odrzavanje higijene

 

Obavestenje o produzenju roka ponuda za nabavku - Hemijski proizvodi

 

Nova konkursna dokumentacija - Hemijski proizvodi

 

Pojasnjenje konkursne dokumentacije za nabavku - Hemijski proizvodi

 

Pojasnjenje konkursne dokumentacije za nabavku – Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobioloskoj laboratoriji

 

Konkursna dokumentacija - Namirnice za rad bifea

  

Poziv za podnosenje ponude - Namirnice za rad bifea

 

Konkursna dokumentacija - Testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja

  

Poziv za podnosenje ponude - Testovi i reagensi za mikrobioloska ispitivanja

 

Konkursna dokumentacija - Servisiranje merne ispitne i kontrolne opreme

 

Poziv za podnosenje ponude - Servisiranje merne ispitne i kontrolne opreme

 

Konkursna dokumentacija -Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobiloskoj laboratoriji

 

Poziv za podnosenje ponude - Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobiloskoj laboratoriji

 

Konkursna dokumentacija - Hemijski proizvodi

 

Poziv za podnosenja ponude - Hemijski proizvodi

 

Prethodno obavestenje elektricna energija

 

Prethodno obavestenje finansijske usluge - kredit

 

Prethodno obavestenje VIK

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru revizija knjigovodsvenih izvestaja

 

Usluge revizije knjigovodstvenih izvestaja

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru finansijske usluge p3

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru finansijske usluge p2

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru spojni elementi od livenog gvozdja za izradu cvorova

 

Obavestenje i zakljucenom ugovoru - Elektro oprema

 

Obavestenje o obustavi postupka - Potrosni elektromaterijal, materijal za odrzavanje elektro opreme

 

Obavestenje o obustavi postupka - krovopokrivacki radovi

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - usluga popravka pumpi za vodu za vise objekata(bunarske, horizontalne, pumpe u plastu)

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - oprema prema naknadnim akreditacionim zahtavima

 

Obavestenje o obustavi postupka- servis komunikacione opreme, radio stanica i repetitora

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - finansijske usluge

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru o odrzavanju sistema centralnog grejanja

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru rezervni delovi PROMITECH

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru rezervni delovi FT - IR - SPECTRUM ONE

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru rezervni delovi Sutjeska

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme JENCONS

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme EPPENDORF

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme ELEKTRON

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme BIRO ELEKTRONIK

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme IBS INTEGRA

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme EI NIS

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme ANALYTIC JENA

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme DENVER

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme SANYO

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme HACH

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme PROMITECH

 

Ugovor servisiranje labaratorijske opreme INSTRUMENTARIJA ZAGREB

 

Odgovor JN Oprema prema naknadnim akreditacionim zahtevima

 

Konkursna dokumentacija Oprema prema naknadnim akreditacionim zahtevima

 

Poziv za podnosenje ponuda Oprema prema naknadnim akreditacionim zahtevima

 

Obustava servisiranje labaratorijske opreme - partija 4 VARIAN i partija 5 PERKIN ELMER

 

Odgovor vezan za javnu nabavku finansijske usluge- dozvoljeni minus po tekucem racunu

 

Konkursna dokumentacija finansijske usluge- dozvoljeni minus po tekucem racunu

 

Poziv za podnosenje ponuda finansijske usluge-dozvoljeni minus po tekucem racunu

 

Konkursna dokumentacija krovopokrivacki radovi

 

Poziv za podnosenje ponuda krovopokrivacki radovi

 

Konkursna dokumentacija odrzavanje sistema centralnog grejanja

 

Poziv za podnosenje ponuda odrzavanje sistema centralnog grejanja

 

Elektro oprema - Nabavka i ugradnja akumulatrorskih baterija za komandni napon Krupac

 

Potrosni elektromaterijal, materijal za odrzavanje elektro opreme

 

Pitanja i odgovori 2 finansijske usluge (kredit)

 

Pitanja i odgovori finansijske usluge (kredit)

 

Finansijske usluge (troskovi kredita) konkursna dokumentacija

 

Staklorezacke usluge i usluge narezivanja kljuceva

 

Specifijkacija servis komunikacinoje opreme, radio stanica i repetitora-N11

 

Konkursna dokumentacija servis komunikacione opreme, radio stanica i repetitora-N11

 

Materijal za ispitivanje kvaliteta vode- Sutjeska- rezervni delovi i PROMITECH rezervni delovi

 

Labaratorijski uredjaji i tehnika-Rezervni delovi-FT-IR-SPECKTRUM ONE, PERKIN ELMER

 

Obavestenje o zakljucenom ugovoru- Pregovaracki- PE i PP sitan fiting - N8

 

Konkursna dokumentacija- Finansijske usluge - kredit - N-12

 

Servis labaratorijske opreme

 

Obavestenje o obustavi postupka za javnu nabavku- Finansijske usluge - kredit

 

Pitanja i odgovori - utopne pumpe za upotrebljenu vodu mokrog izvodjena sa pripadajucim ugradbenom opremom i mikroprocesorskom kontrolnom prekidackom kutijom sa karakteristikama iz projektne pumpne stanice fekalnih voda na izvoristu Mediana

 

Pitanja i odgovori 2 za JN radna i zastitna odeca i obuca 

 

Nabavka elektromagnetnih ventila

 

Utopne pumpe za upotrebljenu vodu mokrog izvodjenja sa pripadajucom ugradbenom opremom i mikroprocesorskom kontrolnom prekidackom kutijom sa karakteristikama iz projektne pumpne stanice fekalnih voda na izvoristu Mediana

 

Spojni elementi od livenog gvozdja za izradu cvorova-specifikacija

Spojni elementi od livenog gvozdja za izradu cvorova -konkursna dokumentacija

 

Pitanja i odgovori- Radna i zastitna odeca i obuca

 

Pitanja i odgovori - Periodicni pregled sredstava za rad - Periodicna kontrola sistema za dojavu pozara i Periodicni pregled PP opreme

 

Pitanja i odgovori vezani za finansijsku uslugu - Kredit

 

Periodicni pregled sredstava za rad - Periodicna kontrola sistema za dojavu pozara i Periodicni pregled PP opreme


Servis pumpi, hidromasinske opreme i druge opreme

 

Radna i zastitna odeca i obuca

 

Gromobranske instalacije

 

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - JN Hidrogeološka istraživanja

 

Odgovor na postavljena pitanja u vezi javne nabavke - Hidro-geološka istraživanja

 

Konkursna dokumentacija-izvodjenje detaljnih hidrogeoloskih istrazivanja

 

Finansijska usluga kredit

 

Dokumentacija o kreditnoj sposobnosti narucioca